časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení Oblastní galerie Liberec

7. 3. 2014 | Etna s.r.o. | www.etna.cz

--- Ing. Petr Žák, Ph.D. ---

Koncem února se otevřela nově zrekonstruovaná historická budova městských lázní, která se stane novým sídlem Oblastní galerie Liberec. Vedle výstavních prostorů pro stálou expozici i krátkodobé výstavy jsou součástí budovy také místnosti pro vzdělávací programy, knihovna, kavárna, prodejna katalogů a prostory pro zázemí galerie, jako jsou kanceláře, archiv, depozitář, fotoateliér a restaurátorské dílny. Autorem projektu rekonstrukce je architektonický ateliér SIAL pod vedením Ing. Karla Novotného a Ing. arch. Jiřího Bučka. Budova městských lázní je vybavena nejmodernější technikou pro výstavní prostory.


Obr. 1. Zrekonstruovaná historická budova městských lázní, která se stane novým sídlem Oblastní galerie Liberec, bude otevřena koncem února (foto: Jaroslav Trojan)


Obr. 2. Osvětlení víceúčelového sálu denním světlem

Jedním z rozhodujících hledisek v navrhování výstavních prostorů je řešení osvětlení, související nejen s kvalitou vjemu vystavených exponátů, ale také s mikroklimatickými podmínkami, které ovlivňují stárnutí citlivých exponátů. Koncepce osvětlení výstavních prostorů v nově zrekonstruované budově je založena na měkkém rozptýleném osvětlení. Tam, kde to stavební řešení objektu dovoluje, je v průběhu dne zdrojem světla přírodní denní světlo. Toto řešení je použito v prvním a druhém nadzemním podlaží. Denní světlo do prostorů vstupuje okenními otvory, u hlavního víceúčelového sálu také stropním světlíkem (obr. 2). Pro vytvoření rovnoměrně rozptýleného světla jsou okenní otvory z vnitřní strany opatřeny rozptylnou textilií, která jednak omezuje procházející oblohové světlo na potřebnou úroveň a jednak rozptyluje přímé sluneční světlo. Zasklení oken je opatřeno UV fólií, která eliminuje UV složku optického záření obsaženou v denním světle. Umělé osvětlení výstavních prostorů tvoří dvě osvětlovací soustavy: celková a směrová. Celková osvětlovací soustava zajišťuje rovnoměrně rozptýlené měkké osvětlení v celém výstavním prostoru a tvoří ji nepřímá zářivková svítidla. Světlo použitých zářivek má neutrálně bílý barevný tón (Tcp = 4 000 K), by jej bylo možné, v místnostech s přístupem denního světla, snadno doplňovat a kombinovat s přírodním světlem bez výraznějších barevných přechodů. Pro celkovou nepřímou osvětlovací soustavu jsou použita závěsná svítidla Light Air (obr. 4) a lištový závěsný systém s integrovaným nepřímým osvětlením iDuo.


Obr. 3. Směrovatelné svítidlo do lišty Palco od iGuzzini

Směrová osvětlovací soustava (obr. 5) umožňuje plošné osvětlení vybraných částí prostoru, např. výstavních stěn, nebo bodové osvětlení jednotlivých exponálištový napájecí systém osazený směrovými svítidly pro světelné diody (LED). Použité světelné diody mají teple bílý barevný tón (Tc = 3 000 K) a zajišťují věrné podání barev (Ra = 90). Pro směrovou soustavu jsou použita svítidla Palco firmy iGuzzini (obr. 3). Obě soustavy lze samostatně a nezávisle ovládat. Toto řešení dovoluje vytvořit čistě směrové nebo čistě rozptýlené osvětlení a nebo lze oba typy osvětlení kombinovat v libovolném poměru. Zářivková svítidla vytvářející celkové osvětlení jsou osazena elektronickými stmívatelnými předřadníky DALI, které umožňují plynule regulovat světelný tok. Směrová svítidla do lišty mají manuální plynulou regulaci světelného toku. Jejich optickou část tvoří patentovaný optický systém OptiBeam, který se skládá ze sady reflektorů s různě širokými vyzařovacími úhly. To umožňuje pouhou výměnou reflektoru změnit charakter vyzařování.Obr. 4. Nepřímá osvětlovací soustava, svítidla Light Air od iGuzzini

Svítidla lze osadit clonicím příslušenstvím pro omezení přímého oslnění od svítidel. Osvětlovací soustava je připojena na řídicí systém, který umožňuje v jednotlivých sálech nastavit úroveň celkového osvětlení, vytvořit různé provozní režimy a světelné scény. Zajímavostí, která se váže k původnímu interiéru, je použití replik původních obloukových lamp k osvětlení vstupu a hlavních komunikačních prostorů, které byly vyrobeny podle dochované obrazové dokumentace. Nejzajímavějším prostorem je původní bazénová hala (obr. 2). Pro účely nového využití bylo navrženo horizontálně ji rozdělit v úrovni hrany původního bazénu. Tím vznikly dva nové prostory. Horní prostor je využíván jako víceúčelový sál, spodní prostor jako výstavní sál pro krátkodobé výstavy. Dělicí konstrukce je z obou stran zasklena, tedy jak v úrovni podlahy víceúčelového sálu, tak v úrovni stropu sálu pro krátkodobé výstavy. V meziprostoru obou zasklení je osazena soustava zářivkových svítidel, která prosvětluje podlahu horního prostoru a strop dolního prostoru. Horní víceúčelový sál je tak prosvětlen stropním světlíkem a prosvětlenou podlahou. Prosklený strop výstavního sálu pro krátkodobé výstavy velmi věrně napodobuje světlík a vytváří dokonalou iluzi denního světla (obr. 6).
Otevření nově zrekonstruované budovy Oblastní galerie v Liberci je spojeno s konferencí Z bazénu před obrazy, nové výstavní prostory s nejmodernějším LED osvětlením, pořádané Radou galerií ČR. V rámci konference bude představeno nejen osvětlení nových výstavních prostorů, ale také nejnovější trendy v oblasti světelné techniky pro výstavní prostory. Konference se bude konat 25. 2. 2014 v bazénové hale Oblastní galerie Liberec.


Obr. 5. Lištový systém se svítidly pro směrové osvětlení


Obr. 6. Výstavní sál pro krátkodobé výstavy s prosvětleným stropem

 

Základní údaje:
Investor: statutární město Liberec
Architektonické řešení: Ing. Karel Novotný,
Ing. arch. Jiří Buček, ateliér SIAL
Návrh osvětlení: Ing. Ladislav Tikovský, AST
Svítidla: Palco, Light Air, iDuo výrobce iGuzzini
Foto: Petr Janžura

ETNA s. r. o.
Mečislavova 2, 140 00 Praha 4
tel.: +420 257 320 595, +420 257 320 597
fax: +420 257 310 604
brána gsm: + 420 724 912 091
e-mail: etna@etna.cz, www.etna.cz