časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení nově otevřené budovy FN Olomouc

4. 12. 2018 | Mgr. Zuzana Novotná | Halla, a. s. | www.halla.cz

Fakultní nemocnice Olomouc prochází v posledních několika letech výrazným stavebním rozmachem a rekonstrukcemi. Rozsáhlá rekonstrukce čeká brzy i nejstarší budovu nazývanou Franz Josef, která byla postavena již roku 1896. Jedinečnou událostí bylo otevření budovy II. interní kliniky a geriatrie v září 2018. Jde o největší stavební akci v areálu nemocnice za posledních deset let. Jako jediný nemocniční objekt v České republice splňuje standardy pasivní budovy. Její energetická náročnost je desetkrát nižší ve srovnání s prostorami, ve kterých sídlí tyto zdravotnické provozy dnes.


Obr. 1. Nová budova II. interní kliniky a geriatrie v Olomouci

Autorem projektu je Ing. arch. Adam Rujbr ze společnosti Adam Rujbr Architects. Novostavba je půdorysného tvaru U, má jedno podzemní částečně zapuštěné a čtyři nadzemní podlaží. Pro zabezpečení vertikální komunikace jsou navrženy čtyři výtahy, jedno vnitřní a jedno vnější schodiště. Objekt je komunikačně propojen s okolními budovami krytými nadzemními mosty. Základní hmota, bíle omítnutý kvádr, je prořezána řadami okenních otvorů různých šířek, barva rámů oken a zámečnických prvků je antracitová. Vnitřní atrium je ze tří stran obklopeno stěnami budovy, jedna strana je tvořena sestavou venkovních únikových schodišť krytých treláží porostlou zelení.


Obr. 2. Vestavná kruhová svítidla s čidly intenzity denního osvětlení


Obr. 3. Chodba s LED pásky, podsvícenými madly a kruhovými svítidly s chromatičností 3 500 K

Osvětlení reflektuje potřeby pacientů i personálu. Chodby lemují LED pásky a podsvícená madla. Nepřímé osvětlení působí uklidňujícím dojmem a zároveň usnadňuje orientaci pacientům s těžkým poškozením zraku, kteří rozeznávají jen světlo a tmu. Svítící pásky lemující okraje chodeb jim slouží ke spolehlivé orientaci v prostoru. Pro zajištění požadované intenzity osvětlení jsou stropy osazeny zapuštěnými kruhovými LED svítidly Puri (www.halla.cz/puri) s čidly pohybu a intenzity denního osvětlení, řízenými protokolem DALI. Kruhy různých průměrů v nahodilém uspořádání působí uvolněným dojmem a pomáhají snížit napětí pacientů. Veškeré světelné zdroje na chodbách a v čekárnách mají shodnou teplotu chromatičnosti 3 500 K, což je barva lidskému oku příjemná a uklidňující. Ve vyšetřovnách jsou světelné zdroje s teplotou chromatičností 4 000 K. Tato barva světla nejlépe zajišťuje věrné podání barev, což je při zdravotnických výkonech nezbytné. V jednacích prostorách byla nainstalována kruhová svítidla Indi (www.halla.cz/indi), která v prostoru působí lehce a zároveň luxusně. Svítidlo poskytuje dostatek světla a díky nepřímému vyzařování do dvou stran vzniká příjemné měkké světlo s nastavitelnou intenzitou.


Obr. 4. Foyer poskytuje dostatek denního světla i umělého osvětlení

Celkově stavba vysoko zdvihá laťku standardu nemocničních budov. „Vznikla stavba, která posouvá soudobý standard zdravotnických zařízení směrem k vyšší kvalitě a šetrnosti, což by se mělo stát normou,“ říká architekt Rujbr.


Obr. 5. Propojovací chodba se svítidly Puri

Human Centric Lighting

Osvětlení nemocnic je stejně jako osvětlení škol či kanceláří, ale i např. domovů pro seniory aktuálním tématem zdravého svícení. Je prokázáno, že denní světlo a jeho přirozená změna intenzity a teploty chromatičnosti v průběhu dne mají vliv na lidské zdraví a psychiku. Přirozené sluneční světlo umí kopírovat technologie Human Centric Lighting, která se tak přizpůsobuje cirkadiánním rytmům člověka.


Obr. 6. Kruhová přímo-nepřímo vyzařující svítidla Indi v zasedací místnosti

Snadno lze nastavit senzorické řízení, které vyzařování svítidel během dne automaticky upravuje. Například v projektu Montessori Andílkovy školky se svítidla Sant (www.halla.cz/sant) automaticky nastavují díky řídicímu systému značky Helvar. Instalovaný multisenzor měří množství denního světla a udržuje stanovenou úroveň osvětlení pro danou dobu v závislosti na dostupnosti denního světla, čímž také spoří energii na umělé osvětlení. Svítidla jsou vybavena dvěma typy LED, a to 2 700 K (zaměření na relaxaci a regeneraci) a 6 500 K (zaměření na aktivitu a soustředění). Poměry osvětlení lze různě měnit. U nejmenší teploty chromatičnosti intenzita osvětlení dosahuje přibližně 250 lx a u nejchladnějšího světla zhruba 500 lx. V ovládacím systému jsou přednastavené čtyři různé scény s různými poměry teploty chromatičnosti a intenzity světla.

Společnost Halla nabízí řešení Human Centric Lighting. Je zapojena do skupiny v asociaci Lighting Europe, která pracuje na prosazení zmíněných principů do mezinárodních norem i směrnic Evropského parlamentu.

Foto: Ester Havlová, Kamil Saliba


Vyšlo v časopise Světlo č. 6/2018 na straně 6.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.