časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení národopisné expozice Slovácko

6. 8. 2014 | Bc. Filip Müller | Philips Česká republika - sekto |

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti po dvouleté rekonstrukci znovu zpřístupnilo národopisnou expozici Slovácko. Stalo se tak při příležitosti 100. výročí založení muzea. Samotná expozice je vybavena nejmodernějším zařízením, a to nejen pro osvětlení. 

 

Vize

Návrh osvětlení staví na třech „stavebních blocích“: světle, tmě a lidech. Tma je výchozím prvkem při osvětlování expozice Slovácko. V podstatě kompletně černý interiér a zatemněná okna pomohly vytvořit dokonale tmavý interiér.

Tma pomáhá především při ochraně vystavených exponátů; na některých bylo možné pozorovat poškození vlivem nešetrného osvětlení původní expozice, které bylo realizováno v roce 1971 a tvořila je především žárovková a zářivková svítidla s velkým obsahem infračerveného a ultrafialového záření. Byť v současnosti jsou k osvětlení výhradně voleny zdroje na bázi LED, není třeba, aby byly exponáty osvětlovány, není-li v prostoru přítomen návštěvník. Tato skutečnost vede k dalšímu stavebnímu bloku, kterým je důraz na návštěvníka muzea. Osvětlení by totiž mělo poskytovat takovou světelnou pohodu, aby se návštěvníci necítili v jinak tmavém prostoru nepříjemně. Svítit je tedy třeba pouze tam, kde se nacházejí pozorovatelé, a proto je prostor muzea vybaven čidly přítomnosti osob, která snímají jejich polohu. Jestliže je známa poloha pozorovatele, lze vhodným nastavením světelné kompozice naznačit návštěvníkovi preferovaný směr prohlídky. Zapomenout nelze na případy, kdy dorazí např. skupina dětí – pak je nutné na-vrhnout chování systému tak, aby bylo v prostoru za všech okolností bezpečno.


Obr. 1. Vstupní část národopisné expozice Slovácko se strukturou symbolizující roztančený kroj (foto: Jakub Wittlich)

Osvětlení by tedy mělo být stmívatelné, šetrné k exponátům, mělo by respektovat charakter vystavených předmětů a z uživatelského hlediska by mělo být pokud možno bezúdržbové a úsporné. Díky velmi tmavému pozadí lze vytvářet dramatické akcentní světelné scény, použitím svítidel s malou intenzitou světla (700 lm).


Obr. 2. Jeden z návrhů podoby vitríny, Ing. arch. Michal Kutálek

Koncept osvětlení

Koncepce osvětlení je jiná pro prostor expozice a jiná pro vstupní část. V expozici má osvětlení určující funkci, tedy svítí se zde, aby byly co možná nejlépe osvětleny exponáty. Ve vstupní části funguje osvětlení jako ambientní. Pomáhá navodit správnou atmosféru, a to nejenom změnou barevnosti světla, ale především osvětlením parametrické struktury, která vytváří emoční vjem z prostoru.


Obr. 3. Návrh osvětlení vitríny, Filip Müller

Expozice

V expozici Slovácko jsou předměty umístěny po obvodu místnosti na pódiích v oddělených kójích. Zde lze nalézt zejména velké předměty, tzn. postavy v krojích, ruční nástroje, nábytek atd. Drobné předměty, jako je keramika, kraslice, hudební nástroje a další, jsou instalovány ve skleněných vitrínách uprostřed místnosti.

Vitríny

Návrh osvětlení vitrín je připraven univerzálně, bez specifického zaměření na jednotlivé předměty. Jako nejvýhodnější se ukázalo osvětlení svícením shora dolů a zdola nahoru. Světelné zdroje jsou skryty očím pozorovatele, přesto poskytují intenzivní měkké světlo s náhradní teplotou chromatičnosti 4 000 K – neutrální bílá, index barevného podání 86.

Obr. 5. Svítidlo Philips ColorKinetics eW Cove


Obr. 4. Konečná podoba vitríny (foto: Jakub Wittlich)


Obr. 5. Svítidlo Philips ColorKinetics eW Cove

Rovnoměrné jednolité osvětlení je vytvořeno lineárními LED svítidly Philips ColorKinetics eW Cove QLX se silně eliptickou optikou, která dovoluje rozmístit svítidla zhruba 60 cm od sebe bez pozorovatelných nehomogenit osvětlení. Technologický postup Optibin® zaručuje, že chromatičnost světla svítidel ve vitrínách je stejná, rozdíl v podání bílého světla není okem pozorovatelný. Pomocí technologie Optibin® jsou vyrobena také reflektorová svítidla StyliD použitá k osvětlení pódií.

Pódia

Osvětlení pódií je sestaveno ze tří dílčích částí: osvětlení předmětů na pódiích, podsvětlení velkoformátové fotografiea podsvětlení niky u přední hrany pódia.
Podsvětlená nika tvoří psychologickou bariéru mezi pódiem a pozorovatelem a slouží k navigaci v prostoru (ukazuje preferovaný směr prohlídky). Pódia jsou nepravidelně zalamována, proto je k jejich podsvětlení používána soustava diskrétních LED bodů s roztečí 10 cm (LED pásek by nebylo možné tvarovat).
Velkoformátové fotografie pomáhají přiblížit prostředí, ve kterém byly vystavené předměty používány. Jsou černobílé, natištěné na průsvitné fólii. Podíl světlé a tmavé barvy je u jednotlivých fotografií různý, proto je podsvětlení fotografií nutné stmívat z důvodu kalibrace celkové expozice.

Fotografie jsou podsvětleny lineárními LED svítidly zdola a zhora. Podsvětlená fotografie potlačuje stíny, které by mohly vznikat za předměty osvětlenými světlomety StyliD. Způsoby, jak osvětlit podobnou plochu, jsou v principu dva – buď obvodově, nebo plošně LED sítí. LED síť má výhodu v rovnoměrnosti osvětlení, rizika jsou spojena pouze s typem použité fólie. Některé nevhodné fólie jsou nedostatečně difuzní, či jsou dokonce perforované; pak mohou být jasné LED body viditelné. 


Obr. 6. Osvětlení pódia včetně podsvětlené fotografie a navigačního světelného pruhu před
pódiem (foto: Jakub Wittlich)

Obvodové osvětlení může mít potíže s dosažením plošné rovnoměrnosti, zejména kdyby šlo o řešení založené na zářivkách či LED páscích. LED svítidla POSTERBOX jsou speciálně navržena k podsvětlování reklam (billboardy, tzv. citylighty, loga atd.), mají vhodnou distribuci světla a jsou stmívatelná. Podmínkou jejich použití je existence rovné odrazné bílé plochy za prosvětlovanou fólií. Požadavky na životnost svítidel jsou v tomto konkrétním případě velmi vysoké, oprava či výměna svítidla je spojena s potřebou montáže a demontáže fólie s fotografií.

Předměty na pódiích mají různé tvary, rozměry i charakter. K jejich osvětlení je zapotřebí určitá variabilita ve výběru úhlů světelných svazků svítidel, teploty chromatičnosti světla a polohy zdrojů. Obecně platí, že povrchy s teplými odstíny, jako je dřevo či sláma, jsou osvětlovány teplým světlem (3 000 K), postavy v krojích, kovové předměty apod. neutrálně bílým světlem (4 000 K). LED svítidla mohou vytvářet násobné stíny, protože světelné zdroje, tedy jednotlivé LED, nejsou umístěny v jednom místě, ale vedle sebe a svítí stejnou intenzitou. Tento jev je u svítidel StyliD speciální optikou a umístěním LED zdrojů zcela potlačen.

Vstupní část expozice

Dominantou vstupu do expozice je lamelová struktura, jejíž podoba byla vygenerována parametrickým počítačovým modelem a symbolizuje roztančený kroj. Lamel jsou ve struktuře stovky, každá má unikátní délku a je unikátně zavěšena v prostoru. Některé lamely jsou v jejich střední části přetočeny o 90° oproti koncům lamel a jejich uchycení.

Obr. 9. Svítidlo Philips StyliD

Návrh osvětlení vznikal podle 3D modelu dané struktury umístěné do výpočetního programu, v tomto případě 3DS Studia Max Design. Výhodou je, že tento software umožňuje použít standardní fotometrická data svítidel a obsahuje nástroje pro vyhodnocení osvětlení. Rychlost výpočtu osvětlení v 3DS Max Designu je překvapivě větší než u programů určených pro výpočty osvětlení a celkově práce s takto složitými modely často přesahuje schopnosti světlařských programů.                                               


Obr. 7. Svítidlo Affinium LED string

Simulacemi byl postupně nalezen vhodný produkt v podobě lineárního LED svítidla Philips Vaya Linear MP, RGB s eliptickou optikou pro tečné osvětlování.
Simulace napoví, kam a jak by měla být svítidla při realizaci osvětlení umístěna, jaký bude celkový výsledek, kolik svítidel bude zapotřebí a jaké světelné podmínky budou v prostoru panovat. V úvahu bylo bráno také to, že v prostoru jsou dvě projekční plochy, na které by osvětlení nemělo dopadat.

Řízení osvětlení

Osvětlení je řízeno na základě informace o pozici návštěvníků. Není-li v muzeu delší dobu přítomna žádná osoba, osvětlení se zcela vypne. Při vstupu do expozice je osvětlení uvedeno do jednoho ze tří pracovních režimů, který zvolí obsluha při celkovém zapnutí expozice: regulace do úplné tmy, regulace do minimální osvětlenosti a úplné rozsvícení.


Obr. 8. Svítidlo Posterbox

Osvětlení je řízeno na základě informace o pozici návštěvníků. Není-li v muzeu delší dobu přítomna žádná osoba, osvětlení se zcela vypne. Při vstupu do expozice je osvětlení uvedeno do jednoho ze tří pracovních režimů, který zvolí obsluha při celkovém zapnutí expozice: regulace do úplné tmy, regulace do minimální osvětlenosti a úplné rozsvícení. 

Úplné rozsvícení je vhodné např. pro komentované prohlídky s průvodcem či pro úklid nebo úpravu expozice. Detekce přítomnosti osob v tomto režimu brání zbytečnému svícení osvětlení. Regulace do minimální osvětlenosti je běžným pracovním režimem expozice Slovácko.


Obr. 9. Svítidlo Philips StyliD

Expozice svítí přitlumeným světlem do chvíle, než je detekována osoba před určitým pódiem. Po detekci osoby se dané pódium rozsvítí do plného (kalibrovaného) světla. Potom, co se návštěvník nebo skupinka návštěvníků přesune do jiné části expozice, rozsvítí se svítidla opět tam, kde jsou čidlem přítomnosti zaznamenáni další lidé a kdy je v předchozí kóji osvětlení uvedeno zpět do minimálního svícení.

Regulace do úplné tmy pracuje obdobně jako regulace do minimální osvětlenosti, jen s tím rozdílem, že okolní prostor okolo pozorovatele je zcela zhasnutý.                     


Obr. 10. Návrh osvětlení struktury v prostředí 3DS Studio Max Design, Filip Müller


Obr. 11. Svítidlo Philips Vaya Linear MP, RGB 


Obr. 12. Detail osvětlené struktury (foto: Jakub Wittlich)

Tento způsob řízení osvětlení umožňuje perfektní vjem z vystavených předmětů a současně je šetrný k exponátům. Osvětlení každého pódia je přesně zkalibrováno tak,aby fotografie na pozadí či vystavené předměty nebyly přesvětlovány.Ve vstupní části nastávají pozvolné změny ve svícení do struktury. Změny v osvětlení podporují dynamiku celé expozice, propůjčují struktuře pohyb v duchu její symboliky – roztančeného kroje.

Investor: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Architekt: Next Level Studio


Philips, Česká republika s. r. o.
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel.: +420 233 099 111
e-mail: filip.muller@philips.com
http://www.philips.cz