časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení na Novém Zélandu od společnosti INGE

14. 6. 2018 | Ing. Zbyněk Šimetka | INGE Opava, spol. s r. o. | www.inge.cz

V roce 2017 společnost INGE realizovala několik rozsáhlých a zajímavých projektů. O osvětlení francouzské univerzity Centrále Supelec jsme již psali v časopise Světlo č. 6/2017

Nyní bychom vás chtěli seznámit se dvěma realizacemi na opačné straně zeměkoule, na Jižním ostrově Nového Zélandu, ve městě Dunedin.

Pro výrobní firmu zaměřenou na projekty osvětlení, navíc v zahraničí, je mnohdy velmi problematické získat kvalitní fotografie realizovaných staveb. Teprve při osobním jednání na veletrhu L+B 2018 se nám společně s paní redaktorkou Ing. Janou Kotkovou podařilo přesvědčit našeho novozélanského partnera, že opravdu potřebujeme dobré fotografie realizací, abychom mohli českou odbornou veřejnost seznámit se světovými projekty.


Obr. 1. Osvětlení vestibulu Otago university


Obr. 2. Kampus Otago university osvětlují linie svítidel KVADRA 70 LED
vetknuté do podhledu

Osvětlení interiéru Otago university v Dunedinu
(Māori: Te Whare Wānanga o Otāgo)

Otago University v Dunedinu je nejstarší novozélandská univerzita, založená v roce 1869. Tato vzdělávací a výzkumná instituce se těší mezinárodní reputaci, v roce 2016 získala Five Stars Plus QS Stars University Rating a na celosvětovém žebříčku 2017/18 World University Rankings se umístila na 151. místě (Karlova univerzita je na 314. místě a ČVUT na 491. místě). Univerzita má hlavní kampus v Dunedinu a pobočky ve městech Wellington a Christchurch. Jde o státní univerzitu s více než 18 000 studenty, z toho 2 500 studentů je zahraničních ze 100 zemí světa.

Obr. 3. Spojovací koridory Otago university
Obr. 3. Spojovací koridory Otago university

Odpočinková zóna a kavárna Otago university osvětlené svítidly KVADRA 70 LED
Obr. 4. Odpočinková zóna a kavárna Otago university
osvětlené svítidly KVADRA 70 LED


Obr. 5. Osvětlení školicí místnosti Department of Conservation dvěma liniemi svítidel KVADRA 106 LED

Otago Business School (Māori: Te Kura Pahiki) je součástí univerzity a nově využívá moderní budovu, jež je osvětlená liniovými svítidly KVADRA 70 LED pro přímé osvětlení. V projektu bylo použito 106 linií svítidel o celkové délce 790 m, délka nejkratší linie je 2 m, délka nejdelší 36,6 m. Dlouhé linie byly rozděleny na celkem 305 středových a koncových modulů svítidel a podle montážních instrukcí sestaveny na místě. Všechna svítidla byla vybavena DALI drivery (celkem 312 adres) a některá byla připravena i pro montáž nouzových svítidel. Svítidla byla dodána v povrchové úpravě eloxováním nebo v černé matné barvě, všechna s opálovým difuzorem. LED moduly 4000K, CRI nad 80 SDCM 3 byly nastaveny na dvě výkonové úrovně a jejich umístění ve svítidle bylo optimalizováno s důrazem na minimalizaci tmavých míst po celé délce svítidla.


Obr. 6. Svítidlo KVADRA 70 LED pro přímé osvětlení s opálovým krytem

Osvětlení Department of conservation (DOC)
(Māori: Te Papa Atawhai)


Department of conservation (DOC) je oddělení veřejných služeb (ministerstvo ochrany) pověřené péčí o přírodní a historické dědictví Nového Zélandu. Spravuje území o rozloze zhruba osm milionů hektarů původních lesů, alpských oblastí, mokřadů, jezer, ostrovů, historických budov, industriálních památek apod. Ministerstvo bylo založeno v roce 1987 a sídlí ve Wellingtonu (Conservation House) a pobočky má i v dalších městech.


Obr. 7. Svítidlo KVADRA 106 LED pro přímo-nepřímé osvětlení s lehce vystupujícím horním opálovým krytem
  


Obr. 8. Svítidlo KVADRA 106 LED pro přímo-
nepřímé osvětlení
s lehce vystupujícím horním 
opálovým krytem


Obr. 9. Zasedací místnost Department of Conservation osvětlená čtyřmi příčně situovanými liniemi KVADRA 106 LED


Obr. 10. Různě dlouhé linie svítidel KVADRA 106 LED osvětlující kanceláře
Department of Conservation

V projektu osvětlení kanceláří Department of Conservation v Dunedinu byla použita svítidla KVADRA 106 pro přímé a nepřímé osvětlení se dvěma nezávislými okruhy (zvlášť pro přímé a zvlášť pro nepřímé osvětlení). Celkem bylo vytvořeno 48 linií svítidel o délkách 1,7 až 9 m, zavěšených na speciálních závěsech. V této seismicky aktivní části Nového Zélandu platí zvláštní pravidla pro provádění staveb a instalaci zařízení. Svítidla byla vybavena opálovými kryty, kryt pro nepřímé osvětlení lehce vystupuje ze svítidla a zajišťuje tak širší světelnou charakteristiku pro rovnoměrnější osvětlení stropů. Svítidla jsou standardně vybavena DALI drivery, LED 4 000 K, Ra min. 80.

V současné době společnost INGE realizuje několik dalších podobných projektů.  
  


Vyšlo v časopise Světlo č. 3/2018 na straně 8.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.