časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení interiéru kanceláří v historickém prostředí

15. 8. 2016 | Ing. arch. Luboš Sekal | A. A. L. S. | www.sekal.cz

Pro investora W.A.G. payment solutions, a. s., jsme již navrhovali celou řadu kancelářských interiérů doma i v zahraničí. Obvykle šlo o úpravu interiéru v nových administrativních budovách. V nich je nejčastěji navrženo základní osvětlení dosahující normativní hodnoty osvětlení 500 lx při dosažení požadované rovnoměrnosti. Většinou jsou instalována stropní vsazená svítidla 600/600 mm – 4× 18 W – lineární zářivka (nyní obdobné LED panely), a to v podhledu z minerálních kazet.

Naším úkolem je s použitím tohoto nudného osvětlení, dlouhodobě psychicky ubíjejícího a s možností minimální regulace (ale investičně nejméně náročného) vytvořit subjektivně příjemnější prostředí. Například vytváříme ze sestav nábytku jakási hnízda pracovišť, která jsou doplněna stojanovým svítidlem s přímým a nepřímým světelným tokem. Tato svítidla jsou regulovatelná (stmívání nebo alespoň snížení světelného toku vypnutím poloviny světelných zdrojů), popř. sem navrhujeme svítidla s čidlem přítomnosti. Uvedené řešení je pro investory cenově obecně přijatelné a obvykle je jimi akceptované. Tím, že stojanová svítidla částečně svítí do horního poloprostoru, je rovina minerálního podhledu členěna na světlejší a tmavší (původní) plochy – je tak alespoň částečně dynamizován jinak nudný prostor. Požadavky zmíněného konkrétního investora jsou ale vyšší: dochází k větší individualizaci jak vlastního interiéru, tak umělého osvětlení, např. vedle zmíněného řešení velkoprostorových kanceláří (členěných opticky na menší celky) je umělé osvětlení individuálně řešeno v kancelářích vedoucích pracovníků, v zasedací místnosti, popř. v jídelně. Ale to není předmětem předkládaného článku.

A. A. L. S. Dačice
Obr. 1. Dačice – pohled z náměstí

Urbanistické souvislosti – náměstí v Dačicích

Pro vybavení interiéru kanceláří společnosti W.A.G. payment solutions, a. s., v Dačicích (ležících mezi Telčí a Slavonicemi; město známé svou „kostkou cukru“) byl ale navržen jiný přístup. Důležitá je lokalita vlastních kanceláří – investorovi se podařilo pronajmout dvě podlaží v objektu na hlavním, Palackého náměstí, v jeho horní části (obr. 1).

Dům je oddělen jen úzkou uličkou od radnice s vížkou. Z budovy je krásný výhled nejen na náměstí, na sousední renesanční radnici se sgrafity na fasádě, ale i na část města a protilehlé kopce s barokním františkánským klášterem. Naopak to ale znamená, že budova je pohledově velmi exponovaná.

Samotná budova, byť je to novostavba (např. se železobetonovými stropními deskami z předpjatých panelů), svým vnějším výrazem a použitými materiály navozuje dojem původní zástavby.

Proto by bylo velmi nevhodné, aby na tomto místě vznikly interiéry klasických kanceláří s podhledem z minerálních kazet v celé ploše, které by byly osazeny běžnými osvětlovacími soustavami – a zejména bude-li na náměstí pronikat studený svit zářivek. Vzhledem ke sklonitosti okolních pozemků je budova vnímána z podhledu, a proto jsou stropní partie o to více viditelné. Pozn.: Takto nevhodně působí umělé osvětlení s viditelnými lineárními zářivkami v podobně umístěné eklektické budově spořitelny na hlavním náměstí (nám. Svornosti) v Českém Krumlově (UNESCO) – obr. 2a, 2b.

A. A. L. S. Spořitelna Český Krumlov
Obr. 2a. Spořitelna v Českém Krumlově – ukázka nevhodného použití svítidel s viditelnými lineárními zářivkami v centru památky UNESCO

Kanceláře společnosti W.A.G. zaujímají dvě podlaží třípodlažní budovy (dvě nadzemní podlaží a podkroví s vikýři), přičemž v horním podlaží byl zachován pohled do (byť novodobého) krovu.

A. A. L. S. Spořitelna v Českém Krumlově
Obr. 2b. Spořitelna v Českém Krumlově v kontextu náměstí

Návrh

Hlavní myšlenkou bylo zvolit takovou osvětlovací soustavu, která bude vnímána nejen v interiéru, ale uplatní se vhodně i při pohledech z náměstí. 

Proto byl navržen systém „lustrů“, který navozuje tradiční podobu osvětlení místností (obr. 3). Vzhledem k novodobému charakteru vnitřních prostor budovy je ale osvětlovací soustava (jakož i např. nábytek) navržena v současném tvarosloví. Působení těchto, byť současných svítidel spolu s orientací části světelného toku vzhůru – do stropu podhledu, podstatně více odpovídá charakteru historického prostředí (obr. 4).

A. A. L. S. Dačice
Obr. 3. Dačice – použití motivu „lustrů“ v interiéru kanceláří (podkroví)

V dolním podlaží, kde jsou pod částečně viditelným železobetonovým stropem zavěšeny plovoucí „ostrůvky“ z materiálu Heradesign, se uplatní stropní zavěšená svítidla se světelným tokem do horního i dolního poloprostoru (obr. 5). V horním podlaží s průhledem do krovu tato svítidla nebudou – zde jsou použita tvarově stejná svítidla, ale se světelným tokem pouze přímým. Jemné dosvětlení prostoru krovu bylo navrženo jen reflektorovým svítidlem se širokou optikou s nasměrováním vzhůru (dosud nerealizováno); obr. 6.

A. A. L. S. Dačice
Obr. 4. Uplatnění „lustrů“ při pohledu z náměstí (první patro)

A. A. L. S. Dačice
Obr. 5. Pod přiznaným železobetonovým stropem v prvním patře jsou podvěšeny akustické ostrůvky – zavěšená svítidla s rozložením světelného toku „UP/DOWN“, spolu s rozdílnou výškovou úrovní instalace jednotlivých svítidel docilují s vrženými stíny větší plasticity podhledu

Navržena byla svítidla Halla Rundo v kruhové podobě – jejich výhodou je, že jsou vyráběna ve třech velikostech, v provedení pro přímé i přímo-nepřímé osvětlení, s LED zdroji i se zářivkami, ale i jako přisazené nebo zavěšené stropní svítidlo. Z důvodu nižších investičních nákladů byla instalována verze se zářivkami – 4 000 K. Regulace světelného toku je z úsporných důvodů navržena pouze rozdělením na dva světelné okruhy s možností vypínat jednu nebo zbylé dvě třetiny světelného toku – rovnoměrně v celé ploše (to je umožněno instalací větších a menších svítidel, kdy co do počtu svítidel je vypínána jejich polovina) – obr. 7.

A. A. L. S. Dačice
Obr. 6. V podkroví je světelný tok svítidel orientován pouze do dolního poloprostoru, na obrázku je patrná kontrastní kombinace tradičních a současných materiálů a tvarosloví v interiéru

A. A. L. S. Dačice
Obr. 7. Pouze dílčí regulace úrovně stropního osvětlení

Protože osvětlení těmito hlavními svítidly poskytuje rozptýlené světlo, pro větší plasticitu utváření interiéru a jako kontrast ke studenému zářivkovému světlu je po obvodu místnosti navrženo zavěsit lištový systém s reflektorovými svítidly nasměrovanými na draperie závěsů okolo oken (z finančních důvodů i z důvodu podání barev jsou instalována reflektorová svítidla osazená halogenovými žárovkami 12 V, 50 W s úzkou optikou iGuzzini – Metro (obr. 8)).

A. A. L. S. Dačice
Obr. 8. Doplnění difuzního osvětlení směrovým osvětlením z lištového systému

Výpočet intenzity a rovnoměrnosti osvětlení provedl Ing. Pavelka – AST – atelier světelné techniky, realizace červenec 2014.

Poděkování patří investorovi za to, že přistoupil na investičně náročnější řešení celého interiéru.


Článek v elektronické listovací verzi časopisu Světlo č. 4/2016 naleznete zde.