časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nový web ke štítkování a ekodesignu světelných zdrojů

15. 2. 2021 | SEVEn | www.svn.cz

Od 1. září 2021 začíná platit nové nařízení ekodesignu a nové nařízení ke štítkování světelných zdrojů. Internetová stránka přináší souhrn informací věnující se nastávajícím změnám.

https://ekodesign-svetlo.cz/

Energetické štítky světelných zdrojů se téměř nemění: změnou je přeškálování na novou stupnici A-G a povinnost registrace výrobků do evropské databáze produktů (EPREL).

Nařízení ekodesignu sjednocuje několik předchozích dílčích nařízení a tím zjednodušuje přehlednost nařízení. Nařízení pokračuje v důrazu na energetickou účinnost světelných zdrojů.

Internetová stránka mimo jiné přináší dvě interaktivní kalkulačky: první pro výpočet energetické třídy podle nového nařízení, druhá pro zjištění dostupnosti jednotlivých druhů světelných zdrojů na trhu.

Více na https://ekodesign-svetlo.cz

Tiskové materiály SEVEn