časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Ministykače řady M od ABB pro provozní teploty až 70 °C

14. 6. 2021 | Petr König | ABB, s. r. o. | www.abb.cz

V minulém roce společnost ABB ukončila převzetí divize Industrial Solutions patřící dříve společnosti GE. Součástí této transakce je i zařazení vybraných produktových řad z původní nabídky GE do portfolia produktů ABB. 

V sortimentu stykačů tak ABB zařazuje do své nabídky ministykače řady M s výjimečnými parametry, které doplňují stávající řadu ministykačů řady B.

Sedminásobný double ministykačů M:

 • Dva výkony: 4 kW a 5,5 kW
 • Dva typy ovládacího napětí: AC a DC
 • Dvě verze se sníženým příkonem: 2 W a 1,2 W
 • Dva typy připojení vodičů: šroub a kabelové oko
 • Dvě varianty použití: ministykače a pomocné ministykače
 • Dvě verze počtu pólů: třípólové a čtyřpólové
 • Dvě možnosti osazení dodatečných pomocných kontaktů: z čela a z boku

Ministykače řady M nabízejí 11 různých cívek pro střídavé ovládací napětí a 7 cívek pro stejnosměrné ovládací napětí. Bonusem v případě DC cívek je možnost využití speciálních verzí těchto cívek s rozšířeným rozsahem ovládacího napětí – 30 % ≤ Uc ≤ + 30 %. V následující tabulce jsou uvedeny horní a spodní limity ovládacího napětí u těchto speciálních cívek.

Hodnota Uc Rozšířený rozsah ovládacího napětí
Uc = 24 V DC 17–32 V DC
Uc = 48 V DC 34–62 V DC
Uc = 110 V DC 77–143 V DC
Uc = 125 V DC 87–162 V DC
Uc = 220 V DC 154–286 V DC

Ministykače s takto širokými rozsahy ovládacího napětí jsou na trhu ojedinělé a skvěle se hodí pro aplikace, kde může docházet ke kolísání ovládacího napětí, a kde lze díky tomu eliminovat riziko přerušení provozu zařízení kvůli odpadnutí cívky stykače při poklesu ovládacího napětí. Jediným limitujícím faktorem při využití hodnot ovládacího napětí mimo Uc je snížení počtu dodatečným pomocných kontaktů, kterými lze tyto stykače osadit.

Pro stejnosměrné ovládací napětí navíc existují i cívky se sníženou energetickou spotřebou pro přímé ovládání z výstupů PLC. K dispozici jsou dvě verze pro 24 V DC: jedna se spotřebou 2 W a druhá se spotřebou 1,2 W, což je nejnižší hodnota spotřeby energie u ministykačů, které jsou na trhu k dispozici.

Díky tomu tedy můžete řídit cívku stykače i pomocí velmi citlivých výstupů PLC a navíc coby provozovatel zaplatíte méně za spotřebovanou elektrickou energii. Dalším benefitem je nižší úroveň ztrátového tepla, což pro Vás může znamenat některou z těchto výhod:

 • zmenšení velikosti rozvaděče,
 • snížení požadavku na výkon chlazení, nebo
 • osazení rozvaděče více přístroji. 

Dodatečně lze nízké hodnoty spotřebovávané energie těmito speciálními ministykači M využít i v případě, kdy již používáte nějaké zařízení osazené stykači s vyšší spotřebou, a potřebujete například do stávajícího rozvaděče doplnit další přístroje, které by s ohledem na své tepelné ztráty mohly znamenat překročení celkové hodnoty tepelných ztrát, pro něž je rozvaděč konstruován. Nahrazení stávajících stykačů stykači M se sníženou spotřebou Vám může pomoci snížit celkové tepelné ztráty v rozvaděči a vytvořit prostor pro doplnění dalšími přístroji.

Tyto ministykače navíc umožní při ovládání Vašich motorů dosáhnout až 1 200 spínacích cyklů za hodinu. U většiny ostatních stykačů se tato hodnota pohybuje kolem 700 nebo 1 000 cyklů. To dosvědčuje robustnost jejich mechanického provedení i kvalitu použitých materiálů hlavních kontaktů. Podrží Vás tak i v náročných aplikacích, kde lze očekávat velmi časté spínání motorů. Mohou to být například dopravníkové pásy, které je třeba často zastavovat a znovu spouštět, nebo obráběcí stroje s motory, které musí často měnit směr chodu.

Další unikátní vlastností ministykačů M je schopnost pracovat v nejširším teplotním rozsahu od – 40 do + 55 °C (bez osazení tepelným nadproudovým relé). Při spínání odporové zátěže (AC-1) je dokonce možné využívat tyto stykače až do teploty + 70 °C, byť s deratingem znamenajícím snížení proudové zátěže z 20 A na 16 A. Ministykače M jsou tak jasnou volbou pro případy, kdy mohou být navzdory vyhřívanému rozvaděči potenciálně vystaveny velmi nízkým teplotám, ať se jedná o nasazení kupříkladu na železnici, v cementárnách nebo štěrkovnách. A stejně tak zajistí spolehlivou funkčnost i v opačných teplotních extrémech s teplotami atakujícími 70 °C. Takovým prostředím mohou být železárny, slévárny, doly nebo gastro-zařízení.

Ministykače M se běžnému standardu vymykají také tím, že mohou být bez deratingu instalovány v maximální provozní nadmořské výšce 3 000 m. V českých podmínkách se tato hodnota jeví poněkud nadbytečná, protože i s instalační výškou 2 000 m n. m., která platí pro ostatní běžné ministykače, by bylo možné ztéci Sněžku ale pokud jste výrobcem strojů či zařízení exportovaných do zemí s vyššími horami, určitě tento faktor také oceníte, protože budete moci používat stykače AF v plném rozsahu jejich jmenovitých hodnot.

Výčet benefitů, které Vám mohou ministykače M přinést, však stále ještě nekončí! Na rozdíl od ostatních ministykačů na trhu Vám umožňují též instalaci v jakékoliv montážní poloze, přičemž v poloze 1 je možné stykač instalovat se sklonem +– 30°. 

Díky tomu jste schopni maximálně využít veškeré místo v rozvaděči, kam by jiné přístroje nebylo možné umístit. K tomu se váže další přednost, a sice že s výškou 48 mm patří mezi nejnižší ministykače na trhu. Budete tak moci do rozvaděče umístit více lišt s přístroji nad sebou, anebo pokud to s ohledem výšku ostatních přístrojů osazených na stejné liště nebude možné, poskytne Vám nízká výška ministykačů komfortnější prostor pro instalaci vodičů do svorek stykačů.

Ministykače M lze osadit až 6 dodatečnými pomocnými kontakty, buď z boku nebo zepředu. Větší množství Vám žádný jiný ministykač na trhu osadit neumožní. Stran příslušenství ještě doplňme, že s ministykače M můžete použít elektronické časové spínače, odrušovací členy, paralelní propojovací články, reverzační propojky a tepelné nadproudové relé T16. Díky němu vytvoříte vysoce kompaktní a současně vysoce účinné řešení, kterým ochráníte zařízení proti proudovému přetížení a výpadku fáze.

Nabídku doplňuje i speciální verze ministykačů M pro drážní aplikace schválená dle následujících standardů:

 • EN 60077 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel
 • EN 61373 Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi (kategorie 1, třída B)
 • EN 45545-2 Drážní aplikace - Požární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

Opět jde o tří- a čtyřpólové verze stykačů, pro 4 a 5,5 kW, k dispozici jsou i pomocné ministykače, se šroubovými svorkami a svorkami pro kabelová oka. Všechny drážní stykače mají integrovanou ochrannou diodu a na výkonové stykače lze přidat až 2 pomocné kontakty z čela nebo z boku. Pomocný stykač lze osadit až 4 pomocnými kontakty.

Ovládací napětí je pouze stejnosměrné s rozsahy cívek

 • 17 … 30 V DC
 • 24 … 41 V DC
 • 51 … 90 V DC
 • 77 … 137 V DC

Další podrobnosti o ministykačích řady M včetně veškeré dokumentace naleznete na webové stránce.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021