časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Měřicí systémy, dálkové měření a sběr dat

12. 12. 2018 | Bc. Michal Boris | GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghvtrading.cz

V současné době jsou kladeny stále větší nároky na kvalitu dodávané elektrické energie do firem, které chtějí mít přehled o spotřebované energii. To znamená přehled o zatížitelnosti a využití sítě, sledování výkonů, spotřeb a jiných potřebných elektrických veličin.

Prostřednictvím společnosti GHV Trading, spol. s r. o., přinášíme přehled nejpoužívanějších a nejefektivnějších analyzátorů sítě od francouzské společnosti Socomec, která je na trhu od roku 1922.

Diris A30
Obr. 1. Diris A30

Nejpoužívanějším zařízením je analyzátor sítě Diris A30 (obr. 1). Disponuje velkým přehledným displejem, přednostmi jsou jednoduchá ovladatelnost, široké spektrum měřených veličin – proudy, napětí, frekvence, výkony, spotřeby, harmonická analýza až do 63., velký počet připojitelných modulů paměti, analogové vstupy/výstupy, komunikace RS-485 Modbus, Profibus, Ethernet a další. Přístroj měří s použitím klasických proudových transformátorů se sekundárním převodem 1 nebo 5 A s primární hodnotou až 9 999 A.

Diris A30 najde díky své pořizovací ceně a kompaktním rozměrům 96 × 96 mm uplatnění všude tam, kde je zapotřebí měřit s přesností 0,5. Toto zařízení se tak stalo neodmyslitelnou součástí tisíců rozváděčů na celém světě.

Diris A40
Obr. 2. Diris A40

Další z přístrojů společnosti Socomec nese označení Diris A40 (obr. 2). Jde o nové, modernější zařízení než zmiňovaný Diris A30 a o nový způsob měření elektrických veličin za pomoci senzorů proudu. Senzory se vyznačují přesností měření 0,5 s velkým rozsahem zatížitelnosti. Lze vybírat ze tří typů – pevné jádro s označením TE, rozpojitelné jádro TR a Rogowského cívka TF (obr. 5). Hlavní rozdíl mezi měřicími transformátory a senzory proudu je už zmiňovaný rozsah. Pro lepší představu uveďme příklad: Nejpoužívanější TE-35 je schopen v třídě přesnosti 0,5 měřit v rozsahu od 1,26 do 300 A. Právě tato schopnost a použití senzorů dělají z nové A40 velmi silnou kombinaci splňující veškeré potřeby na měření a analýzu elektrické sítě.

Diris A40 je dále běžně vybaven dvěma logickými výstupy, třemi vstupy a komunikací podle požadavků. Na výběr je opět RS-485 Modbus, Ethernet Modbus TCP anebo BACnet IP s vestavěnou funkcí Webview – určenou k webovému prohlížení naměřených veličin, anebo Profibus DPV1 (obr. 3). Zařízení disponuje funkcí plug-and-play, tedy po připojení senzorů a napájení není třeba pro provoz další nastavení.


Obr. 3. Diris A40 – zadní pohled

Deset dotykových tlačítek osazených z přední strany z něj dělá elegantní přístroj s funkcemi pro analýzu sítě, vše v souladu s normami IEC 61557-12, UL E257746, EN 50160.

Jde tedy o další velmi podařený přístroj z dílny firmy Socomec, který svojí kompatibilitou a jednoduchostí použití patří mezi prvotřídní zařízení dostupná na českém trhu.

Obr. 4. Diris B30 RF
Obr. 4. Diris B30 RF

Všechny aplikace neumožňují osadit na dveře rozváděčů panelová zařízení typu Diris A30 nebo Diris A40. Pro tyto případy je připraveno zařízení Diris B30 s možností bezdrátové komunikace (obr. 4). Je to samostatný analyzátor sítě minimalistických rozměrů, který umí posílat všechna naměřená data bezdrátově pomocí RF antény na frekvenci 868 MHz, komunikací RS-485 Modbus nebo je vyvést na externí displej, z nějž lze údaje vyčíst.

Přístroj měří při použití již zmíněných senzorů proudu, kde je dodržena třída přesnosti 0,5.

Obr. 5. Senzory proudu TE, TR, TF
Obr. 5. Senzory proudu TE, TR, TF

Posledním zástupcem je analyzátor sítě s označením Diris Digiware (obr. 6). Jeho jedinečnost spočívá v rozložení funkcí do více modulů, přičemž každý modul má jiné vlastnosti. Modulová konstrukce zařízení umožňuje instalovat ho blízko místa měření, přičemž eliminuje nebezpečí vysokého napětí. Díky kompaktním rozměrům je možné ho integrovat do již existující instalace nebo na těžko dostupná místa.

Obr. 6. Diris Digiware
Obr. 6. Diris Digiware

Pro sběr naměřených dat lze použít dvě varianty. První možnost je s okamžitým čtením hodnot na displeji s označením D-70, který dále umožňuje přímou komunikaci se sítí Ethernet nebo RS-485, s rozhraním Webview. Druhá možnost: bez zobrazení naměřených hodnot pomocí modulu C30, který data sbírá a posílá je dál prostřednictvím komunikace RS-485.

Modul s označením U3x – tedy modul pro měření napětí, přenáší naměřená data dále do sběrnice C30 nebo D50.

K měření zbylých veličin je k dispozici proudový modul s označím I-xx, přičemž samotné měření probíhá opět pomocí senzorů proudu. Modul může měřit 1× třífázově, nebo 3× jednofázově. Tato měření je ovšem možné kombinovat a celkový počet proudových modulů může být 31, tedy až 93 měřitelných vývodů v jedné soustavě pro jednu sběrnici. Celý systém lze nakonfigurovat od měření základních veličin až po kompletní analýzu sítě.

Pro více informací navštivte stránky www.ghvtrading.cz, sekci multimetry a analyzátory sítě.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2018 na straně 26. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021