časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Měření a revize přepěťových ochran

11. 12. 2019 | Ivo Hladík | HAKEL, spol. s r. o. | www.hakel.cz

Bleskový výboj je přírodní zdroj přepětí s největší energií. Blesk neohrožuje jen ta zařízení, která jsou v přímém kontaktu. Výboj způsobuje vznik strmého elektromagnetického impulzu ohrožujícího zařízení do vzdálenosti až 4 km.

Bleskový výboj je přírodní zdroj přepětí s největší energií. Blesk neohrožuje jen ta zařízení, která jsou v přímém kontaktu. Výboj způsobuje vznik strmého elektromagnetického impulzu ohrožujícího zařízení do vzdálenosti až 4 km. 

Příkladem umělých zdrojů přepětí jsou všechna spínací zařízení. Velikost takto vzniklého přepětí je závislá na velikosti spínaného proudu a napětí, na kvalitě spínacích prvků a na rychlosti spínání. Všechna zařízení, v nichž vzniká elektrický oblouk, jsou považována za nebezpečný zdroj přepětí.

Měření SPD přístrojem GIGATESTpro
Měření SPD přístrojem GIGATESTpro

Má-li být opatření k eliminaci přepětí účinné a bezpečné, musí být nejprve správně navrženo a k tomu použité zařízení správně nainstalováno. Také musí být dodrženy podmínky montáže, ale nesmí být opomenuty ani kontroly, měření a revize daných zařízení. Měření a revize přepěťových ochran (SPD) se vykonávají souběžně s revizemi elektrických zařízení, a to jak výchozími, tak i periodickými, v souladu s normami: ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení (1990), ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace budov – Revize (2017), ČSN EN 62305-4 ed. 2 – část 9.3 Revize SPM.

Kontroly SPD je doporučeno vykonávat:
– před nainstalováním do provozu,
– po každé větší bouřce, minimálně po skončení bouřkového období (listopad) a po první jarní bouřce,
– vždy po nahlášené poruše ochrany nebo chráněného zařízení,
– podle již zmiňovaných příslušných norem,
– při výchozích a periodických revizích.

Způsoby měření SPD:

1. Pulzním napětím – jde o testery k rychlé diagnostice provozuschopnosti (např. testery Hakel – TESTER H1 nebo TESTER H2 s diagnostikou dat SPD).

2. Nárůstem stejnosměrného měřícího napětí s vysokým napěťovým zdvihem určeným ke kontrole charakteristiky V-A varistorových SPD (GIGATESTpro, TESTER H3, FLUKE 1507, EUROTEST 61557, INSTALTEST 61557 a další, jako např. jednoúčelové PM 20, určené pouze pro SPD Dehn, atd.).

Postup při revizi SPD:

1. Odpojí se SPD od jmenovitého napětí.

2. Provede se vizuální prohlídka. Nesmí být patrné žádné známky vybočení z teplotní stability, opálení, přeskoku elektrického výboje. Modul SPD nesmí být zaprášený ani mechanicky poškozený.

3. Nesmí být vybavena kontrolka poruchy SPD (mechanická, dálková) nebo optická signalizace funkčnosti/poruchy (LED) – provede se vizuální kontrola pod napětím.

4. Dotáhnou se svorky vodičů.

5. Je-li SPD předjištěna, vypne se předjištění. SPD se měří vždy bez provozního napětí.

6. Není-li SPD předjištěna, vypne se hlavní jištění a odpojí se vodič PEN od svorky SPD.

7. Provede se měření.


Přístroj GIGATESTpro

Měření SPD přístrojem GIGATESTpro od firmy Hakel

Přepěťové ochrany se měří nárůstem měřícího napětí 0 až 1 050 V DC, měřícím proudem 1 mA. Při otevření varistoru a protečení 1 mA se nárůst měřícího napětí zastaví, měřicí přístroj zobrazí hodnotu napětí při miliampérovém bodu. GIGATESTpro zobrazí tento údaj, ale také automaticky vyhodnotí, zda je hodnota miliampérového bodu v souladu s hodnotou uvedenou výrobcem SPD. Dále tento přístroj automaticky zobrazí ikonu varistoru nebo bleskojistky (podle měřeného prvku v SPD), rozsah miliampérového bodu varistoru, rozsah zapalovacího napětí bleskojistky a pokyny pro měření. V případě nechtěného připojení napájecí sítě ke svorkám SPD se měřicí přístroj GIGATESTpro nepoškodí, protože automaticky přepne do módu měření napětí.

Je třeba si uvědomit, že přepěťové ochrany nejsou zatěžovány pouze atmosférickým přepětím, ale též tzv. spínacím přepětím, kterým je distribuční síť přesycena. Jde o spínací procesy, zkraty, indukční zátěže a rovněž účinky zářivek a měničů frekvence (praček, myček). Působením těchto zátěží varistor stárne, což je třeba pravidelným měřením kontrolovat; při vybočení z tolerance hodnot uvedených výrobcem je nutné přepěťovou ochranu vyřadit a nahradit novou.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2019 na straně 42. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021