časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Kurz osvětlovací techniky XXXV – 1. oznámení

31. 1. 2020 | Česká společnost pro osvětlování, z.s. | www.csorsostrava.cz

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická univerzita Ostrava Vás zvou na tradiční vzdělávací konferenci Kurz osvětlovací techniky XXXV se zaměřením na výměnu a zprostředkování informací o možnostech světelné techniky.

Konference je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce světelné techniky, výrobce komponent pro světelnou techniku, orgány hygienické služby, vysokoškolské pedagogy, studenty, vývojáře a všechny přátele světla. Cílem akce je oslovení, kromě osvědčených autorů a hostů, i tváří nových. To s sebou nese i otvírání aktuálních témat a nevyřešených problémů, které zajímají odborníky řešící světelnou techniku. V současné době je potřebná zejména implementace nových poznatků a technologií, které mimo snižování energetické náročnosti osvětlovacích soustav a zvyšování kvality samotného osvětlení povedou i k zohlednění fyziologických požadavků.

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, Rejhotice 72, Kouty nad Desnou, 788 12.
Termín konání: 12. až 14. října 2020.

Časový harmonogram realizace:
– zahájení přípravných prací: leden 2020,
– odevzdání příspěvků: do 21. září 2020,
– tvorba sborníků: do 5. října 2018.

Předpokládaný počet účastníků: okolo 170 z České republiky a Slovenska.

Nosné tematické okruhy:

Vnitřní osvětlení:
– oslnění způsobená LED svítidly,
– problematika návrhu osvětlovacích soustav od projektu po kolaudaci,
– parametry svítidel pro BIM,
– energetická hospodárnost osvětlení v budovách.

Venkovní osvětlení:
– zdravotní vliv venkovního osvětlení versus bezpečnost,
– plánování venkovního osvětlení ve městech a obcích,
– venkovní sportoviště versus rušivé světlo,
– osvětlování v zemědělství.

Veřejné osvětlení:
– řízení VO,
– viditelnost v nočním dopravním prostoru,
– spolupráce VO s nadstavbovými systémy,
– degradace materiálů vlivem světla a jiných vnějších vlivů.

Denní osvětlení a hygiena:
– vliv denního osvětlení na řízení osvětlovacích soustav,
– aplikace evropské normy pro denní osvětlení,
– osvětlování a jeho vliv na zdraví a hygienu,
– nevizuální účinky světla.

Elektro:
– energetická hospodárnost osvětlovacích soustav,
– využití světelných okruhů pro přenos dat,
– energetická náročnost SMART prvků používaných v osvětlovacích soustavách,
– elektrické parametry driverů pro LED svítidla.

Doprovodný program:
– výstava osvětlovací techniky,
– tradiční společenský večer s bohatým programem,
– workshopy na aktuální témata,
– exkurze: přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně včetně horní nádrže, papírna na výrobu ručního papíru a Lázně Velké Losiny.

Cena vložného:
– účastnický poplatek: 2 500 Kč bez DPH,
– účastnický poplatek pro členy ČSO, SSTS a ČKAIT: 2 250 Kč bez DPH,
– sborník v elektronické podobě: 150 Kč bez DPH.

Organizátoři:
– Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava,
– Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
– Česká společnost pro osvětlování,
– Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.

Partneři: ČKAIT, PTD Muchová, s. r. o., časopis SVĚTLO (FCC Public s. r. o.).

odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
doc. Tomáš Novák, Ph.D.
e-mail: tomas.novak1@vsb.cz
tel.: 596 995 880, mobil: 602 724 207

organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
tel.: 608 468 956
pro nové (neregistrované) zájemce: adresu, na kterou chcete obdržet přihlášku, zasílejte na: e-mail: sokanska@seznam.cz


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2020 na straně 54.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.