časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Konferencia SVETLO 2021

8. 10. 2021 | Slovenská svetelnotechnická spoločnosť |

20. až 22. októbra 2021 – online na platforme ZOOM. Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Slovenský národný komitét CIE a Česká společnost pro osvětlování vás pozývajú na konferenciu SVETLO 2021, ktorá vzhľadom na neprehľadnú pandemickú situáciu a očakávanú tretiu vlnu bude tohto roku prebiehať online formou na platforme ZOOM. Konferencie sa tak môžete zúčastniť z pohodlia vašich pracovísk alebo domácností! Ináč však konferencia bude mať všetky atribúty, ktorými definuje svoj tradičný kredit a úroveň.

20. až 22. októbra 2021 – online na platforme ZOOM

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Slovenský národný komitét CIE a Česká společnost pro osvětlování vás pozývajú na konferenciu SVETLO 2021, ktorá vzhľadom na neprehľadnú pandemickú situáciu a očakávanú tretiu vlnu bude tohto roku prebiehať online formou na platforme ZOOM. Konferencie sa tak môžete zúčastniť z pohodlia vašich pracovísk alebo domácností! Ináč však konferencia bude mať všetky atribúty, ktorými definuje svoj tradičný kredit a úroveň.

Cieľom medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky a informácie z oblasti svetelnej techniky. Odznejú pôvodné vedecké, odborné a praktické príspevky formou prednášok a posterov, ale tie­ informácie z aktuálnych medzinárodných podujatí. Na konferenciu pozývame viacero významných, medzinárodne uznávaných prednášateľov zo zahraničia. Zaspomíname si na začiatky pôsobenia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti a oslávime 30 rokov konferencie SVETLO! Neoddeliteľnou súčasťou konferencie budú firemné prezentácie. K dispozícii bude široký priestor na diskusiu. Napriek online forme konferencie pripravujeme celý rad sprievodných podujatí!

Nosné témy konferencie:

–   moderné LED technológie osvetľovania

–   nové prístupy k dennému osvetleniu budov

–   humanocentrické a integratívne osvetlenie

–   dynamické, adaptívne a smart osvetlenie

–   environmentálne dopady umelého osvetlenia

–   vyu­itie optického ­iarenia na podporu ­ivých organizmov

–   germicídne ­iarenie v boji proti COVID-19

–   trendy zvyšovania energetickej efektívnosti osvetľovacích sústav

Podrobné informácie nájdete TU a KNIŽKA ABSTRAKTOV je TU.

Na konferenciu pozývame tú najširšiu odbornú verejnosť – svetelných technikov, elektrikárov, architektov, stavbárov – a to z radov projektantov, predajcov, obchodníkov, mana­érov, investorov, dodávateľov, realizátorov atď.

Konferencia SVETLO 2021 predstavuje mož­nosť dozvedieť sa niečo nové, stretnúť sa s kolegami v online priestore, príp. nadviazať nové kontakty. Na linku uvedenom ni­šie sa ešte stále mô­žete nezáväzne prihlásiť: https://form.jotform.com/210736303035343

 

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.,
predseda organizačného výboru konferencie