časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Jak vybrat LED světelné zdroje do domácnosti – 1. část

20. 2. 2019 | Ing. Tomáš Sousedík | METROLUX s. r. o. | metrolux.cz

LED světelné zdroje se závitem E27

Při nákupu LED světelných zdrojů do domácnosti je třeba sledovat hned několik technických parametrů, které zajistí, že spotřebitel bude s osvětlením spokojen a že např. náhrada klasické žárovky LED světelným zdrojem bude relevantní.

Základní technické parametry, které je třeba sledovat

Rozměry

V první řadě musí mít náhrada žárovky stejnou patici. Nejčastěji se lze v domácnosti setkat se závitem E27 (obr. 1). Zároveň je zapotřebí hlídat velikost nových světelných zdrojů – hlavně u malých svítidel. Některé náhrady žárovek totiž mohou mít větší rozměry, než měla původní, klasická žárovka, a mohlo by se tak stát, že se nový světelný zdroj do svítidla nepodaří nainstalovat.

Jak vybrat LED světelné zdroje do domácnosti
Obr. 1. Klasická žárovka versus LED náhrada: a) klasická žárovka (zdroj Wikipedia, foto: KMJ), b) LED retrofit (zdroj: www.ledvance.cz)

Poznámka: Nahrazuje-li se žárovka ve svítidle, je třeba si uvědomit, že např. při čiré žárovce a neprůsvitném stínidle s malým činitelem odrazu je osvětlení na stole značně závislé také na rozložení svítivosti náhradního zdroje. Náhradní zdroj s rozptylnou baňkou poskytne i při stejném světelném toku menší osvětlení.

Světelný tok

Pro dosažení obdobné osvětlenosti při použití LED světelného zdroje jako u žárovky je třeba vybrat takový, který bude mít přibližně stejně velký světelný tok, jako měla žárovka. Uvádí se v lumenech a má být uveden na obale světelného zdroje (obr. 2). Porovnávat příkony LED osvětlení s příkony žárovky není možné, protože hodnoty příkonů neudávají reálný světelný tok. Vždy je tedy nutné zkontrolovat světelný tok uvedený na LED světelném zdroji, který by měl být alespoň takový jako u nahrazované žárovky. Měrný světelný výkon žárovky se pohybuje v rozmezí 10 až 15 lm/W. Například při hledání náhrady 100W žárovky je nutné zvolit LED světelný zdroj se světelným tokem alespoň 1 300 lm. Světelný tok klasických žárovek od 25 do 100 W je uveden v tab. 1.


Obr. 2. Další typy LED světelného zdroje se závitem E27

(Pozn.: V současnosti jsou v obchodech nabízeny LED světelné zdroje s měrným výkonem od 50 do 140 lm/W, což představuje téměř trojnásobný rozdíl ve velikosti příkonu potřebného k dosažení stejného světelného toku. Znamená to, že v prvním případě by 100W žárovku nahradil 26W LED světelný zdroj, ve druhém 9W.)

Tab. 1. Tabulka světelných toků klasických žárovek (zdroj: Wikipedia)

Index podání barev

Dalším parametrem, který je třeba hledat na obale světelného zdroje, je tzv. index podání barev. Říká, jak dobře je možné v daném světle rozeznávat barvy. Značí se Ra nebo také CRI. Čím bližší je toto číslo číslu 100 (Ra žárovky), tím lepší je podání barev. V současnosti musí být Ra LED světelného zdroje 80 nebo vyšší.

Teplota chromatičnosti světla

Lidé jsou vlivem teplotních zdrojů světla (dříve oheň – louče, svíčky apod., později rozžhavené vlákno žárovky) historicky zvyklí na světlo teplé (žluté) barvy. Je-li třeba se přiblížit k této barvě také u LED zdrojů, je vhodné vybrat LED světelné zdroje s teple bílou barvou světla, jejichž teplota chromatičnosti Tc je kolem 2 700 K (teplota chromatičnosti se uvádí v Kelvinech). Tento údaj opět musí být uveden na obale výrobku. Teple bílá barva světla je vhodná do prostor určených především k odpočinku a relaxaci (obývací pokoj, ložnice). Do pracovny nebo nad pracovní desku kuchyňské linky je vhodnější chladnější barva světla, která více stimuluje k práci. Doporučuje se proto vybrat světelný zdroj s vyšší teplotou chromatičnosti: Tc přibližně 4 000 K (čím vyšší teplota chromatičnosti, tím chladnější barva světla).

Poměr ceny a doby života světelného zdroje

Pro spotřebitele je důležitá i cena a doba života světelného zdroje. Zajímavý je poměr těchto parametrů. Za světelný zdroj s delší dobou života jsou spotřebitelé ochotni zaplatit více. Nejčastěji se u LED světelných zdrojů se závitem E27 uvádí doba života 15 000 h. K dispozici jsou i zdroje s délkou života 30 000 h. Tento údaj by opět měl být uveden na obale světelného zdroje.


Obr. 3. Obal světelného zdroje by měl obsahovat 
všechny předepsané technické údaje

Regulovatelnost LED světelného zdroje

Instalovat LED světelné zdroje do svítidel se stmívačem lze jen takové, které jsou stmívatelné. Pozor, musí to být uvedeno na obale!

Na trhu jsou i LED světelné zdroje, které umožňují osvětlení regulovat (zvyšovat a snižovat intenzitu osvětlení) nebo měnit teplotu chromatičnosti (od teple bílé přes neutrální až po chladně bílou) přiloženým dálkovým ovladačem nebo pomocí mobilní aplikace. Jednodušší variantou jsou LED světelné zdroje umožňující teplotu chromatičnosti Tc (K) vybrat ze dvou nebo tří možností pouze opakovaným sepnutím svítidla.

Výsledky testu LED světelných zdrojů se závitem E27

V testu LED světelných zdrojů bylo ověřováno plnění technických parametrů deklarovaných výrobcem. Při ověřování se měřily vzorky LED světelných zdrojů sedmi různých výrobců ve fotometrické laboratoři firmy METROLUX s. r. o. Měření bylo prováděno v Ulbrichtově kouli od Lisun Group. Světelné zdroje byly náhodně zakoupeny v prodejnách Bauhaus, Electroworld, IKEA a Albert. Posuzovány byly LED světelné zdroje se závitem E27 následujících firem: Emos, OSRAM, IKEA, Megaman, PHILIPS, Voltolux a Pila.

Tab. 2. Porovnání naměřených a deklarovaných parametrů testovaných LED zdrojů se závitem E27

Výsledky testování LED světelných zdrojů trochu překvapivě ukázaly, že všechny měřené zdroje vykazují parametry deklarované výrobcem na obale nebo na internetu (tab. 2). Naměřené hodnoty byly buď stejné jako hodnoty deklarované, nebo v dovolených tolerancích.

Článek v příštím čísle časopisu se bude zabývat dalšími typy LED světelných zdrojů.


Vyšlo v časopise Světlo č. 1/2019 na straně 18.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.