časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Inspirující světelné scénáře pro nové zkušenosti ze života v kanceláři

24. 9. 2018 | Stephan Lampe | Wago | www.wago.cz

Společnost Philips vytvořila v regionální centrále pro oblast DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko) v Hamburku moderní pracoviště s kreativně pojatými tematickými zónami. Budova je také ukázkou inovativních technologií v oblasti osvětlení. Variabilní řešení flexROOM® pro automatizaci budov od společnosti WAGO zastřešuje kompletní automatizaci místností v šestipodlažním areálu s kancelářskou plochou 13 500 m2.

Hlavní cíl – ocenění Work Place Innovation (WPI)!

To bylo nejdůležitější při plánování projektu nové centrály pro Německo, Rakousko a Švýcarsko (DACH). Se standardy WPI se společnost Philips zavazuje využívat efektivní a flexibilní pracovní metody orientované na výsledek a vytváří dostatečný prostor pro lepší vyváženost pracovního a soukromého života. Design budovy nabízí prostory vybavené pokročilou informační a komunikační technikou a technologiemi, které pracoviště mění na funkční, inspirativní a komfortní prostor. Teprve během prohlídky budovy člověk pochopí onen zmiňovaný hlavní cíl: zaměstnanci mají k dispozici otevřené prostory pro týmovou spolupráci, které jsou obklopeny místnostmi určenými pro soustředěné aktivity a důvěrné rozhovory. Zasedací místnosti a kreativní prostory přímo vyzývají k diskusi a brainstormingu (skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma). V budově jsou navíc tzv. únikové zóny, které díky své stylizaci do námořní atmosféry, lesního prostředí nebo třeba hamburské čtvrti červených luceren umožňují méně formální a organizovaná setkání.


Obr. 1. Regionální centrála společnosti Philips pro oblast DACH
(Německo, Rakousko, Švýcarsko) 
v Hamburku

V hlavní roli světlo – cesta za poznáním

Téma světla sehrálo v úspěšné realizaci tohoto projektu za 40 milionů eur důležitou roli. Projekt byl vyvinut, naplánován a realizován hamburskou společností ECE Project Management ve spolupráci s vývojářskou firmou Plegge Plantener GmbH. „Naším cílem bylo nakonfigurovat prostory tak, aby byly živé a poskytly zaměstnancům příjemnou atmosféru a zcela jiné kancelářské prostředí,“ vysvětluje Rainer Barth, specialista světelných aplikací a designu ve společnosti Philips. „Proto jsme budovu postavili jako ukázkový příklad jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky. Budova je zábavná, inspiruje nás, abychom se snažili hledat nové cesty, a umožňuje nám v osvětlení využívat naše energeticky úsporné LED světelné zdroje.“

Pro stavební projekt byly vyhrazeny tři roky v harmonogramu celého projektu. Datum slavnostního otevření bylo pevně stanoveno dlouho dopředu. Společnost Philips zatím paralelně pracovala na vývoji speciálních závěsných svítidel přímo pro tuto budovu. Tato svítidla v sobě spojují přímé i nepřímé osvětlení, „galerijní“ zvýrazňující svícení a čidlo přítomnosti. Nepřímá část světla prochází v průběhu dne barevným spektrem, od teplého světla až po přirozené bílé. Díky tomu je možné měnit charakter místnosti a přenést přirozené spektrum světla do interiéru budovy. Mezi doplňkové designové funkce patří efekty k osvětlení stěn ve všech místnostech a chodbách, které podtrhnou odlišné barevné řešení prostorů v různých podlažích.

Chytrá automatizace místností se systémem flexROOM®

Obr. 2. Rainer Barth, LiAS Manager – specialista světelných aplikací a designu ve společnosti Philips v rozhovoru se Stephanem Lampem z firmy WAGO
Obr. 2. Rainer Barth, LiAS Manager – specialista světelných aplikací a designu ve společnosti Philips v rozhovoru se Stephanem Lampem z firmy WAGO

K regulaci osvětlení bylo v budově instalováno přibližně 600 čidel. Ovládání více než 10 000 světelných prvků, které jsou schopny komunikovat, je poměrně složité. V průběhu projektu se navíc začal projevovat časový tlak. Společnost Philips se proto rozhodla pro automatizaci místností využít systémové rozváděče WAGO flexROOM®.

Systém flexROOM® je osvědčené, inteligentní řešení pro flexibilní řízení osvětlení, zastínění a individuální automatizaci jednotlivých místností včetně vytápění a chlazení. Základní myšlenkou tohoto konceptu je důsledné používání standardizovaného hardwaru a softwaru, což umožňuje dostatečnou flexibilitu pro splnění požadavků v konkrétních projektech. Systém flexROOM® je proto založen na řídicím systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ten lze podle potřeb dané aplikace kombinovat s dalšími komponentami, jako jsou např. napájecí zdroje, switche (spínače), relé, řadové svorky, ale také třeba konektory WINSTA®, a dohromady tvoří kompletně připravený systémový rozváděč.

Koncept flexROOM® pracuje podle rozdělených segmentů, které představují části místnosti přiřazené k oknu. Každý segment představuje nejmenší společný jmenovatel a zahrnuje funkce pro ovládání osvětlení, stínění a regulaci teploty. Software systému běží decentralizovaně na jednotlivých řídicích jednotkách, ovládán může být prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče a usnadňuje parametrizaci jednotlivých segmentů v uživatelsky příjemném grafickém rozhraní.

Jednotná koncepce – pouze čtyři typy distribučních boxů

Aby byly zaručeny všechny nezbytné funkce v centrále společnosti Philips, navrhla společnost WAGO čtyři různé varianty rozváděče flexROOM®, kde každý pokrývá šestnáct segmentů místností. Celkem je v budově rozmístěno zhruba 110 distribučních boxů. Na střeše je mimoto instalován rozváděč flexROOM® Weather, který detekuje, zpracovává a poskytuje údaje o počasí do kancelářských distribučních boxů.

Důležitou výzvou tohoto projektu bylo sloučení a provázání různých systémů, které v budově jsou. Díky konceptu flexROOM® bylo možné snadno navrhnout jednoduché řešení: zatímco osvětlení využívá standard DALI, flexROOM® komunikuje prostřednictvím protokolu KNX v oblasti automatizace místností a prostřednictvím SMI při řízení žaluzií a rolet. Jednotlivé kancelářské rozváděče posílají data prostřednictvím protokolu Modbus/ TCP, komunikace na řídicí úrovni probíhá s využitím protokolu BACnet/IP.

Již čtyři měsíce po vydání dokumentu o funkčních specifikacích byla k dispozici instalace pro automatizaci budov. Díky dobré přípravě a výhodám konceptu flexROOM® se projekt dostal zpět do časového plánu.


Obr. 3. Celkově společnost WAGO dodala více než 100 distribučních
boxů systému flexROOM® pro automatizaci budov, které jsou založeny
na řídicím systému WAGO-I/O-SYSTEM 750

Individuální a udržitelné osvětlení

Specialista na osvětlení Rainer Barth je s výsledkem spokojen: „Jsme hrdí na to, že jsme vytvořili high-tech areál s moderními a atraktivními pracovišti, která podporují procesy i budoucí potřeby naší společnosti. Vyvrcholením projektu je pak jedinečný design osvětlení, který dokáže vytvářet elegantní světelné scénáře od hlavních závěsných svítidel až po osvětlení pro noční servis v kancelářských prostorách. Po skončení běžného pracovního dne můžeme změnit nepřímý podíl závěsných svítidel na modrou složku světla. Všichni lidé cestující kolem po hlavní silnici z letiště v Hamburku do centra vidí pak budovu, která je osvícena na tradiční modrou barvu spojenou se značkou Philips,“ dodává spokojeně.

Inovativní koncepce osvětlení zároveň se svými přibližně 6 W/m2 dodržuje standardy pro energetickou účinnost a udržitelnost. Vzhledem k tomu, že osvětlení je řízeno jako funkce denního světla v kombinaci s lidskou přítomností, spotřeba energie se ve skutečnosti pohybuje kolem 50 % této hodnoty. Světla jsou v podstatě vždy v určité úrovni tlumeného stavu. To šetří energii, chrání světla a také životní prostředí. Odborníci na osvětlení předpokládají, že LED moduly nebudou během své životnosti nejméně 25 let vyžadovat téměř žádnou údržbu. Díky vysokým ekologickým standardům byla budově již udělena stříbrná certifikace od německé Rady pro udržitelnou výstavbu (DGNB).

Text: Stephan Lampe, Wago
foto: Fabian Schindler, Vor-Ort-Foto.de,
Frank Von Wiedling, Philips

Kontakt na zastoupení společnosti WAGO v ČR:
WAGO-Elektro spol. s r.o.
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.
tel.: +420 737 215 302, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com


 Vyšlo v časopise Světlo č. 5/2018 na straně 12.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.