Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2019 vyšlo tiskem
29. 7. 2019. V elektronické verzi na webu 29. 8. 2019.

Světelně-technická zařízení
Foxtrot řídí nové sídlo asociace barmanů
Dynamické osvětlení kaple Anděla Strážce v Sušici

Příslušenství osvětlovacích soustav
Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX
Celosvětově první LED spínaný zdroj s rozhraním KNX od výrobce MEAN WELL
KNX – systém s budoucností
Schmachtl – konektorová instalace gesis

Aktuality

Nový pobočný spolek ČSO – region Praha Po mnoha letech existence České společnosti pro osvětlování byl v červnu tohoto roku…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Fotometrie svítidel a světelných zdrojů v Českém metrologickém institutu

19.03.2019 | Kliment, Rossi, Gerneschová, Šmíd | www.cmi.cz

Zkušební laboratoř Českého metrologického institutu (ČMI), akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, provádí měření fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin světelných zdrojů a svítidel nejen podle aktuálních evropských, ale i podle světových norem, např.:

– pro světelné zdroje a svítidla typu LED (podle ČSN EN 13032-4,
IES LM-79-08),
– pro vnitřní a venkovní pracovní prostory (ČSN EN 13032-2),
– pro nouzové osvětlení pracovních prostorů (ČSN EN 13032-3),
– pro pozemní komunikace (ČSN EN 13201-2),
– pro návěstidla (ČSN EN 12368),
– pro reflektorové světelné zdroje (ČSN EN 61341),
– další podle požadavků zákazníka.


Obr. 1. Měření prostorových fotometrických a spektroradiometrických vlastností různých světelných zdrojů


Obr. 2. Detailní pohled na detekční systém goniofotometru

Při zkoušení fotometrických vlastností svítidel a světelných zdrojů jsou měřeny tyto veličiny:
– prostorové rozložení svítivosti (cd),
– celkový světelný tok (lm),
– měrný výkon světelného zdroje (lm/W),
– vyzařovací úhel (°),
– další podle konkrétních požadavků zákazníka.

Ze spektrálních vyzařovacích charakteristik svítidel a světelných zdrojů naměřených v různých úhlech jsou výpočtem podle ČSN EN ISO 11664/CIE S 014 určeny kolorimetrické prostorově závislé parametry charakterizující barvu světla zdroje:
– kolorimetrické (trichromatické) souřadnice (x, y),
– teplotu chromatičnosti Tc (K),
– indexy podání barev Ra,
– dominantní a průměrnou vlnovou délku (l).

Součástí kompletního měření je vždy i měření elektrických parametrů:
– elektrický příkon,
– účiník,
– elektrický proud,
– elektrické napětí,
– celkové harmonické zkreslení.

Tab. 1. Základní metrologické parametry goniofotometru

Výstupy měření jsou:
Akreditovaný protokol o zkoušce, obsahující všechny vyhodnocené parametry zkoušeného světelného zdroje, které jsou využívány v návrzích osvětlovacích soustav. Lze vydat také akreditovaný kalibrační list.
– Grafické znázornění v 3D diagramech.
– Parametry odvozené z naměřených veličin, např. úhel vyzařování svítidla nebo pásmový tok.
– Export dat v různých standardizovaných formátech typu IES Files (*.ies), EULUMDAT Files (*.ldt), CIE Files (*.cie).

Exportovaná data jsou dále používána projektanty pro 3D simulace osvětlení v různých prostorech a pro návrhy komplexních osvětlovacích soustav.

Zkušební a kalibrační laboratoř ČMI je vybavena zrcadlovým goniofotometrem a třemi aparaturami kulových integrátorů různých velikostí.


Obr. 3. 3D graf rozložení osvětlenosti v rovině vzdálené 2,7 m od reflektorového 
LED zdroje


Obr. 4. Křivky svítivosti kompaktního LED zdroje vynesené v polárním grafu


Obr. 5. 3D graf rozložení osvětlenosti v rovině vzdálené 2,7 m od zkoušeného kompaktního LED zdroje v provedení retro

Zrcadlový goniofotometr

Zařízení zrcadlového goniofotometru prostřednictvím přesného spektrálně korigovaného a teplotně stabilizovaného fotometru umožňuje kvalitní metrologickou charakterizaci světelnětechnických parametrů všech typů světelných zdrojů včetně LED a OLED (organických světelných diod), svítidel a umělého osvětlení obecně.

Integrovaný precizní spektrometr měří spektrální charakteristiky světelného zdroje v různých úhlech. Z naměřených hodnot je posléze proveden výpočet dalších prostorově závislých kolorimetrických parametrů charakterizujících měřený zdroj světla.

Toto unikátní zařízení, vyrobené na zakázku pro ČMI, dosahuje nejvyšší primární metrologické úrovně v ČR, která je zcela ekvivalentní se špičkovými systémy předních světových národních metrologických institutů. Svojí přesností tato zařízení často i několikanásobně předčí požadované parametry definované uvedenými normami.


Obr. 6. Aparatura kulového integrátoru ČMI o průměru 3 m

Aparatura kulového integrátoru ČMI

Laboratoř je vybavena kulovými integrátory o průměru 3 m, 1 m a 0,3 m. Díky tomu lze měřit širokou škálu světelných zdrojů i celých svítidel.

Zařízení kulového integrátoru umožňuje časově efektivnější integrální měření celkového světelného toku a spektrálního složení měřených artefaktů.

Kalibrační zařízení ČMI jsou unikátní svou přímou návazností na státní etalon celkového zářivého toku viditelného záření (kryogenní radiometr) v ČR.

Ing. Petr Kliment, Ing. Alžběta Rossi,
Ing. Jana Gerneschová, 
Dr. Ing. Marek Šmíd

Kontaktní údaje pro případné další informace:
Dr. Ing. Marek Šmíd, msmid@cmi.cz
Ing. Petr Kliment, pkliment@cmi.cz

Český metrologický institut
Laboratoře primární metrologie Praha
Radiometrie a fotometrie
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha-Chodov


Vyšlo v časopise Světlo č. 2/2019 na straně 34.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.