časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Energie pro rozváděč – Kompaktní přístroj pro monitorování všech aspektů silnoproudých rozvodů

18. 2. 2020 | Radka Svobodová | GMC – měřicí technika, s. r. o. | www.gmc.cz

SINEAX DM5000 je kompaktní přístroj pro měření a monitorování silnoproudých sítí. Poskytuje mnoho různých funkcí, které lze volitelnými komponentami ještě dále rozšiřovat. Procesní prostředí je možné spojit prostřednictvím komunikačního rozhraní nebo digitálních vstupů/výstupů (I/O), analogových výstupů nebo relé. Volitelný displej vyniká kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou na místě.

Přístroj je koncipován pro univerzální použití v průmyslových celcích, při automatizaci budov nebo v energetických rozvodech. V nízkonapěťových sítích mohou být jmenovitá napětí do 690 V s kategorií měření CATIII připojována přímo.

Univerzální systém měření dovoluje přímé použití přístrojů na každý druh sítě, počínaje jednofázovou a konče čtyřvodičovými sítěmi s nesymetrickým zatížením. Přístroj lze na místě přizpůsobit požadavkům jak přes webový server, tak z volitelného displeje TFT. Není zapotřebí speciální software ani pro konfiguraci, ani pro vizualizaci dat.

Kompaktní přístroj pro měření a monitorování silnoproudých sítí DM5000
Kompaktní přístroj pro měření a monitorování silnoproudých sítí DM5000

Je flexibilní
– Univerzální vstupy pro měření pro každou variantu sítě.
– Volně volitelná měření středových hodnot a čítačů měřených veličin.
– Konfigurovatelná přístupová oprávnění.

Je variabilní
– Sestavitelné provedení přístroje (rozhraní, I/O, napájení).
– Volitelně se záznamem dat (profily zatížení, odečty měřidel, události, případy poruch).
– Možnost jeho integrace jako standardu do softwaru SMARTCOLLECT.

Je multifunkční
– Mnohostranné monitorovací možnosti přes mezní hodnoty a jejich logické propojení.
– Centrální poplašná funkce prostřednictvím displeje nebo webové stránky.
– Seznam alarmů s textovou informací na displeji pro rychlý přehled o stavu zařízení.

Je intuitivní
– Jednoduchá obsluha přístroje díky textovým informacím a menu na displeji.
– Tematické členění informace o měřených hodnotách.
– Servisní úsek pro udržování a uvádění do chodu.

Je jasný
– Barevný displej TFT s vysokým rozlišením (volitelně) s ostře jasným zobrazením měřených hodnot.
– Trvale viditelná informace o stavech (alarmy, ochrana hesla, záznam dat).
– Identický design s webovou stránkou a lokálním zobrazením.

SMARTCOLLECT je software pro správu dat, který jednoduše zachycuje měřené hodnoty a data ukládá do otevřené databáze SQL. Poskytuje základní funkce pro analýzu dat, jednoduchý monitoring energie a pro jednoduché zpracování a odesílání zpráv. Díky vyspělému grafickému uživatelskému rozhraní je přehledně členěn a snadno se obsluhuje. Software SMARTCOLLECT je sestaven v modulech, a tak lze kdykoliv moduly nebo funkce doplňovat.

Výhody pro zákazníka:
– jednoduchá datová komunikace prostřednictvím Modbus RTU/TCP, ECL a Smart-Control-Direct.; k připojení lze také využít OPC,
– přístroje od Camille Bauer a Gossen Metrawatt jsou již předem nakonfigurované a v softwaru je lze jednoduše zvolit,
– data jsou ukládaná v otevřené databázi SQL,
– modulární kompozice náklady/výkon – základní verze je kdykoliv rozšiřitelná.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 36.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021