Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo tiskem
9. 6. 2017. V elektronické verzi na webu bude 10. 7. 2017.

Světelné zdroje
Terminologie LED světelných zdrojů 

Denní světlo
Denní osvětlení velkých obytných místností
Svetelnotechnické posudzovanie líniových stavieb

Aktuality

Finálové kolo soutěže EBEC přivede do Brna 120 nejlepších inženýrů z celé Evropy Co vše je možné stihnout navrhnout, smontovat a následně odprezentovat během dvou dní? To…

Co si akce „Světlo v praxi“ klade za cíle V České republice se prvním rokem koná akce v oblasti světelné techniky, která chce…

25. ročník elektrotechnické výstavy v Hradci Králové pořádá ve dnech 30. a 31. srpna 2017 společnost Sonepar Česká republika v prostorách…

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Více aktualit

Tisková konference na téma osvětlení ve školách

Co říkají normy a vyhláška? V jakém stavu je osvětlení na českých školách? Co na to hygienici? Jaký dopad má nevyhovující osvětlení na výkon a psychiku žáků? Jak zefektivnit celý osvětlovací systém? Jaké světelné zdroje a svítidla je vhodné použít? Vědí provozovatelé českých škol, jaké požadavky má správné osvětlení splňovat, kolik peněz ročně investují do nevyhovujícího osvětlení a kolik mohou ročně ušetřit jeho výměnou?
 
Na takové a podobné otázky odpovídali přítomným 12. prosince 2007 od 10 hodin v budově Korunovační v Praze 7 – Bubenči zástupce zdravotního ústavu, ředitel ZŠ Korunovační a zástupce divize Osvětlení společnosti Philips Česká republika. Jak se má optimálně v učebnách svítit, si zúčastnění mohli následně prohlédnout ve dvou právě zrekonstruovaných třídách v místě konání tiskové konference, tj. ZŠ Korunovační.
 
Požadavky na umělé osvětlení ve školách jsou stanoveny ve vyhlášce 410/2005 Sb., částka 141, která se odvolává na ČSN EN 12464-1. Bohužel osvětlení ve většině českých škol nesplňuje požadavky vyhlášky, resp. normy. Svícení je neefektivní, způsobuje únavu zraku a v důsledku toho i celkové snížení výkonu žáků. Osvětlovací soustavy často bývají i několik desítek let staré, hučí a blikají. Jak vyplynulo z množství kontrolních měření vykonávaných zdravotními ústavy ve školách v České republice, požadavkům norem nevyhovovala osvětlenost tabulí až v 90 % případů. Co se týče osvětlenosti lavic, byla situace podstatně příznivější.
 
Podle zákona 274/2003 Sb. bod 8 měli zřizovatelé českých škol splnit požadavky vyhlášky do konce roku 2007. Jde o záležitost nákladnou a vůbec ne jednoduchou, neboť finančních prostředků na rekonstrukce učeben je ve školství minimum.
 
Na pomoc školám spustila společnost Philips Lighting na jaře 2007 projekt osvětlení do škol Šetřte oči i peníze. Projekt je určen pro všechny mateřské, základní a střední školy, kde se většinou používají levné zářivky typu standard (s dvoupásmovým luminoforem) s krátkou dobou života a nevyhovujícím podáním barev. Výměna by měla zefektivnit provoz škol, zlepšit zrakové podmínky žáků, snížit únavu. (Pozn.: Zářivky typu standard až do vydání ČSN EN 12464-1 v březnu 2004 starou vyhlášku 108/2001 i normu ČSN 36 0450 splňovaly.) Zářivky s třípásmovými luminofory se nepoužívaly nejen z důvodu úspory při nákupu, ale i nedostatečné informovanosti. Prodavači zářivek (většinou bez vzdělání v oboru) správcům (školníkům) neporadili, protože v podstatě ani sami nevěděli, že se jednotlivé typy nějak významně liší. Tento stav se bohužel do současné doby příliš nezměnil.
 
V rámci projektu se společnost Philips během roku 2007 podílela na rekonstrukci osvětlení v šestnácti školách po celé republice. Šlo především o školy v Praze, Pardubicích a Ostravě. Ve většině z nich vždy v několika učebnách měnila a financovala celý systém osvětlení, včetně svítidel (pozn.: ve speciální škole Svítání pro děti s kombinovanými vadami v Pardubicích vyměnila veškeré světelné zdroje). Formou poradenství zástupci společnosti Philips pomohli od zahájení projektu přibližně 150 školám.
 
Foto: z archivu Ing. Jany Lepší
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Stará osvětlovací soustava - nevhodné rozmístění stolů
Obr. 2. Učebna, kde postačilo vyměnit přisvětlení tabule
Obr. 3. Učebna po rekonstrukci osvětlovací soustavy
Obr. 4. I takové se ještě najdou osvětlovací soustavy