Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

Tisková konference na téma osvětlení ve školách

Co říkají normy a vyhláška? V jakém stavu je osvětlení na českých školách? Co na to hygienici? Jaký dopad má nevyhovující osvětlení na výkon a psychiku žáků? Jak zefektivnit celý osvětlovací systém? Jaké světelné zdroje a svítidla je vhodné použít? Vědí provozovatelé českých škol, jaké požadavky má správné osvětlení splňovat, kolik peněz ročně investují do nevyhovujícího osvětlení a kolik mohou ročně ušetřit jeho výměnou?
 
Na takové a podobné otázky odpovídali přítomným 12. prosince 2007 od 10 hodin v budově Korunovační v Praze 7 – Bubenči zástupce zdravotního ústavu, ředitel ZŠ Korunovační a zástupce divize Osvětlení společnosti Philips Česká republika. Jak se má optimálně v učebnách svítit, si zúčastnění mohli následně prohlédnout ve dvou právě zrekonstruovaných třídách v místě konání tiskové konference, tj. ZŠ Korunovační.
 
Požadavky na umělé osvětlení ve školách jsou stanoveny ve vyhlášce 410/2005 Sb., částka 141, která se odvolává na ČSN EN 12464-1. Bohužel osvětlení ve většině českých škol nesplňuje požadavky vyhlášky, resp. normy. Svícení je neefektivní, způsobuje únavu zraku a v důsledku toho i celkové snížení výkonu žáků. Osvětlovací soustavy často bývají i několik desítek let staré, hučí a blikají. Jak vyplynulo z množství kontrolních měření vykonávaných zdravotními ústavy ve školách v České republice, požadavkům norem nevyhovovala osvětlenost tabulí až v 90 % případů. Co se týče osvětlenosti lavic, byla situace podstatně příznivější.
 
Podle zákona 274/2003 Sb. bod 8 měli zřizovatelé českých škol splnit požadavky vyhlášky do konce roku 2007. Jde o záležitost nákladnou a vůbec ne jednoduchou, neboť finančních prostředků na rekonstrukce učeben je ve školství minimum.
 
Na pomoc školám spustila společnost Philips Lighting na jaře 2007 projekt osvětlení do škol Šetřte oči i peníze. Projekt je určen pro všechny mateřské, základní a střední školy, kde se většinou používají levné zářivky typu standard (s dvoupásmovým luminoforem) s krátkou dobou života a nevyhovujícím podáním barev. Výměna by měla zefektivnit provoz škol, zlepšit zrakové podmínky žáků, snížit únavu. (Pozn.: Zářivky typu standard až do vydání ČSN EN 12464-1 v březnu 2004 starou vyhlášku 108/2001 i normu ČSN 36 0450 splňovaly.) Zářivky s třípásmovými luminofory se nepoužívaly nejen z důvodu úspory při nákupu, ale i nedostatečné informovanosti. Prodavači zářivek (většinou bez vzdělání v oboru) správcům (školníkům) neporadili, protože v podstatě ani sami nevěděli, že se jednotlivé typy nějak významně liší. Tento stav se bohužel do současné doby příliš nezměnil.
 
V rámci projektu se společnost Philips během roku 2007 podílela na rekonstrukci osvětlení v šestnácti školách po celé republice. Šlo především o školy v Praze, Pardubicích a Ostravě. Ve většině z nich vždy v několika učebnách měnila a financovala celý systém osvětlení, včetně svítidel (pozn.: ve speciální škole Svítání pro děti s kombinovanými vadami v Pardubicích vyměnila veškeré světelné zdroje). Formou poradenství zástupci společnosti Philips pomohli od zahájení projektu přibližně 150 školám.
 
Foto: z archivu Ing. Jany Lepší
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Stará osvětlovací soustava - nevhodné rozmístění stolů
Obr. 2. Učebna, kde postačilo vyměnit přisvětlení tabule
Obr. 3. Učebna po rekonstrukci osvětlovací soustavy
Obr. 4. I takové se ještě najdou osvětlovací soustavy