časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Tesco snižuje zátěž životního prostředí

|

Vesselin Barliev, Tesco Stores ČR a Tesco Stores SR,
Ing. Jozef Sedlák, SEAK
 
V rámci ambiciózního plánu snížit do roku 2020 tzv. uhlíkovou stopu svých obchodních jednotek, distribučních center a centrální kanceláře o 50 % (obr. 1) začala společnost Tesco Stores ČR a. s. s postupnou realizací dalšího projektu – se zaváděním tzv. inteligentních úsporných opatření vnitřního osvětlení v prodejnách. Dne 16. listopadu 2009 byl do zkušebního provozu uveden regulační systém SEAK v hypermarketu Tesco v Ružomberku (Slovensko). Jde o plynulou regulaci příkonu osvětlení vnitřních prostor (víc ve Světle č. 5/2009).
 
K úsporným opatřením v této oblasti společnost Tesco Stores ČR a. s. přistoupila již dříve. Osvětlení prodejních ploch našich obchodních jednotek bylo elektricky rozděleno na třetiny. Výkon byl podle potřeb redukován jednoduchým vypínáním jednotlivých okruhů. Takovýto způsob regulace byl v té době jediným možným řešením a měl své nevýhody. Bylo to nerovnoměrné opotřebení zářivek a nerovnoměrně osvětlený nákupní prostor. S postupem času přišla na trh nová, environmentálně a ekonomicky zajímavější řešení,“ řekl Vítězslav Mizera, manažer pro úspory v energetice společnosti Tesco pro ČR a SR.
 
Vedení firmy, jehož cílem v tomto směru bylo zvýšit komfort nakupování zákazníků a zároveň pokračovat v omezování uhlíkové stopy společnosti, reagovalo na nové možnosti inteligentní regulace intenzity osvětlení. Hypermarket Tesco v Ružomberku se stal první obchodní jednotkou z celkového počtu více než 200 v ČR a SR, která byla vybavena již zmíněnou technikou regulace vnitřního osvětlení (obr. 2).
 
Nový postup nevyžadoval žádné dodatečné úpravy elektrické instalace v nákupním prostoru, což bylo velkou výhodou. Celý systém vnitřního osvětlení byl z hlediska ovládání rozdělen do tří skupin: svítidla nad přístupovou chodbou, svítidla nad pokladnami a svítidla nad nákupním prostorem. Intenzitu svítidel všech tří skupin je možné nezávisle regulovat. Podle dostupných informací je firma Tesco první společností s takovýmto typem regulace osvětlení. Na prodejní ploše hypermarketu v Ružomberku je rozmístěno více než tisíc zářivkových svítidel, která podle pokynů z centra jednotně mění svůj světelný výkon (obr. 3 a obr. 4).
 
Technické řešení regulace vnějšího osvětlení realizované v distribučním centru Tesco Beckov a řešení regulace vnitřního osvětlení v hypermarketu Tesco Ružomberok si přišli začátkem prosince 2009 prohlédnout i manažeři z finské společnosti Helvar. „To, co tu vidíme, považujeme za velmi užitečnou inovaci v oboru osvětlovací techniky. Regulovat takové množství světlených zdrojů bez ovládacího vedení může zjednodušit celý systém. Naše společnost je připravená i nadále spolupracovat se slovenskou firmou SEAK při budování a zdokonalování takovýchto systémů osvětlování,“ řekl zástupce společnosti Helvar John Korhonen (obr. 5).
 
Závazek snížit uhlíkovou stopu se dotkl též centrály Tesco Eden v Praze.
 
Etapou přestavby osvětlení prošla podzemní parkoviště centrály s celkovým počtem svítidel 1 360. Statické osvětlení bylo nahrazeno dynamickým systémem závislým na pohybu osob a vozidel. V prostorách podzemního parkoviště jsou proto rozmístěny snímače pohybu. Řídicí jednotka údaje z nich vyhodnocuje a rozhoduje, které sekce osvětlení budou aktivovány a které zůstanou svítit na minimum. Výsledkem je efektivní vynakládání energie na osvětlování jen těch ploch parkoviště, kde je pohyb, kde to má smysl.
 

Technické řešení regulace a jeho podstata

 
Základ technického řešení regulačního systému spočívá v použití stmívatelných předřadníků. Takovéto předřadníky nabízí mnoho světových firem. Avšak všechny dostupné na trhu mají samostatně vyvedený ovládací vstup pro stmívání s analogovým ovládáním 1 až 10 V, digitálním protokolem, DALI nebo digitálním DSI. Každý takovýto předřadník pro své fungování vyžaduje samostatné komunikační vedení.
 
V technických podmínkách pro systém regulace osvětlení objektu hypermarket Tesco Ružomberok bylo požadováno vyhnout se pokládání dodatečné kabeláže. Proto bylo třeba použít systém přenosu řídicích signálů po výkonovém vedení. Uvedené technické řešení vyžadovalo doplnit svítidla rozhraním SEAK se standardem SSI. Jeho úlohou bylo vyselektovat řídicí signály z napájecího vedení, převést je na signály srozumitelné pro předřadník (DALI, DSI nebo analogový) a dopravit je do řídicího procesoru předřadníku. Otázkou již jen bylo, zda toto rozhraní bude mimo těleso předřadníku, nebo bude zabudováno do předřadníku. Kdyby bylo jako externí rozhraní, byl by navíc zapotřebí napájecí zdroj, nějaká krabička, a kromě toho kabeláž pro připojení k předřadníku. Je-li rozhraní velmi malé, nevadí mu elektromagnetický smog uvnitř tělesa předřadníku a pohodlně se vejde na plošný spoj předřadníku; bylo rozhodnuto, že bude do něj zabudováno a stane se jeho součástí. Tak vznikl nový typ stmívatelného předřadníku, který kromě původního způsobu ovládání zahrnuje i ovládání prostřednictvím napájecího vedení. Oba tyto způsoby ovládání se nevylučují a mohou fungovat nezávisle. Výrobce použitých předřadníků, společnost
Helvar, takovouto úpravu akceptoval. Manažer pro úspory společnosti Tesco podmiňuje následující realizace energetických opatření v dalších objektech implementací rozhraní přímo u výrobce. Společnost Helvar přistoupila na tuto podmínku a plánuje vyrábět předřadník s rozhraním SEAK. Jestliže nenastanou komplikace, v létě tohoto roku bude uvedený předřadník pro společnost Tesco k dispozici.
 
Technické informace o instalaci v Ružomberku
osvětlovací soustava: 1 064 zářivek T8 58
počet skupin: tři (924 ks, 64 ks, 76 ks)
předřadník: Helvar EL1× 58sc s úpravou
úprava: rozhraní SEAK se souhlasem společnosti Helvar
rozsah regulace: 100 až 3 %
modulace: amplitudová 50 Hz
hloubka modulace: 3,5 %
 
Obr. 1. Společnost Tesco Stores ČR vybudovala na streše svého distribučního centra v Postřižíně fotovoltaicku stanici s celkovým výkonem 172 kWp
Obr. 2. Manažer pro úspory společnosti Tesco Vítězslav Mizera a zástupce společnosti SEAK Ján Oravec při uvádění regulačního systému do zkušebního provozu
Obr. 3. Hypermarket v Ružomberku před instalací regulace; způsob regulace v minulosti spočíval ve vypínání části osvětlení
Obr. 4. Hypermarket v Ružomberku po instalaci regulace; v současnosti je regulace založena na hromadném rovnoměrném stmívání svítidel v celém prostoru
Obr. 5. Zleva: Ján Oravec (SEAK), Vítězslav Mizera (Tesco), Matej Sedlák (SEAK), John Korhonen (Helvar) a Joszef Nagy (Helvar); prezentace se zúčastnili i další hosté: Tomáš Huta (OMS), Ján Garbier (Siemens), Július Slamenka (DNA SK), Miloš Kiss (DNA SK) a Josef Neduchal (DNA CZ)
Obr. 6. Rozhraní SEAK standardu SSI umístěné na plošném spoji předřadníku