Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

TESCO Jaroměř – první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

Ing. Jakub Wittlich, Philips ČR s. r. o., divize Lighting
 

Úvod

 
V únoru letošního roku otevřela spo­lečnost Tesco v Jaroměři nový hypermar­ket s přídomkem první hypermarket s nu­lovou uhlíkovou stopou ve střední Evro­pě. Nejprve si definujme, co to znamená. Uhlíková stopa firmy je množství oxidu uhličitého, které vyprodukuje při svém podnikání. Nejsou zde započítávány emi­se vzniklé při výrobě prodávaného zbo­ží. Nulovou uhlíkovou stopou je myšleno celkově nulové roční množství vyprodu­kovaného oxidu uhličitého. Znamená to tedy, že je-li nějaký oxid emitován, musí být vynulován např. rekuperací či výro­bou energie z obnovitelných zdrojů.
 
Rozloha obchodní plochy hypermar­ketu v Jaroměři je 3 000 m² a celková plo­cha 5 000 m². Konstrukce objektu využívá dřevo a materiály na bázi dřeva, jsou pou­žity zesílené tepelné izolace podlah, stěn i střechy. Maximální možné využití denní­ho světla umožňují šedové světlíky, které půdorysně pokrývají 40 % plochy střechy.
 
Energie (elektřina, teplo, chlazení) do­dávají dvě kogenerační jednotky na řep­kový olej, každá se jmenovitým výkonem 140 kW, a fototermické sluneční panely. Teplo z potravinářského chlazení je reku­perováno pro ohřev užitkové vody.
 
Ve standardním hypermarketu připadá 57 % produkce CO2 na spotřebu elektři­ny. Z celkové spotřeby elektrické energie tvoří osvětlení svými 30 % největší část. Proto je právě řešení osvětlení význam­nou oblastí, na kterou se společnost Tesco zaměřila. Své úsilí spojila se společností Philips, vedoucí světovou firmou v obo­ru světelné techniky.
 

Řešení osvětlení

 
Světelné řešení hypermarketu využívá moderní techniku – elektronické předřad­níky, řízení podle úrovně denního světla, lineární zářivky TL5 a LED.
 
Celkové osvětlení prostoru prodejny je tvořeno rychlomontážním systémem Tetrix. Jednotlivá svítidla jsou v provede­ní 1× TL5 49 W s regulovatelnými předřad­níky (obr. 1). Tato soustava je řízena čidly světla, umožňujícími úspory využitím den­ního světla a kompenzací předimenzování soustavy dané udržovacím činitelem. Celý systém osvětlení je též napojen na centrál­ní řídicí pracoviště Tesco v Praze a je řízen v čase podle otvíra­cí doby hypermarketu.
 
K akcentnímu osvět­lení v úsecích zeleniny a pečiva byla zvolena bodová svítidla Mag­neos s elektronickými předřadníky a s výboj­kami MASTERColour Elite (obr. 2). Vynikající parametry těchto zdrojů umožňují použít výboj­ky o příkonu pouhých 35 W. Další přidanou hodnotou je jejich in­dex barevného podání větší než 90, jenž zákaz­níkům poskytuje přiro­zený vjem nabízeného zboží. Pro osvětlení pasáže byly zvoleny tzv. down­lighty řady LUXSPACE Compact s LED (obr. 3). Při příkonu 35 W představují energeticky úspornou alternativu ke klasickým down­lightům s kompaktními zářivkami 2× 26 W. Nezanedbatelnou předností je také odstra­nění nutnosti údržby.
 
Vstup do hypermarketu osvětlují za­puštěná LED svítidla Dayzone (obr. 4). Každé svítidlo má příkon 40 W, jejich mikročočkový optický kryt vytváří rov­noměrné, všesměrové, neoslňující vyza­řování světla. Tato svítidla jsou spínána podle úrovně denního světla.
 
Při večerním příjezdu na první pohled upoutá přechod ze žlutého světla vyso­kotlakých sodíkových výbojek veřejné­ho osvětlení do bílého světla LED svítidel použitých k osvětlení parkoviště (obr. 5). Standardně používaná svítidla Selenium s vysokotlakými halogenidovými výboj­kami HPI-T 250 W byla ve stejném počtu nahrazena nejnovějšími svítidly Speedstar s LED a příkonem 146 W (obr. 6). Tato bezúdržbová osvětlovací soustava s inde­xem podání barev větším než 70 a náhrad­ní teplotou chromatičnosti 5 600 K kromě energetické úspory vytváří výrazný kon­trast vizuálně oddělující parkoviště a při­lehlé veřejné komunikace.
 

Závěr

 
Závěrem lze konstatovat, že pou­žitím všech úprav uvedených v člán­ku byla roční spotřeba energie snížena z 1 200 MW·h dodávaných z veřejné sítě standardního stejně velkého hypermarke­tu na 1 000 MW·h vyráběných kogenerač­ními jednotkami z obnovitelných zdrojů. Tato stavba je určena k testování použi­tých zařízení a stavebních řešení pro bu­doucí standardní prodejny.
 
Kontakty:
Philips ČR spol. s r. o., divize Lighting
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel.: +420 233 099 111
fax: +420 233 099 326
 
Philips Slovakia s. r. o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK
tel.: +421 2 20 666 127
fax: +421 2 20 666 159
 
Obr. 1. Celkové osvětlení regulovaným systémem Tetrix
Obr. 2. Celkové osvětlení je doplněno akcentním osvětlením zeleniny a ovoce svítidly Magneos s výbojkami CDM Elite
Obr. 3. Osvětlení pasáže LED tzv. downlighty Luxpace
Obr. 4. Osvětlení vstupu LED svítidly Day­zone
Obr. 5. Kontrast světla sodíkových výbojek a LED
Obr. 6. Osvětlení parkoviš­tě LED svítidly Speedstar