Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem
3. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 3. 3. 2020.

Veletrhy a výstavy
Pozvánka na Light+Building 2020 – doprovodný program
Veletrh Prolight+Sound slaví 25. narozeniny
FOR CITY 2020 se představí v souběhu s veletrhem FOR ARCH

Svítidla a světelné přístroje
Moderní trendy automobilových světlometů

Aktuality

Kurz osvětlovací techniky XXXV – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Veletrh Prolight + Sound 2020 s důrazem na divadelní a jevištní techniku Veletrh Prolight + Sound, který se koná od 31. března do 3. dubna ve Frankfurtu nad…

Veletrh Light + Building se vrací po dvou letech do Frankfurtu nad Mohanem Veletrh Light + Building, zaměřený na osvětlení a technologii budov, se vrací po dvou…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

Více aktualit

Technické vybavení sídla České pojišťovny v Praze

Karolína Čechová, EXX s. r. o.
 

Od nájemní budovy k sídlu největší české pojišťovny

Na konci loňského roku byl slavnostně zahájen provoz nového sídla České pojišťovny (ČP) v Praze na Pankráci (obr. 1). Objekt, který se jím stal, měl původně sloužit jako nájemní budova. V roce 2006 (po finálním obdržení stavebního povolení a v počáteční fázi stavby) se ČP rozhodla se do budovy přestěhovat z dosavadních prostor v budově Prague Gate v Praze-Chodově. Autoři vítězného konceptu z ateliéru AHK architekti byli ještě před uskutečněním tohoto záměru pověřeni zásadním úkolem: prověřit, zda je taková změna konceptu vůbec možná.
 

Jak docílit velkého výkonu s malými zdroji

Budova byla původně plánována pro 1 000 osob a tomuto záměru byla přizpůsobena i její energetická kapacita. Podle požadavků ČP však bylo nutné rozšířit počet pracovních míst na přibližně 2 200, a to při zachování stejných požadavků na energii (příkonu). Čistě pro srovnání: na obdobný počet zaměstnanců (tedy asi 2 500) je dimenzována např. budova sídla ČSOB v Praze-Radlicích, využitelná plocha objektu je však téměř dvojnásobná. Tuto počáteční překážku se však investorovi a architektům podařilo proměnit ve výhodu a díky tomu mohla vzniknout velmi efektivní a energeticky šetrná stavba, náklady na jejíž realizaci dosahují sotva poloviny nákladů na realizaci objektu ČSOB. Bez nadsázky lze říci, že v sídle ČP je účelně a efektivně využit každý centimetr plochy.
 
Tohoto úspěchu bylo dosaženo především díky zdařilé spolupráci všech zúčastněných při tvorbě projektu. Těmi byli především: hlavní projektant stavby ateliér AHK architekti, dále tvůrce interiérů ateliér Gradus Praha a projektová firma Lighting Projects Consulting, která zpracovala návrh systému řízení TZB v objektu včetně návrhu osvětlení. Ateliér AHK architekti navrhl budovu optimálně tak, aby bylo možné využít maximum prostoru pro trvalá pracoviště při zachování optimálních pracovních podmínek, kterými jsou především dostatek denního světla a vyhovující topení a chlazení. Ostatní prostory budovy, kde není dostatek denního osvětlení pro trvalá pracoviště, jsou využity jako jednací místnosti, tzv. copy centra, kuchyňky a odpočinkové zóny.
 
Spoluprací architektů a odborníků z firmy LPC vznikl ideální koncept budovy včetně zařízení, která ji „oživují“.
 

Zastínění a osvětlení

Fasádu objektu tvoří čiré sklo s aktivními zastiňovacími prvky – automaticky řízenými venkovními žaluziemi, které zabraňují zejména průniku tepla a přímého oslunění do budovy. Zastínění funguje automaticky a díky informacím z meteocentrály dokáže řídit optimální a maximální dávku difuzní složky denního osvětlení, která je podle hygienických předpisů pro trvalá pracoviště nutná (obr. 2). Žaluzie jsou řízeny speciálním programem, který naklápí lamely každé žaluzie podle aktuální polohy slunce a podle zastínění objektu okolními budovami nebo sebou samým.
 
Se zastiňovací technikou je propojen také inteligentní systém řízení umělého osvětlení. Ten podle naměřených aktuálních hodnot difuzní složky denního světla, zastínění fasády a podle exaktně provedených výpočtů na základě předem naměřených údajů v jednotlivých místnostech při různých polohách lamel žaluzií dává aktuální pokyny k dosvětlení pracovních ploch svítidly umělého osvětlení na hodnoty požadované normami. V praxi to znamená, že v den s běžnou oblačností svítidla v prostorách trvalých pracovišť nesvítí, a jejich odběr elektrické energie je tedy nulový.
 
Dodavatelem systémových komponent a osvětlení do budovy sídla ČP byla společnost EXX s. r. o., která je specialistou na návrhy a realizace osvětlovacích systémů. V souladu s moderním architektonickým řešením budovy a s maximálně efektivním energetickým konceptem byla zvolena svítidla s optimálním poměrem energetického příkonu a výkonu. Jde především o svítidla slovinského výrobce Intra (obr. 3) a italského výrobce Targetti pro osvětlení hlavních kancelářských prostor, doplněná italskými dekorativními svítidly Esedra (obr. 4) a českými svítidly Lucis (obr. 5) k dotvoření příjemné atmosféry ve společných a odpočinkových zónách. Charakteristickým prvkem budovy ČP je exteriérové osvětlení fasády v atriích, pro něž byla vybrána italská svítidla Targetti-Exterieur (obr. 6). Svítidla jsou osazena diodami RGB LED a jsou centrálně řízena počítačem prostřednictvím protokolu DMX. Díky této technice je možné naprogramovat změnu barvy osvětlení v libovolných sekvencích, a vytvářet tudíž různé světelné scény pro rozličné příležitosti. Budova tak získá svůj charakteristický světelný plášť a stává se i v noci zajímavým architektonickým objektem. Také systém nouzového osvětlení, navržený firmou LPC, odpovídá nejvyšším technickým standardům. Každé svítidlo je opatřeno vlastní adresou a umožňuje plnou oboustrannou komunikaci s centrální ústřednou systému. Veškeré informace o stavu a fungování nouzového systému i jednotlivých svítidel jsou vizualizovány na PC obsluhy ve velínu, kde jsou také archivovány výsledky a průběh veškerých automatických kontrol systému vyžadovaných normami ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838. Výrobcem nouzového systému Spy je italská společnost Linergy. Nouzový systém dodala, oživila, programovala a jeho vizualizaci informací zajistila rovněž společnost EXX.
 

Ostatní zařízení

I další technické prvky vycházejí z šetrného energetického konceptu budovy. Vzhledem k omezené energetické kapacitě objektu bylo nutné efektivně vyřešit chlazení serveroven a dalších energeticky náročných částí objektu. Řešením je využití chladu, který se v objektu akumuluje v nočních hodinách. Díky tomu je dosaženo vyrovnaného energetického diagramu, a při výpadku elektrické energie je tak možné pokračovat např. v chlazení serveroven s minimálním požadavkem na provoz dieselagregátu.
 
Automatické režimy hlavních technických zařízení, jako je chlazení, topení a osvětlení, jsou nastaveny pouze na dobu, kdy jsou na pracovišti přítomni lidé a kdy je to skutečně zapotřebí. Nemůže se tedy stát to, co je v běžných administrativních budovách obvyklé: např. že se v místnosti chladí i topí zároveň nebo že je na plný výkon zapnuto umělé osvětlení i ve slunečných dnech apod. Systém současně plní i funkci monitorovací – předává obsluze aktuální informace o stavu zařízení v jednotlivých prostorách, o případných poruchách a také o ručních zásazích do funkce jednotlivých zařízení (tedy informuje obsluhu, kde a kdy byl automatický režim narušen, např. vytažením žaluzie). Pro zajištění efektivity jsou tyto ruční zásahy po určité době automaticky zrušeny a zařízení se plně vrací do automatického režimu.
 

Závěr

I z tohoto krátkého textu je zřejmé, že budova sídla ČP v Praze na Pankráci se zařadí mezi architektonicky a technicky hodnotné objekty, při jejichž realizaci se investor neřídil pouze investičními náklady, ale usiloval o stavbu, která architektonicky obohatí město Praha a jejíž provoz bude dlouhodobě efektivní, komfortní pro uživatele i údržbu a šetrný k životnímu prostředí.
 
Základní údaje o projektu:
Název: Sídlo České Pojišťovny
Investor: Česká Pojišťovna a. s.
Generální projektant: AHK architekti s. r. o.
Návrh systému řízení TZB v objektu, návrh elektroinstalace: LPC s. r. o.
Dodávka systému řízení a osvětlení: EXX s. r. o.
Lokalita: Praha, Pankrác
Realizace: 2006 až 2008
Foto: Petr Janžura
 
Obr. 1. Sídlo České pojišťovny na Pankráci v Praze
Obr. 2. Pohled na fasádu ČP – aktivní stínicí prvky
Obr. 3. Osvětlení kanceláří – svítidla Intra
Obr. 4. Recepce – dekorativní svítidla Esedra
Obr. 5. Prostory kanceláří – netradiční osvětlení závěsnými svítidly českého výrobce Lucis
Obr. 6. Osvětlení v atriích – svítidla Exterieur s RGB LED
Obr. 7. Zasedací místnost – nepřímá kruhová svítidla Targetti
Obr. 8. Osvětlení oddechových zón – svítidla Lucis