časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Svítidla oceněná časopisem Světlo na výstavě Světlo v architektuře

V rámci prvního ročníku specializované výstavy Světlo v architektuře, která se konala 8. až 12. března 2010 v Galerii Mánes v Praze, vyhlásil časopis Světlo, jenž byl hlavním mediálním partnerem této akce, Soutěž o nejlepší exponát.
 
Na základě zkušenosti ze soutěží pořádaných časopisem Světlo již dříve vybírala odborná komise exponáty k hodnocení ze všech vystavených svítidel podle jejich novosti a přínosu k řešení problematiky osvětlení (firmy soutěžní exponáty do soutěže nepřihlašovaly, na dotazy komise k vystaveným exponátům odpovídali jejich zástupci přímo na místě). Vybrané exponáty byly následně hodnoceny podle pěti kritérií. Protože tentokrát šlo o výstavu ryze oborovou, zastoupenou známými značkami zahraniční i české produkce, byla nabídka kvalitních exponátů v Galerii Mánes na české poměry mimořádně široká. Proto se komise rozhodla zaměřit pouze na ty z nich, které dosud cenu v žádné jiné soutěži neobdržely. Komise si prohlédla nejzajímavější exponáty, vyžádala si od vystavovatelů podrobný výklad a dokumentaci. Výsledkem byla nominace 19 exponátů pro další hodnocení.
 

Složení odborné komise

 
Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. – vedoucí laboratoře světelné techniky, FEL ČVUT, Ing. Jiří Novotný – šéfredaktor časopisu Světlo, ak. sochař Karel Novotný – design svítidel, Ing. arch. Luboš Sekal – A. A. L. S. – atelier architektury, Václav Zeman – odborný učitel, Střední průmyslová škola strojní a dopravní v Děčíně VI (dlouholetý odborný učitel oboru design světelných objektů na sklářské průmyslovce v Kamenickém Šenově), ak. arch. Jiří Kočandrle – architekt a designér.
 

Kritéria hodnocení

 
  1. Účel a funkčnost – respektování světelnětechnických požadavků (vhodnost rozložení světelného toku a účinnost, resp. činitel využití, omezení oslnění, resp. rozložení jasů pro daný účel, možnost regulace světelného toku, popř. barvy), snadnost montáže a obsluhy.
  2. Normy a předpisy – dodržení bezpečnostních, ergonomických a hygienických požadavků (vyhovění příslušným ČSN, prohlášení o shodě).
  3. Design – kreativita, originálnost a estetické kvality řešení.
  4. Životní prostředí – energetická úspornost při provozu a výrobě, vhodnost použitých materiálů a jejich recyklovatelnost.
  5. Užitná hodnota versus cena.

Vlastní hodnocení

 
Každý vybraný exponát byl podle každého kritéria známkován body ze šestibodové stupnice (slovní známkování: 6 – výjimečné, 5 – výborné, 4 – velmi dobré, 3 – dobré, 2 – vyhovující, 1 – nevyhovující). Výsledné hodnocení exponátu bylo prostým součtem přidělených bodů od všech hodnotitelů. Vybrané exponáty byly seřazeny podle počtu bodů od největšího k nejmenšímu.
 

Výsledky soutěže

 
Na základě bodového hodnocení komise vybrala tři exponáty, kterým byly uděleny Ceny časopisu Světlo. Vedle těchto cen byla udělena také dvě Zvláštní ocenění expozic.
 

Cena časopisu Světlo

 

1. místo

Svítidlo Zumtobel – Aero II hybrid
(výrobce Zumtobel, design Chris Redfern ze studia Sottsass Associati), expozice Zumtobel Lighting s. r. o.
 
Komise oceňuje, že svítidlo poskytuje kvalitní osvětlení pracovní plochy a celkového prosvětlení prostoru přispívajícího k dosažení zrakové pohody.
 
Přímou složku světelného toku zajišťují dvě skupiny bočně umístěných světelných diod, jejichž záření je rozptylováno mikroprizmatickým krytem. Nepřímou složku vytváří tok lineárních zářivek, které jsou samostatně řízeny zvláštním elektronickým systémem. Chladicí soustava světelných diod je opticky přiznána a organicky začleněna do celkového konstrukčního řešení svítidla.
 

2. místo

LED svítidla – Philips pro osvětlení architektur (výrobce Philips), expozice Philips Lighting s. r. o.
 
Hodnotitelskou komisi zaujalo použití různých typů svítidel se světelnými diodami určených zejména pro exteriérové osvětlení architektury. Jednotlivá svítidla tvoří ucelený systém, jejž lze mnohostranně využít. Komise zároveň ocenila vysokou úroveň prezentace systému na minimální výstavní ploše.
 
Autory návrhu oceněné prezentace jsou Ing. arch. Michal Kutálek/Next Level Studio a Ing. arch. Viktor Johanis/F2 architekti a partneři ve spolupráci s panem Filpem Müllerem/Philips. Výrobu zajistila firma Pavela s. r. o. se sídlem v Lačnově.
 
Prezentace je řešena tak, aby byla mobilní a společnost Philips ji mohla využívat k prezentaci LED systému pro exteriérové osvětlení architektury i na dalších předváděcích akcích na různých místech republiky (naposledy v Jablonci nad Nisou při příležitosti Jizerského festivalu světla).
 

3. místo

Svítidlo Osmont – Draco (výrobce Osmont, design spol. Divan design s. r. o.), expozice Osmont s. r. o.
 
Hodnotitelská komise oceňuje využití tradičního materiálu a jeho optických vlastností při elementárním dotažení tvaru svítidla. Vysoce univerzální, jednoduchý a účelný design dovoluje svítidlo použít v rozličných prostorech.
 

Zvláštní ocenění expozice

 

Expozice studentských prací Posviť

Expozice studentských prací vhodně doplňuje a osvěžuje svou invenčností celkový rámec výstavy.
 

Expozice Delta Light Czech s. r. o.

Expozice Delta Light Czech byla oceněna pro své nápadité minimalistické řešení v tmavém prostoru, které poskytuje velmi dobrou představu o rozložení světelného toku instalovaných svítidel.
 

Charakteristika oceněných svítidel

 

1. Svítidlo Zumtobel – Aero II hybrid, výrobce Zumtobel (Rakousko)

 
Chris Redfern vytvořil svítidlo, které přesvědčuje svým nadčasovým designem a díky mikroprizmatické optice také skvělou účinností a homogenitou světla. Toto moderní svítidlo skrývá uvnitř tu nejnovější techniku, zdroje LED pro přímou složku, které jsou doplněny trubicemi T16 pro nepřímou složku světla. Nezávislé ovládání zdrojů umožňuje ideální nastavení osvětlení v závislosti na určení, ale i na denní době a intenzitě přirozeného světla. Nové technologie společnosti Zumtobel zajišťují svítidlu Aero II Hybrid vysokou účinnost, dlouhou životnost, a tím i rentabilitu a vysoký přínos po uživatele.
 
Vysoká kvalita výrobků dovoluje od 1. dubna 2010 nabídnout zákazníkům prodlouženou záruku pět let na produkty se značkou Zumtobel.
 

2. LED svítidla Philips pro osvětlení architektur, výrobce Philips (Nizozemsko)

 
LEDline 2 – víceúčelové LED svítidlo vhodné k nasvětlování fasád, pro veřejné osvětlení či k nasvětlení loga společností. Běžně dostupné ve statických barvách s možností stmívání (červené, zelené, modré, jantarové, studeně či teple bílé), ve variantě RGB a AWB (jantarová, bílá, modrá – změny teploty chromatičnosti vyzařovaného světla) a s možností volby délky (30, 60, 90 a 120 cm). Svítidlo je vybaveno různými optikami (6°, 30°, 60°, asymetrická).
 
ColorGraze – toto svítidlo má podobnou charakteristiku jako svítidlo LEDline2, ovšem jde o modernější variantu. Mezi největší rozdíly patří možnost adresace svítidla po segmentech s délkou 30 cm (verze 1,2 m má čtyři segmenty).
 
ColorBlast – svítidlo lze charakterizovat jako LED světlomet. Standardně je možné vybírat ze tří různých optik (8°, 10° a 23°), ovšem svítidlo lze dodatečně vybavit rozptylovými čočkami. Svítidlo je vybaveno 36 výkonovými diodami, které mu propůjčují úctyhodný světelný dosah při zachování kompaktních rozměrů svítidla.
 
iPlayer 3 – systém řízení osvětlení se dvěma výstupy DMX512, dvěma vstupy RS-232, konektorem USB a slotem pro paměťovou kartu. Kontrolér poskytuje možnost zadat zeměpisnou polohu (lze nastavit zapínání světel při západu slunce), disponuje pokročilými hodinami, které umožňují reagovat na nejrůznější události v průběhu dne i noci, týdne či roku.
 
3. Svítidlo Osmont – Draco, výrobce Osmont (ČR)
 
Svítidla Draco jsou vyrobena v pěti průměrech, nejmenší o průměru 220 mm, největší o průměru 500 mm. Uživatel si může vybrat ze široké palety světelných zdrojů. Vnitřní konstrukce svítidel dává možnost použít různé druhy úsporných kompaktních zdrojů pro objímku E27. Velký výběr je z nabídky zářivek s elektronickým předřadníkem – od příkonu 1× 13 W až po příkon 2× 42 W. Zářivkové varianty umožňují regulovat intenzitu osvětlení díky analogovému nebo digitálnímu stmívání světelných zdrojů.
 
Svítidla mohou být také vybavena integrovaným senzorem. Senzor umístěný uvnitř svítidla neruší vzhled interiéru.
 
Ručně vyráběné třívrstvé opálové sklo zabraňuje nežádoucímu oslnění, proto jsou tato svítidla vhodná k osvětlování bytových prostorů. Pro dokonalejší sladění designu svítidel Draco s interiérem lze těleso svítidla doplnit kovovým dekorativním prvkem z lakovaného a leštěného nebo broušeného plechu z korozivzdorné oceli.
 
Redakce časopisu Světlo děkuje všem členům odborné komise za odpovědný přístup k této mimořádně náročné akci a těší se na další úspěšnou spolupráci.
Ing. Jana Kotková
 
 
Obr. 1. Svítidlo Zumtobel – Aero II hybrid, design Chris Redfern ze studia Sottsass Associati, výrobce Zumtobel (1. místo)
Obr. 2. Použití LED svítidel Philips pro osvětlení architektur (2. místo) a) pohled do expozice, b) řešení na papíře, c) detail
Obr. 3. Svítidlo Osmont – Draco, výrobce Osmont (3. místo)
Obr. 4. Delta Light Czech a) vstup do expozice, b) konec žárovky v EU, jak to vidí tým autorů expozice, c) rozložení světelného toku
nainstalovaných svítidel bylo na tmavých stěnách uvnitř stánku dobře vidět
Obr. 5. Tři exponáty z expozice studentských prací Posviť (autor realizace: doc. Ferdinand Chrenek, ak. sochař)