časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Světlo v Miláně – Euroluce 2011

|

MgA. Veronika Loušová, CZECHDESIGN.CZ
 
Jubilejní, padesátý ročník milánského iSaloni – veletrhu designu, patřil svítidlům. To ve skutečnosti znamenalo čtyři haly na výstavišti a návrhy prezentované po celém městě.
 
Začít lze hojnou českou účastí. Na vý­stavišti byly firmy Preciosa a Lasvit; ten prezentoval svítidla a objekty od českých designérů a ve městě měl samostatnou výstavu v tvz. Zona Tortona. Pro projekt Bohemian Rhapsody oslovil Lasvit tři vý­znamné zahraniční designéry: francouz­ského designéra Fabia Novembreho, ná­vrháře Mathieua Lehanneura a japonské­ho designéra Nenda. Velkolepé objekty designéři zpracovávali na konkrétní zadá­ní. Ztělesňují pojem lásky a světla v po­době velkých skleněných kokonů zavěše­ných v prostoru – jako symbolů očekávané metamorfózy (obr. 2 až obr. 4). Svítidla Lasvit jsou založena na foukaném skle, i tyto tři koncepty kladou důraz na ruč­ně foukané tvary (objekt od F. Novem­breho již dost evokuje styl Bořka Šípka).
 
V Miláně se také předvedlo několik absolventů Vysoké školy uměleckoprů­myslové v Praze i samotná škola. V rám­ci výstavy podporující mladé designé­ry Elle Decor byl za ČR vybrán Boris Klimek se svítidlem kombinujícím buk a dural (obr. 5). Na výstavě The Fresh Light of Corian® se objevila stolní svíti­dla Giulia a Marco od Jaroslava Větvič­ky (obr. 7) a svítidla Octopus od René­ho Šulce (obr. 6). Octopus je inspirován chobotnicemi, které mění barvu. Svítidlo, využívající diody LED s programovatel­ným RGB měničem barev, bylo vyrobeno ve firmě EXX, která chce v práci na sví­tidlech dále pokračovat, nezůstane tudíž jen u prototypů.
 
Dřevo bylo materiálem, který ovládl le­tošní Miláno. Převažovalo v přírodní for­mě, která dává vyniknout létům a přiroze­nosti dřeva jak např. u židlí, tak u svítidel v oblých tvarech, jež připomínají násady nářadí. Příkladem může být stolní svítidlo firmy Fabbian (obr. 8) s dřevěnou kostrou nebo závěsné svítidlo finského studia Kaa­mos na SaloneSattelite (obr. 9). Anna Pa­lomaaová z firmy Kaamos vytvořila širm z dýhy (obr. 10), která se jen ovine okolo objímky a zapne na zip. Podobných širmů, které vytvářely efekt nevtíravého „ovinutí“ bylo k vidění mnoho.
 
Širm svítidla může mít také striktně jednoduchý kónická tvar, zajímavý je ma­teriál širmu, třeba již zmíněná dýha nebo beton (obr. 12). Firma Foscarini má širmy odkazující na strukturu textilu (obr. 19). Oblé tvary, nic hranatého a ostrého, to je směr, kterým se svítidla ubírají, taková jsou i přisazená svítidla jako plovoucí ob­lázky na stěně (obr. 18). Společnost Arte­mide zaoblila vše nové (obr. 16, obr. 17). Kraloval zde designér Karim Rashid se „zamotanci“ v elegantní šedé a stříbrné barvě. Jeho image byla vždy založena na zaoblených tvarech, překvapivě tak pů­sobí tvarově umírněné svítidlo (obr. 20) pro firmu Fabbian, které využívá jedno­duchý trik odrazu světla.
 
Do hledáčku designérů se dostala i sa­motná přívodní elektrická šňůra. Po pří­vodech s obvodovou průhlednou izolací, které u nás nikdy nebyly k sehnání, ne­bylo v Miláně ani vidu. Naopak obyčej­ný kabel vykukuje z konstrukce svítidel (obr. 15) a detail nepůsobí vůbec technic­kým dojmem, naopak zjemňuje. Přívodní šňůra závěsných svítidel není volně spuš­těna okolo závěsného lanka, ale visí rov­ně, tíhou svítidla, a přebytek, pro budou­cí stažení nebo jen pro dekoraci, je smo­tán do smyčky (obr. 14).
 
Designéři obrátili pozornost i na sa­motný tvar kompaktní zářivky. Tom Di­xon, designér, který pokaždé uchvátí svým britským rukopisem a novými sví­tidly, nezklamal ani letos. Navrhl kom­paktní zářivku připomínající velkou re­flektorovou žárovku (obr. 23), u závi­tu pokovenou. Žárovky jsou základním prvkem tří nových svítidel (obr. 22). De­signér Alessi se vydal směrem kompakt­ních LED zdrojů a zrušil hranici mezi světelným zdrojem jako pouhým zdro­jem světla a svítidlem. Tvary světelných zdrojů Alessi jsou zábavné a jsou samy o sobě svítidlem.
 
Těšme se na další Euroluce v Miláně, který se bude konat za dva roky.
 
Obr. 1. Zumtobel svou prezentaci pojal jako velkou koktejlovou párty s hudebním dopro­vodem, klavíristka na koberci z diod LED (foto V. Loušová)
Obr. 2. Třesk ztvárňuje vesmír ve stavu napětí napůl mezi rigidní geometrií teorie a tavicím stavem skutečnosti, napůl mezi implozí a explo­zí, Fabio Novembre pro Lasvit (foto F. Šlapal)
Obr. 3. Měkká Geometrie je kamenem, který myslí a dýchá, něco mezi krystalem a plynem, mezi nerostem a zvířetem, Mathieu Lehanneur pro Lasvit (foto F. Šlapal)
Obr. 4. Rostoucí vázy; „Obdrželi jsme abs­traktní zadání ,kokon’ a byli jsme požádáni, abychom vytvořili dílo, které bude přímo ztě­lesňovat donquijotskou přitažlivost skla jako něčeho, co je nepraktické a neúplné, avšak přináší závan čerstvého vzduchu a otevírá nové možnosti,“ říká designér Nendo, pro Lasvit (foto F. Šlapal)
Obr. 5. Svítidlo Edida, buk, textil, dural, zdroj 230 V, 60 W, design Boris Klimek (foto B. Klimek)
Obr. 6. Svítidlo Octopus z corianu, René Šulc (foto V. Loušová)
Obr. 7. Svítidlo Giulia z Corianu od Jaroslava Větvičky (foto V. Loušová)
Obr. 8. Svítidlo Paddle od Benjamina Huberta má nožku z hliníku a dřeva, zdroj diody LED, Fabbian (foto Fabbian)
Obr. 9. Svítidlo Riippu má nad kovovým šir­mem dřevěnou část, design Matti Syrjälä (foto S. Kinnunen)
Obr. 10. List z překližky se zapne na zip okolo objímky svítidla, design Anna Palomaa (foto S. Kinnunen)
Obr. 11. Na výstavě izraelského designu bylo také svítidlo se širmem z dýhy, design Asaf Weinbroom (foto V. Loušová)
Obr. 12. Jednoduchý tvar je zajímavý svým ma­teriálem – betonem, práce z německé univerzity v Kasselu (foto V. Loušová)
Obr. 13. Německé studio Ellenberger design přišlo s nápadem odnímatelného těla svítidla – na konstrukci opět použito dřevo (foto R. Pitrmucová)
Obr. 14. Jednoduchý širm se zajímavě „umota­ným“ kabelem z přehlídky mladých designérů SaloneSatellite (foto R. Pitrmucová)
Obr. 15. Opět hra s dýhou a viditelným ka­belem, design Tom Rossau (foto V. Loušová)
Obr. 16. Artemide, vinoucí se had Empirico a zámotek Nearco, oboje Karim Rashid (foto V. Loušová)
Obr. 17. Artemide, zjemnění světla pomocí drážkované spodní části od Carlo Colomba (foto V. Loušová)
Obr. 18. Foscarini, přisazené svítidlo Tivu z polykarbonátu od Jozepha Forakisa je v bílé nebo černé verzi (foto Foscarini)
Obr. 19. Foscarini, vyšívaná látka má připomí­nat povrch měsíce, Planet od studia Change­design (foto Foscarini)
Obr. 20. Fabbian, pásek LED je vsazen v nejvyš­ší části prohnuté plochy a svítí směrem do zdi, bílý lakovaný hliník, Kwark v designu Karima Rashida (foto Fabbian)
Obr. 21. Jemný světlený objekt tvořený z diod LED s pampeliškovými semínky (foto V. Lou­šová)
Obr. 22. Svítidlo Bulb, Tom Dixon (foto T. Dixon)
Obr. 23. Kompaktní zářivka, E27, Tom Dixon, (foto T. Dixon)
Obr. 24. Kompaktní LED zdroj jako robot, 7,5 W,E27, Alessi (foto Alessi)
Obr. 25. Alessi, kompaktní LED zdroj od Gio­vanniho Alessiho a Gabriela Chiaveseho s pod­stavcem, který evokuje staré časy (foto Alessi)