Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Více aktualit

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení oslavila 20 let

Další z pravidelných setkáni Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) se uskutečnilo 12. a 13. května 2011 ve Velkých Pavlovicích v penzionu U Hiclů. Při příležitosti dvacátého výročí sem současný předseda Ing. Tomáš Maixner svolal slavnostní valnou hromadu, na kterou byli pozváni nynější členové SRVO, bývalí členové SRVO a hoste. Dopoledne 12. května se konala řádná valná hromada. Stěžejním bodem této valné hromady bylo schválení členů předsednictva kooptovaných předsednictvem. Za odvolaného místopředsedu p. Jiřího Tesaře byla schválena kooptace Ing. Hynka Bartíka. Předsednictvo nyní pracuje ve složeni: předseda Ing. Tomáš Maixner, místopředseda Ing. Hynek Bartík, hospodářka Ing. Věra Bursíkova, členové: p. Karel Müller, Ing. Jiří Skala, p. Miroslav Tichý, Ing. Petr Žák. Tajemníkem společnosti je Ing. František Luxa.

Odpoledni slavnostní valnou hromadu zahájil Ing. Maixner slavnostním přípitkem s přáním dalších úspěšných let. První tajemník SRVO Ing. Stanislav Křivý vzpomínal, jak všechno začalo. Připomněl zakládající členy tematické skupiny 12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětleni z roku 1961 a zakládající členy SRVO z roku 1991. Současný tajemník Ing. František Luxa navázal na tuto vzpomínku přehledem zajímavostí SRVO za uplynulých dvacet let. Připomněl zakládající členy společnosti a první předsednictvo i přehled veškerých akci SRVO, zpočátku zpravidla konaných ve spojeni s firemními dny a jinými akcemi, později jako přátelská setkáni SRVO, která byla následně přejmenována na odborné technické semináře. Připomněl, že za dvacet let činnosti SRVO společnost zorganizovala 38 akci ve 32 místech České republiky a na Slovensku (mj. semináře a konference cíleně zaměřené na určitou skupinu zájemců, jako např. školeni pro projektanty nebo tematické konference pro zástupce statní správy) a podílela se i na dalších akcích z oboru.

Následoval příspěvek o tom, že světlo a osvětleni, zejména architekturní, nejsou jen záležitostí technickou, ale hlavně výtvarnou, architekturu dotvářející a navozující správnou atmosféru. Za omluveného autora Ing. Hynka Bartíka promítl a slovem doprovodil záznamy zajímavých světelnych instalaci z různých koutů světa Ing. Jiří Skála. Celých dvacet let se SRVO zabývá problematikou světla.

Co je prvotní fyzikální jev? Světlo, nebo tma? Nad touto otázkou se ve svém příspěvku krátce zamyslel Ing. František Luxa. Ing. Tomáš Novák z VŠB-TU Ostrava přednesl referát na téma Mezopické vidění a barevné vnímání. Přednášku svými humornými glosami a poznámkami doplňoval prof. Karel Sokanský. V závěrečném příspěvku sledoval Ing. Tomáš Maixner vývoj některých rádoby odborných výroků velmi zkreslujících původní myšlenku, čehož např. s úspěchem využívají někteří tzv. ekoaktivisté k podpoře svých tezi ohledně rušivého světla. I tentokrát program doprovázela malá výstavka materiálů a komponent světelné techniky.  

Slavnostní valná hromada pokračovala do pozdních nočních hodin přátelským posezením současných i bývalých členů SRVO a hostů u vína, cimbálové muziky a gurmánských specialit. Druhy den se uskutečnila exkurze do místních vinařských závodů. Za zdárný průběh slavnostní valné hromady ke kulatému výročí SRVO patři dik všem sponzorům a zejména organizačnímu garantovi a generálnímu sponzorovi, společnosti Vysto Kobylí s. r. o. Při přiležitosti teto akce byl vydán pamětní list s logy firem, které přispěly k důstojné oslavě dvacátého výročí společnosti. 

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) byla založena v roce 1991 jako organizace sdružující profesionály v oboru veřejného osvětlení. Je přímým pokračovatelem tematické skupiny č. 12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení, která vznikla v tehdejším Československu v roce 1961 z rozhodnutí předsedy ČNK CIE a viceprezidenta CIE Ing. Švehly a předsedy ČSTV – sekce Osvětlování Ing. Netušila. Impulsem ke vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíněné tematické skupiny a snaha jejích členů o kontinuitu činnosti. Dne 11. dubna 1991 byla společnost zaregistrována na MV ČR podle § 10 zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Vrcholným orgánem zmíněné společnosti jsou valné hromady členů, na nichž jsou voleny příslušné orgány. SRVO sdružuje zástupce provozovatelů a správců veřejného osvětlení (VO), zástupce firem zabývajících se návrhem a výstavbou VO i zástupce dodavatelských firem. Toto seskupení odborníků pomáhá řešit složité situace ohledně návrhu, výstavby, provozu a údržby VO, ale i správy a legislativy v tomto oboru. SRVO při své práci využívá nejnovější poznatky z oboru, které čerpá z platných norem a předpisů, doporučení CIE i z praxe v zahraničí. Využívá rovněž zkušenosti z jednotlivých regionů našeho státu, zprostředkovávané jejími členy – provozovateli a správci VO v největších městech ČR. Společnost od roku 1991 vydává informační bulletin Zpravodaj SRVO. Dosud bylo vydáno 58 čísel, v nichž bylo uveřejněno přibližně 450 referátů a příspěvků.

Ing. Jana Kotková

 

 

Obr. 1. Zpravodaj SRVO – jak šel čas…
a) 1/1991, b) 2/1991 až 3/1993, c) 1/1994 až 2/1996, d) 1/1997 až 3/2008, e) 2009 až 2010, f) seminář a konference 4. až 5. 11. 2011


Obr. 2. Pamětní list vydaný k dvacátému výročí SRVO

Obr. 3. Stěžejním bodem valné hromady bylo schválení členů předsednictva kooptovaných předsednictvem

Obr. 4. Ing. Tomáš Novák z VŠB-TU Ostrava přednesl referát na téma Mezopické vidění a barevné vnímání

Obr. 5. Vzhledem k hezkému počasí mohla být výstavka materiálů a komponent světelné techniky umístěna venku


Obr. 6. Neformální část valné hromady pokračovala za doprovodu cimbálové muziky do pozdních nočních hodin

Tab. 1. První předsednictvo SRVO (1991), předsedové a tajemníci od roku 1991