časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Společenské centrum UFFO – scénické osvětlení

|

Nejvýznamnější stavba v Trutnově za několik posledních desetiletí – tak nazývají místní média moderní novostavbu víceúčelového zařízení za zhruba 480 milionů korun, která vyrostla na ploše bývalého trutnovského autobusového nádraží, a stala se tak novou architektonickou dominantou náměstí Republiky.
 
Společenské centrum, které svůj provoz zahajuje letos v září, významně rozšíří možnosti všestranného kulturního vyžití obyvatel Trutnovska a blízkého okolí. Budou se zde konat divadelní představení, zábavní pořady, koncerty vážné i moderní hudby, společenské večery, plesy, ale nejen to. Centrum bude využíváno i k podpoře spolkové činnosti a aktivit neziskových, veřejně prospěšných organizací, poskytne prostory i pro začínající hudební a umělecká tělesa, ochotnická představení, školy, organizace pracující s handicapovanými občany, problémovou mládeží apod. Doplňkově bude moci zařízení hostit např. výroční zasedání zastupitelstva města, setkání politických stran, konference a sympozia komerčních subjektů, odborů, odborných organizací, profesních sdružení atd.
 
Novostavbu Společenského centra projektoval architektonický a projektový ateliér AG studio a. s., zhotovitelem byla společnost BAK a. s., generálním dodavatelem jevištních technologií, scénického osvětlení, ozvučení, akustického řešení sálu včetně sedadel a finální úpravy povrchů se stala ostravská společnost InterSono SG a. s. Systémovým integrátorem a subdodavatelem scénického osvětlení byla společnost Osvětlovací technika Vít Pavlů, s. r. o.
 
Stavební práce byly započaty slavnostním poklepem na základní kámen 7. října 2008, v polovině následujícího roku již byly hotovy hlavní nosné konstrukce stavby, přípojky sítí, prostory podzemních garáží a technického zázemí budovy. Během druhé poloviny roku se montovalo opláštění budovy, a to jak skleněná fasáda v průčelí budovy, tak montovaný plášť v provozní části divadla. Zároveň začaly montáže vnitřních instalací – odpady, vodovod, elektrické rozvody, vzduchotechnika a další.
 

Víceúčelový sál

 
Jádrem celého kulturního centra je jeho víceúčelový sál. Víceúčelový proto, že svým řešením nabízí až pět modifikací, kdy jej lze jednoduše pomocí mobilních příček proměnit na:
  • divadlo „kukátková scéna“ s kapacitou 391 diváků,
  • divadlo „amfiteátr“ pro 598 diváků,
  • variantu „konferenční sál“ s kapacitou 452 míst,
  • variantu „koncertní sál“ pro 641 diváků
  • variantu „plesový sál“ s kapacitou 522 míst.
Naprostým unikátem v Čechách je jeviště se třemi zvedacími stoly, kdy část jeviště může klesnout o 4 až 5 m níže za použití výtahu s jedenácti jednotkami pohonu Linklift 100 od renomovaného francouzského výrobce Serapid, kde jedna jednotka unese až 10 tun. Jde o teprve druhou instalaci tohoto zařízení v Čechách, svým rozsahem zatím největší.
 

Jevištní technologie

 
Další realizovanou jevištní technologií jsou bodové motorické tahy Dreamlift GX Raptor, vyvíjené a vyráběné společností InterSono SG a. s. Je zde zapojeno celkem dvacet těchto tahů s nosností 200 kg a se zdvihem až 10 m. Jsou umístěny po pěti kusech ve čtyřech drahách, a možnosti spouštění a zvedání kulis i dekorací jsou tak velmi široké. Dále je zde nainstalována mobilní oponová dráha, tah tzv. clusteru a již zmíněné tři zvedané stoly.
 
Systém řízení jevištní techniky je plně digitální, PCL řízený systém, rovněž navržený a vyvinutý společností InterSono SG a. s. pod názvem Dreamlift Trinity. Veškeré jeho použité prvky jsou modulární. Jednotlivá zařízení jsou mezi sebou navzájem propojena sériovou sběrnicí nebo analogovými a digitálními signály. Systém je vybaven centrálním dotykovým panelem s dvěma joysticky a centrálním PCL. Odtud je ovládán celý systém, deklarovány skupiny tahů a stolů, řízen jejich pohyb a zaznamenávány polohy.
 

Scénické osvětlení

 
Realizovaný projekt a dodávka scénického osvětlení sálu (firmou Osvětlovací technika Vít Pavlů s. r. o.) představují 120 okruhů stmívaného scénického osvětlení po 2 kW – Digital Dimmer System SDDS firmy Novalighting. Divadlo je vybaveno zařízením DataSplitter DS5 Universal Signal Buffer DC-PMX-DMX XLR5 britské společnosti Pulsar a 145 konvenčními světlomety italského výrobce LDR – z toho je třicet Nota PC 1200 Plus, patnáct Nota F 1200 Plus, deset Tono PC2000Plus, dvanáct Inno A1000, dvacet Scena 1000W, deset Nota 8/22, deset Nota 30/55, dvanáct Nota 18/36, dvacet Palco 64 a šest Canto 1200TH MK2.
 
Součástí dodávky sálu (Intersono SG a. s.) bylo pracovní osvětlení včetně ovládání, ovládání funkcí sálu (panel MX99) a ovládání zatemnění sálu. Toto vše v základních režimech Standby, The atre a Black-out.
 
Rozmístění svítidel ve Společenském centru Trutnovska (obr. 1) bylo od začátku koncipováno s ohledem na jeho netradiční prostor, který je arénovitého tvaru, podobně jako Centrum experimentálního divadla CED Brno (Divadlo Husa na provázku), divadlo Archa a Nová scéna Národního divadla. Prostor vzhledem ke svému nekonvenčnímu pojetí má tvar elipsy, na jednom konci jejíž hlavní poloosy je situována režie. V této polovině elipsy je rovněž umístěno mobilní hlediště. Protilehlá polovina elipsy tvoří mobilní jeviště. V tomto prostoru není nic pevně dáno. A proto by se při rozmisťování svítidel mělo k této skutečnosti neustále přihlížet. V druhém nadzemním patře budovy, v úrovni režie, jsou dvě mobilní lávky, posuvné nosníky přetínající elipsu prostoru ve směru vedlejší poloosy jsou tedy rovnoběžné s režií a jevištním horizontem. Přední lávka je osazena čtyřmi druhy svítidel. Ve směru do hlediště je nainstalováno šest svítidel s Fresnelovou čočkou (dále již jen FR) typu LDR Nota F 1200W. Na protilehlou stranu lávky bylo nainstalováno osm svítidel s plankonvexní čočkou (dále již jen PC) typu LDR Nota PC 1200W s ořezávacími klapkami, dále dva druhy profilovacího svítidla, LDR Nota 30/50 a Nota 18/36, v počtu tři a čtyři. Zadní lávka je osazena na straně jevištního horizontu čtyřmi symetrickými plošnými svítidly typu LDR Scena 1000W. Strana směřující do přední části jeviště je osazena osmi asymetrickými plošnými svítidly LDR Inno A 1000W, čtyřmi svítidly s FR čočkou LDR Nota F 1200W a třemi svítidly s PC čočkou LDR Nota PC 1200W. Na bocích v polovině elipsy, jež je tvořena hledištěm, blíže k režii, je nainstalováno deset svítidel s PC čočkou typu LDR PC 2000W s ořezávacími klapkami a dále dvě úzkoúhlá (spotová) svítidla LDR Nota 18/36. Nejblíže k režii v této části elipsy jsou skryty dva sledovací spoty LDR Canto 1200 TH MK2. Protilehlé boky elipsy za zadní lávkou jsou osazeny šesti svítidly LDR Nota PC 1200W, čtyřmi spotovými LDR Nota 30/55 a dvěma LDR Nota 18/36. Pro cílené potřeby určité společenské události, ať již divadelního představení, koncertu nebo cyklu přednášek, má Společenské centrum Trutnovska dostatečné rezervy jak co do zmiňovaného netradičního prostoru, tak co do zásoby kvalitních scénických svítidel italského výrobce Luci dela Ribalta.
 

Akustika a zvuk

 
Intersono SG a. s. jako specialista na akustiku sálů zpracovalo pro trutnovské kulturní centrum kompletní studii akustiky, projekt elektroakustiky a ozvučení, řešení povrchů a akustických obkladů stěn v hlavním sále, místnosti režie a v divadelních zkušebnách. Celkový příkon zde nainstalovaného ozvučení je 15 kW.
 
Závěrem zbývá dodat, že při této rozsáhlé dodávce obě společnosti – InterSono SG a. s. a Osvětlovací technika Vít Pavlů, s. r. o. – zúročily své mnohaleté zkušenosti s nejrůznějšími realizacemi v kulturních, společenských a sportovních stavbách v Čechách i v zahraničí. Ve svých profesích obstály se ctí, a umožnily tak využít současnou techniku a technologie pro splnění nejnáročnějších potřeb moderního zařízení, jakým právě zprovozněné kulturně společenské centrum Trutnovska pro volný čas bezesporu je!
 
Foto: Ondřej Vala, InterSono SG a. s.
Marta Vintrová, Lukáš Jíra,
Osvětlovací technika Vít Pavlů, s. r. o.,
Ondřej Vala, InterSono SG a. s.
 
Obr. 1. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – schéma scénického osvětlení
Obr. 2. Technologická konstrukce – rampa se světlomety LDR, bodové tahy Dreamlift GX Raptor, cluster
Obr. 3. Interiér sálu – pohled z jeviště na kabiny režie
Obr. 4. Mobilní technická lávka se světlomety LDR, bodové tahy Dreamlift GX Raptor
Obr. 5. Technologická konstrukce – mobilní technická lávka se světlomety LDR, tahy opony Dreamlift GX Raptor
Obr. 6. Jeviště se zvedacími stoly (na spuštěném zvedacím stole vlevo Martin Kenkuš, technický ředitel InterSono SG, vpravo Tomáš Borůvka, manažer provozu UFFO)