Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2019 vyšlo tiskem
11. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 17. 7. 2019.

Veletrhy a výstavy
Euroluce 2019 očima designérky
Výstava Světlo v architektuře 2019
Amper 2019 v zajetí „chytrých“ technologií

Pro osvěžení paměti
Osvětlovací sklo z Kamenného pahorku

Aktuality

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost Objevte novou, chytřejší a bezpečnější budoucnostna 30. ročníku mezinárodního stavebního…

Osram přebírá společnost Ring Automotive Po schválení převzetí společnosti Ring Automotive společností Osram britským Úřadem pro…

Evropský projekt Premiumlight Pro zahájil spolupráci s celosvětovou databází Lumispec Evropský projekt Premiumlight Pro zahájil spolupráci s celosvětovou databází Lumispec,…

Více aktualit

Řízení osvětlení v průmyslových halách

Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.,
WAGO Elektro spol. s r. o.

O řízení osvětlení v průmyslových halách se z důvodů úspor elektrické energie zajímá stále více provozovatelů. Jde převážně o výrobní prostory, skladovací prostory a příslušející administrativní budovy. V těchto prostorech je třeba zajistit regulaci na konstantní intenzitu osvětlení, a to i s ohledem na denní svit, např. světlíky u hal či okna u administrativních částí. Dále jde o snadné přeskupení svítidel do logických sekcí a rovněž potlačení stárnutí světelných zdrojů, kdy klesá jejich intenzita. Reálným se stává požadavek na měření spotřeby po jednotlivých výrobních halách. Specifika jednotlivých prostor jsou popsána v dalším textu.

Výrobní prostory


Co se týče výrobních prostor, je kromě zmíněných požadavků vznášen ještě jeden požadavek, a tím jsou tzv. retrofity. V praxi jde o již realizované haly, ve kterých osvětlení dosluhuje a je zapotřebí je vyměnit. S ohledem na dynamičnost zakázek vyvstává i požadavek na rekonfigurovatelnost systému osvětlení.

Jde především o změnu druhu výrobků, a tím i o změnu uspořádání pracovišť či integraci nových do současných prostor. Je tedy třeba společně zavést různé způsoby řízení, často klasické zap/vyp rozdělené po třech fázích, s moderním řízením osvětlení prostřednictvím digitálního systému DALI. Požadavky na ovládání osvětlení jsou již také přesouvány z centrálního, kdy u vstupů do výrobních prostorů jsou vypínače, k decentrálnímu, kdy je třeba ovladače rozmísťovat na jednotlivá pracoviště či výrobní úseky. Častým požadavkem je také naplánování režimu osvětlení z osobního počítače podle jednotlivého předem známého výrobního plánu (směny).

Skladové haly

U skladovacích hal většinou jde o možnost ovládat jednotlivé sekce podle aktuálního stavu a požadavků na naskladňování či vyskladňování zboží. Proto je v těchto prostorech také velmi důležitá rekonfigurovatelnost (vytváření účelových sekcí). Ve většině případů jde o zap/vyp dané sekce. Jsou ale skladovací prostory s ještě většími požadavky. Jde především o skladovací prostory pro potraviny, kde se přidává ještě potřeba řídit intenzitu osvětlení v jednotlivých řadách regálů (např. pro brambory je intenzita nižší – omezení klíčení).

Administrativní haly

V administrativních částech průmyslových hal jde především o řízení osvětlení na požadovanou intenzitu v závislosti na venkovní intenzitě osvětlení a přítomnosti přítomnosti osob v daném prostoru. Požadavek na rekonfigurovatelnost zde není tak velký jako např. v administrativních budovách určených k pronájmu, ale je výhodou. Všechny zmíněné požadavky je schopen splnit řídicí systém WAGO-I/O- -SYSTEM.

Řešení požadavků na osvětlení

Použití řídicího systému WAGO-I/O- -SYSTEM k řízení osvětlení poskytuje díky jeho modularitě rozsáhlé možnosti. Jde
především o snadné přizpůsobení při tzv. retrofitech (kombinace systému zap/ /vyp se systémem DALI http://www.dali- ag.org ), jednoduché plánování nových osvětlení se systémem DALI, připojení čidel intenzity osvětlení 0 až 10 V, 0/4 až 20 mA, čidel Enocean či DALI (např. Multisensor od společnosti Tridonic). Jednoduché připojení standardních tlačítek pro ovládání i tlačítek bezdrátových zařízení Enocean (viz www.enocean.com či http:// www.enocean-alliance.org). Požadavek na měření energií je splněn I/O modulem pro měření v jedno- a třífázových soustavách K veškerému ovládání či zobrazování hodnot se nejčastěji používá Ethernet.

Z řídicího modulu je možné odeslat e-mail např. s denní, týdenní, měsíční spotřebou či udělat přímý zápis do SQL databáze. Samozřejmostí produktů společnosti WAGO je jejich otevřenost (snadná integrace do libovolné vizualizace), daná podporou standardizovaných komunikací. Ovládání je možné jak z externí vizualizace, tak i prostřednictvím integrovaného webového serveru, kde lze vytvořit stránky podle požadavků.

Charakteristika řídicího systému WAGO

WAGO-I/O-SYSTEM je od svého uvedení na trh v roce 1995 koncipován jako modulární systém, který umožňuje libovolně kombinovat binární a analogové I/O moduly s různými napěťovými úrovněmi (5 V, 24 V, 42 V, 48 V, 60 V, 110 V, 120 V až 250 V). Analogové moduly existují pro připojení unifikovaných signálů (0/4 až 20 mA, ±10 V DC, 0 až 10 V AC/DC, 0 až 1 A (5 A), třífázový modul k měření proudu, napětí, výkonu atd.), ale také pro přímé připojení odporových čidel teploty (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 apod.) a pro všechny typy termočlánků. Navíc je možné ke stanici připojit moduly se speciálními funkcemi (KNX/TP1(EIB), RS-232, RS-485, MP- -Bus, DALI, Enocean, Bluetooth atd.). Na obr. 1 je znázorněna sestava WAGO I/O SYSTEM 750. Každý modul má indikaci stavu sepnutí diodami LED (zelená) pro každý kanál a u analogových indikaci poruchy (červená LED). gramovatelné řídicí jednotky umožňují vykonávat úlohy, jako je např. řízení osvětlení, žaluzií, teploty v místnostech apod., a komunikují podle potřeby s nadřazenými systémy BMS (Building Management System) či mezi sebou po standardizovaných sběrnicích (BacNet, KNX/IP, Lon, Ethernet). Řídicí programy jsou přenosné mezi jednotlivými typy procesorů. Proto je přechod mezi standardními systémy např. z BacNet na KNX/IP se stejnými I/O moduly nejen možný, ale i jednoduchý. Tato variabilita na straně hardwaru i softwaru zkracuje doby potřebné na realizaci (projektová činnost, programování, uvedení do provozu). Řídicí jednotky s Ethernetem obsahují integrovaný webový server, jehož prostřednictvím je možné hodnoty z daného prostoru nejen vizualizovat, ale i nastavovat. Systém je prostorově velmi nenáročný, I/O modul šíře 12 mm na liště DIN (až šestnáct binárních signálů), řídicí jednotka šíře 52 mm.

Realizované úlohy s WAGO-I/O-SYSTEM

Od roku 2005, kdy byl na trh uveden komunikační modul s rozhraním DALI, bylo realizováno množství projektů při osvětlování průmyslových objektů. V České republice lze jmenovat centrální sklad společnosti Kaufland, kde bylo systémem WAGO řízeno 6 800 svítidel s předřadníkem DALI, a výrobní halu společnosti Brema: 1 200 svítidel s předřadníkem DALI. V obou případech byly integrovány i systémy MaR (vytápění, ventilace, chlazení), ve společnosti Brema dokonce i vazba na docházkový systém.

Ze zahraničních projektů jsou zajímavé dva z Německa a jeden ze Španělska. Aplikace v Německu jsou obě z automobilového průmyslu. Jde o řízení osvětlení výrobních hal společnosti BMW, která se rozhodla použít WAGO-I/O-SYSTEM ve všech halách (stále probíhá postupná modernizace). A dalším významným zákazníkem je společnost Volkswagen, kde již bylo také přestavěno mnoho hal na WAGO- -I/O-SYSTEM, a to dokonce i s měřením spotřeb elektrické energie za použití I/O modulů přímo začleněných do stanice WAGO. Španělský projekt je z oblasti řízení osvětlení v tunelech, konkrétně jde o vybudovaný tunelový obchvat v délce 55 km. Zde je řízeno celkem 73 000 svítidel s předřadníkem DALI v celkovém počtu 1 360 linií DALI. Vše je komunikačně spojeno prostřednictvím Ethernetu s nadřazenými systémy.

Kontakt:
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.
WAGO Elektro spol. s r. o.
ondrej.dolejs@wago.com
http://www.wago.czObr. 1. WAGO-I/O-SYSTEM 750 – otevřený modulární řídicí systém
Obr. 2. Ve výrobní hale společnosti Brema bylo systémem WAGO řízeno 1 200 svítidel s předřadníkem DALI