časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Rekonstrukce objektu kostela na víceúčelový prostor – osvětlení

Ing. Jiří Starý, Ing. Pavel Hrdina,
Ing. arch. Hynek Bouček, ateliér HYCO
 

Koncepce návrhu

 
Vlastní objekt kostela se nachází v areálu Psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích.
 
Záměr měl za cíl vytvořit víceúčelový prostor s využitím k pořádání divadelních a hudebních představení, výstav, terapeutických kurzů, odborných seminářů a přednášek pro personál léčebny. Rovněž se zde počítá s pořádáním plesů. Prostor bude využíván i v rámci běžného života léčebny, ale i obce, jak je obvyklé u obdobných léčebných zařízení v západní Evropě. Mnohé akce mohou svým záběrem překračovat areál léčebny.
 

Historie

 
Jde o odsvěcený klášterní kostel, jenž byl postaven počátkem dvacátého století v duchu secese. Až do druhé světové války sloužil svému původnímu účelu, následně po válce byl odsvěcen. Určitou dobu byl využíván ke kulturním účelům, posléze jako sklad. Z této doby byly patrné nevhodné zásahy do stavebních konstrukcí. Původní vybavení kostela se nedochovalo, ale z větší části byly zachovány vitráže oken. Objekt není památkově chráněn, přesto má svou nesporně vysokou kulturní a architektonickou hodnotu.
 

Architektura, dispozice

 
Dispozičně jde o jednolodní symetrickou stavbu s osou symetrie probíhající z jihozápadní na severovýchodní stranu. Návrh řešení vychází ze současné dispozice kostela a logicky ji respektuje. Hlavní vstup do objektu byl zachován v původní pozici. V předsálí byly navrženy šatny pro návštěvníky. Přilehlé části sousedního objektu kláštera v úrovni prvního podlaží jsou nyní využity jako sociální zázemí pro diváky (návštěvníky) a pro vystupující (účinkující). Do sálu je rovněž možné vcházet bočním vstupem, jenž je řešen jako bezbariérový. Zázemí pro účinkující se nachází v místě bývalé sakristie. Odtud je přímý výstup do venkovního prostoru a také přístup do prostoru hlediště i jeviště. Hlavní prostor kostela je využit pro hlediště, jeviště je situováno v místě bývalého oltáře, od sálu je odděleno oponou. Jako místa pro sezení diváků jsou použity mobilní, stohovatelné židle. Pro pořádání plesů bude v centru vytvořen taneční parket, pro občerstevní s obsluhou je připraven prostor po straně sálu.
 
Maximální kapacita sálu je 199 osob. Počet vystupujících je variabilní a lze počítat s asi deseti herci využívajícími šatny. Nevhodné zásahy do konstrukce z poslední doby byly odstraněny, aby byla podoba přiblížena původnímu vzhledu.
 

Osvětlení, ozvučení a videoprojekce

 
Scénické osvětlení je instalováno na 36 stmívaných nebo spínaných okruzích. Digitální stmívače mají odrušení 200 μs. Rozmístění okruhů umožňuje jak osvětlení klasického kukátkového sálu, tak i osvětlení při tzv. arénovém uspořádání. Datová linka DMX 512 je rozvedena po všech přípojných místech scénického osvětlení, což dovoluje instalovat a ovládat tzv. inteligentní a LED svítidla. Elektroakustický řetězec je navržen jako decentrální s vykrývacími reproduktory v hlavní chrámové lodi. Videoprojekce o výkonu 3 500 ANSI lumenů je doplněna výkonným médiaserverem. Celý systém je řízen z mobilní režie.
 
Investor: Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice za podpory FM EHP/Norska (tzv. Norské fondy)
Generální projektant: Starý a partner s. r. o.
Architekt: Ing. arch. Hynek Bouček – ateliér HYCO
Realizace osvětlení, ozvučení a videoprojekce: Osvětlovací technika Vít Pavlů, s. r. o.
Foto: Ing. Jana Kotková (1, 4, 5, 6), Vít Pavlů (3, 7), Bc. Michaela Danelová (2)
 
Osvětlovací technika
Vít Pavlů, s. r. o.
Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2008
Bronzová 24/2, 155 00 Praha 5
tel.: +420 235 517 311, 235 516 331,
235 516 430
fax: +420 235 518 243
 
Obr. 1. Budova bývalého kostela, nyní multifunkčního kulturního centra
Obr. 2. Pohled na budoucí jeviště s forbínou před rekonstrukcí
Obr. 3. Pohled na jeviště s forbínou, světlomety Nota PC a hlavní reproduktory D.A.S.; centrální lustr osazen výbojkovými světlomety, návrh Ing. arch. Hynek Bouček
Obr. 4. Světlomety Nota PC Plus s čočkou pebble-convex na svislé tyči osvětlující forbínu a přední část jeviště, bílé reproduktory D.A.S., vpravo typ RF-12.85, vlevo typ ARTEC-28 W
Obr. 5. Regulované halogenové osvětlení sálu
Obr. 6. Světlomety Nota PC Plus s čočkou pebble convex (ploskovypouklá čočka se zvrásněním na rovinné straně mající za následek rozptýlení světelného paprsku, její používání je více rozšířené v Evropě než v Severní Americe) umístěné na svislé tyči za kontraportálem, nahoře je detail technické lávky
Obr. 7. Rozváděč scénického osvětlení osazený stmívačem Pegasus xLITE 100qs rise time filtr (hodnota odrušovacího filtru) rozvodna Pegasus Power-63/3 a svorkové pole scénického osvětlení