časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Podzimní technický seminář SRVO v Kladně

|

Další z pravidelných odborných seminářů pořádaných Společností pro rozvoj veřejného osvětlení (tzv. Podzimní setkání přátel VO) se konal ve středočeském městě Kladno ve stejnojmenném hotelu. Ve dnech 13. až 14. listopadu 2008 se zde sešlo přibližně 90 účastníků z řad členů a hostů SRVO.
 
Organizačním garantem a sponzorem semináře byla společnost Philips Lighting ČR s. r. o., která má v tomto středočeském městě jednu z referenčních realizací nových typů světelných zdrojů pro veřejné osvětlení (VO). V duchu VO byl také sestaven odborný program: osvětlení měst, komunikací a přechodů a úspora elektrické energie při osvětlení komunikací. Jako vždy byla součástí semináře malá výstava společností nabízejících produkty a služby pro VO.
 
Po úvodním slovu tajemníka SRVO Ing. Františka Luxy vystoupili zástupci organizačního garanta a sponzora s referáty: Představení firmy a jejich aktivit ve VO (Ing. Hynek Bártík, Ing. Jakub Wittlich), Svítidlo a řízení spotřeby elektrické energie (Ing. Jakub Wittlich) a Nové světelné zdroje pro VO, aplikace v Kladně (Ing. Antonín Melč, Ing. Hynek Bártík). Komponenty Philips byly mimo jiné použity také při rekonstrukci VO v Litvínově, o níž následně hovořil pan Martin Hauptvogl (Ergolight Litvínov) v referátu Rekonstrukce VO v Litvínově.
 
Mimořádně příjemným zpestřením semináře byla přednáška Z dávné historie žárovek Ing. Vladimíra Dvořáčka (S-lamp), který v současné době zpracovává a katalogizuje sbírku světelných zdrojů v Národním technickém muzeu v Praze. Přítomní se tak mohli seznámit s unikátními exponáty, z nichž již většinu není možné vidět jinde. Promítání obrázků vybraných exponátů bylo doplněno malou výstavkou historických světelných zdrojů.
 
První část semináře uzavřel Ing. Jaroslav Polínek (Akté s. r. o.) přednáškou Úspora elektrické energie v soustavě s regulovanými předřadníky.
 
Jako první po přestávce zazněl referát Moderní vánoční osvětlení pana Jiřího Kolarczyka (JKV Opava), zabývající se možnostmi sezónního doplňkového osvětlení, jak navodit ve městech správnou předvánoční atmosféru.
 
S příspěvky věnujícími se osvětlení přechodů se lze na technických seminářích setkat poměrně často. Tentokrát byly předneseny dva: Osvětlení přechodů pomocí LED s dynamickým režimem (Ing. Sedlák, SEAK) a Osvětlení přechodů z pohledu řidiče (Jiří Tesař, Art Metal). Oba referáty vyvolaly živou diskusi.
 
S aktivitami nového člena SRVO, firmy I-tec, směrem k VO seznámil přítomné pan Jiří Vyvial.
 
Jako poslední seznámil účastníky semináře prof. Karel Sokanský s publikací Metodické pokyny pro obnovu VO. Tento materiál pod jeho vedením zpracoval tým pracovníků ČSO.
 
Vzhledem k časově náročnějším diskusím, svědčícím o aktivním zájmu účastníků o probíraná aktuální témata, nemohly být z časových důvodů do programu zařazeny všechny plánované referáty. Ty, na něž se nedostalo, dostanou prostor na semináři příštím.
 
Po ukončení odborného programu byly probrány některé vnitřní záležitosti SRVO. Členové společnosti byli hlavně seznámeni s připravovanou změnou stanov (každý obdržel po jednom výtisku návrhu) a s tím související plánovanou valnou hromadou, na které by měly být nové stanovy schváleny. Dále byli členové SRVO seznámeni s možností zúčastnit se veletrhu Sport Tech. K účasti na tomto veletrhu byla společnost vyzvána organizátorem akce, veletržní správou ABF. Téma účasti je osvětlení sportovišť.
 
Ve večerních hodinách se mohli přítomní v doprovodu zástupců společnosti Philips seznámit s použitím nového typu výbojek Philips Master CosmoWhite 60 W s bílou barvou světla v praxi. Aby zájemce od pěší prohlídky neodradil večerní chlad, byl společností Philips každý účastník semináře již při registraci vybaven teplou vestou.
 
Po skončení oficiální části programu pokračovala neformální jednání v přilehlých prostorách hotelu až do pozdních večerních hodin.
 
V pátek se uskutečnila exkurze do Hornického skanzenu dolu Mayrau. Zde je k vidění mnoho technických zajímavostí (např. dodnes funkční a provozuschopné těžební stroje z počátku 20. století). Uspořádání expozice v duchu „poslední den“ budí v návštěvnících dojem, že poslední zaměstnanci odešli teprve včera.
 
Technický seminář v Kladně byl po stránce odborné i organizační velmi dobře připraven. Poděkování proto patří všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli.
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Funkční model osvětlení přechodů světelnými diodami LED s dynamickým režimem v prezentaci slovenské společnosti SEAK
Obr. 2. Historické světelné zdroje
Obr. 3. Živá diskuse po jednom z přednesených referátů