Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Osvětlování venkovních sportovišť

Ing. Ivan Chalupa, Blahuta Elektro
 

Úvod

V srpnu 2008 byla vydána evropská norma ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť, která plně nahrazuje ČSN EN 12193 (36 0454) z července 2000. Je zaměřena na osvětlování sportovišť k zabezpečení dobrých podmínek vidění pro sportovce, rozhodčí, diváky a pro přenos barevné televize. Obsahuje doporučení a požadavky na dobré osvětlení sportovišť s využitím optimalizace vnímání zrakové informace během sportovní činnosti, na udržování úrovně zrakového výkonu, dosažení přijatelné zrakové pohody a na omezení rušivého světla. Norma určuje osvětlení krytých i otevřených sportovišť pro ty druhy sportů, které jsou v Evropě nejčastější, a stanovuje hodnoty osvětlenosti, jež je nutné brát v úvahu při vypracovávání návrhu a kontrole instalací osvětlení sportovišť s využitím údajů o osvětlenostech, rovnoměrnosti osvětlení, omezení oslnění a barevných vlastnostech světelných zdrojů (všechny požadavky jsou stanoveny jako minimální). Určuje také metody, podle kterých se tyto hodnoty měří. K omezení oslnění jsou zde pro jednotlivé sporty uvedena vymezení pro umístění svítidel.
 
Jedním z dodavatelů svítidel vhodných k osvětlování sportovišť je i česká společnost Blahuta Elektro, která se vedle výroby a přímého prodeje svítidel (na základě světelnětechnického výpočtu) zabývá kompletními realizacemi osvětlení (projekt, dodávka, elektromontáž atd.). Vše je vždy v souladu s uvedenou normou.
 

Rekonstrukce školního sportovního areálu v Dobré

Kompletní realizovaná akce, která podle mého názoru stojí za podrobnější popis, je rekonstrukce školního sportovního areálu v Dobré.
 
Rozsah rozpočtových nákladů včetně zpracování projektu byl přibližně 650 tis. korun.
 
Projekt zahrnoval:
  • světelnětechnický návrh umělého osvětlení a pokyny pro údržbu,
  • světelnou a zásuvkovou instalaci v prostoru hracích ploch včetně kabeláže,
  • návrh rozváděčů a rozvodnic (předřadníků),
  • hromosvod.
Ve sportovním areálu bylo řešeno umělé osvětlení atletické dráhy a hracích ploch, sportovišť uvnitř dráhy. Osvětlení bylo zvoleno přímé, svítidla byla umístěna ve vrcholech osvětlovacích stožárů ve výšce 12 m. Stožárů je celkem sedm, čtyři podél 100metrové dráhy a tři podél protější rovinky. Svítidla jsou ovládána po jednotlivých stožárech s těmito požadavky na intenzitu osvětlení:
  • atletický ovál 250 m, rovinka 100 m, intenzita osvětlení 50 lx, rovnoměrnost 0,3,
  • víceúčelová hrací plocha 40 × 22 m, intenzita osvětlení 75 lx, rovnoměrnost 0,5,
  • multifunkční hřiště s ohrazením 30,5 × 15 m, 75 lx , rovnoměrnost 0,5,
  • multifunkční hřiště 47 × 30 m, 75 lx, rovnoměrnost 0,5.
Pro vypracování návrhu a ke kontrole umělého osvětlení ploch byl využit program Litestar oxytech, Itálie, v souladu s ČSN EN 12193 (verze 7/2000). Svítidla v celkovém počtu čtrnáct (na sedmi stožárech) nemohla být osazena do větší výšky než 12 m pro jejich vestavbu do vilové čtvrti.
 
K osvětlení sportoviště byla použita svítidla typu GRE/AS1000 W (obr. 1) italské provenience s asymetrickým rozložením svítivosti, osazená halogenidovou výbojkou Philips, typ HPI – T 1000 W. Přilehlá ulice je osvětlována osmi uličními svítidly typu Pollicino 100 W, jež jsou osazena sodíkovou výbojkou. Celá akce byla dokončena během dvou měsíců a předána investorovi včetně výchozí revizní zprávy elektro, obsahující změřené hodnoty a porovnání s vypočítanými hodnotami. Vše proběhlo k plné spokojenosti zúčastněných stran.
 

Další realizace osvětlení sportovišť

K osvětlení menších sportovišť používáme svítidla dovezená z Itálie typu New Idra do 400 W – ať již se symetrickou, nebo asymetrickou parabolou (obr. 2). Jako příklad lze zmínit instalaci osvětlení tenisového hřiště Řepiště, hřiště Malenovice atd.
 
Svítidla typu Varialumen 1000 W (viz připojený inzerát)) byla v roce 2008 použita např. k osvětlení Zimního stadionu Blansko a jsou projektována k umístění na dalších, zatím nejmenovaných zimních stadionech.
 
Ve stručném přehledu nelze opomenout osvětlování lyžařských svahů. Bylo dokončeno několik akcí ročně, zpravidla standardním výrobním programem, z něhož byla vybrána plastová svítidla řady PS. Většinou se používají svítidla typu PSH 400 W v úpravě pro osvětlování sjezdových tratí. Realizace: Vidly v Jeseníkách, Kohútka v Beskydech a další.
 

Svítidla

Ze současného pohledu je vývoj a výroba nových, vlastních svítidel dost nákladná záležitost. Jednou z cest je rozšíření vlastní nabídky svítidel o nakupovaná svítidla, která doplňujeme komponentami ověřenými dlouholetým používáním. Pro instalace osvětlovacích soustav sportovišť, ale i dalších náročných prostředí (průmyslové a zemědělské prostory) jsou velmi vhodná svítidla osazená výbojovými zdroji. Výhodou výbojkových svítidel je především kompaktnost jejich konstrukce a s tím související provozní spolehlivost.
 
Menší pokles jejich světelného toku v průběhu života a také vhodné geometrické rozměry zdroje umožňují konstruovat optické systémy s vyšší účinností a širokými křivkami svítivosti i s velmi účinnou zábranou proti oslnění. V praxi je možné při použití výbojkových svítidel dosáhnout nižšího příkonu ve srovnání se zářivkovými soustavami v mnoha případech.
 
Také příznivé vlastnosti vysokotlakých výbojek, tj. nezávislost na nízkých teplotách, dovolují instalovat je ve venkovním a chladném prostředí. U sodíkových výbojek je díky tomu možná i částečná regulace světelného toku prostou změnou napětí.
 
Parametry úspěšně vyráběných svítidel řady PS jsou uvedeny v tab. 1 (250 až 400 W). Svítidla mají variabilní uchycení (např. na strop, na stěnu, na objednání i na lano), mohou být průchozí apod. Jsou tvořena výlisky z lehčeného taborenu, který je nevodivý a je speciálně určen pro vstřikování tvarově náročných tenkostěnných dílů se zvýšenými požadavky na vzhled, dostatečnou malou tloušťku a tvarovou stálost. U výbojek s čirou baňkou je zajištěn úhel clonění minimálně 30°, zrcadlový reflektor je pro zmírnění lokálních nerovností v rozložení svítivosti z rastrovaného hliníkového plechu. Tím je dosaženo široké křivky svítivosti v příčné rovině svítidla. Předřadníky (tlumivky, zapalovače atd.) jsou převážně od firmy TridonicAtco, kondenzátory jsou s hliníkovým pouzdrem, patním šroubem a bezpečnostní pojistkou typu B.
 
Svítidla této řady se používají k osvětlování lyžařských svahů, nástupišť vleků apod. – viz např. poháněcí stanice lyžařského vleku osvětlená dvěma svítidly PSS 400 W (obr. 3).
 

Z praxe osvětlování sportovišť

Díky dlouholeté praxi v oboru elektro i osvětlování si dovolím uvést několik obecných poznámek. Ne vždy se setkáváme s plným pochopením ze strany odběratelů a obchodních organizací nabízet a dodávat co nejkvalitnější zboží doložené výpočty a návrhy. Obecně známou skutečnost, že za kvalitu se platí, musíme vztáhnout i na osvětlování sportovišť. Ne každý je ochoten přistoupit na množství odborných informací a výpočtů ze strany nabízejících. Kromě odbornosti, dobré ceny a „rozumné“ nabídky hraje roli i trochu štěstí, náhoda, popř. získání včasných informací o zamýšlené akci.
 
Všichni zainteresovaní chtějí dodávat a prodat, ale v konečné fázi vyhrává pouze jeden. Ligových sportovišť pro kopanou, hokej i další sporty tradičně rozšířených v našem teritoriu (ČR a SR) je celkem přibližně 200 a jsou již téměř všechna v souladu s ČSN EN 12193 rekonstruována. Prostor pro odbyt se částečně otevírá při menších akcích, při osvětlování různých víceúčelových hřišť, sportovišť, někdy i v zajímavých kombinacích různých sportů, zpravidla jako dodávka bez montáže. I to je ale obchod a cílem nás všech je prodat. Ne vždy to zákazník dovolí stanovením pevných nákupních cen a cenových stropů, kdy nelze jednoznačně naplnit platnou normu pro osvětlování daného úkolu.
 
Novelizovaná norma, částečně rozšířená, je zaměřena na zabezpečení podmínek vidění pro všechny zainteresované, přičemž cílem je stanovit doporučení a požadavky na dobré osvětlení sportovišť s použitím zdrojů, svítidel, předřadníků atd. Problematické jsou názory, vesměs nesprávné, typu: nám bude stačit pár svítidel, my dobře vidíme, nemáme moc peněz apod. Je na každém zúčastněném se s těmito názory vypořádat, aby konečný výsledek vedl ke správnému, skoro optimálnímu řešení.
 
Kdo realizuje snahy podobné jako naše firma, dá mi možná zapravdu ve volném výčtu myšlenek, jak nejlépe s přihlédnutím ke splnění platných norem obstát v tvrdém konkurenčním boji.
 
Závěrem dodávám, že jestliže jsem se dotkl stavovské cti některého světelného technika či zástupce dodavatele, upřímně se omlouvám.
 
Obr. 1. Asymetrická svítidla typu GRE/AS1000 W
Obr. 2. Svítidla typu New Idra do 400 W se symetrickou parabolou (v nabídce je také asymetrická verze)
Obr. 3. Osvětlení poháněcí stanice lyžařského vleku svítidly PSS 400 W – Blahuta Elektro
 
Tab. 1. Technické parametry výbojkových svítidel řady PS 250 a 400 W