časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení zámku Štiřín

|

Ing. Radek Panchartek, Enika CZ s. r. o.
 
Firma Enika CZ s. r. o. je známa svými realizacemi architekturního osvětlení řady významných památek v České republice. Mnohé byly prezentovány na stránkách odborných periodik, včetně časopisu Světlo. Jednou z posledních realizací podobného typu je osvětlení zámku Štiřín.
 

Okénko do historie

Zámek na tomto místě nestál odjakživa. Počátkem 15. století zde byla vystavěna středověká tvrz. Po skončení třicetileté války byla přestavěna na zámek se zahradou. Z původní tvrze se zachovaly jen tři klenuté místnosti v přízemí.
 
Hlavní zásluhu na současné podobě zámku má hraběcí rod Salm-Reifferscheid, který roku 1750 starší objekt přestavěl na vznosné trojkřídlé jednopatrové pozdně barokní sídlo s mansardovou střechou. Jeho středové křídlo ústí mohutným schodišťovým rizalitem s balkonem do čestného dvora, tvořeného bočními křídly, k nimž je na severozápadě připojena obdélná kaple prostupující celou výšku budovy. Zahradní průčelí zámku má otevřené dvouramenné francouzské schodiště, jež je zdobeno kamennými vázami.
 
Roku 1822 získal panství Štiřín se zámkem kníže Rohan a roku 1831 hrabě Nostic-Rheinek, který byl iniciátorem dalších stavebních úprav. Roku 1870 koupil Štiřín s panstvím a s Popovicemi František Ringhoffer z Kamenice. Jeho rod vlastnil zámek až do roku 1945.
 
K posledním stavebním úpravám došlo v letech 1901 až 1910 pod vedením architekta J. Stibrala. Bylo přestavěno severní křídlo a vstupní část uprostřed zámku. V té době byla střecha pokryta břidlicovou krytinou. Byl vybudován spojovací oblouk s chodbou v prostoru, kde bývala průchozí cesta zámkem do parku, a zavedeno elektrické osvětlení.
 

Jaký pán, taková údržba

V polovině padesátých let dvacátého století získalo objekt tehdejší ministerstvo školství. Zámek byl využíván pro školení a rekreace ROH. Bez dostatečné údržby byl postupně devastován.
 
Teprve v letech 1985 až 1993 byly vykonány první kroky na jeho záchranu. V roce 1991 objekt zámku Štiřín převzalo a postupně zrekonstruovalo ministerstvo zahraničních věcí. Historicky nejcennější a nejzachovalejší místnosti v zámeckém interiéru v prvním patře jsou v současné době využívány jako konferenční sály a salonky pro hosty. Štiřínský areál včetně zámeckého parku je nyní možné zařadit mezi nejlépe udržované historické stavby u nás.
 
S velkou barokní přestavbou v druhé polovině 18. století vznikl při zámku ve Štiříně park se skleníky. Základ jeho dnešní krajinářské kompozice byl položen na konci 19. století. Celkové uspořádání i dendrologickou skladbu výrazně ovlivnil zakladatel průhonického parku hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca a významný představitel Rakouské dendrologické společnosti Camillo Schneider.
 
V roce 1985 se začalo i s cílevědomou a odbornou památkovou obnovou v té době dvanáctihektarového zámeckého parku, který se v současnosti řadí na přední místo mezi historické zahrady a parky v České republice. Současně s tím bylo vybudováno devítijamkové golfové hřiště, které vyniká svou romantickou krásou a vytváří společně s celým areálem zámku unikátní komorní prostředí.
 

Spokojení zákazníci se vracejí

Je všeobecně známo, že nejlepší referencí jsou úspěšné realizace, s nimiž jsou zákazníci spokojeni. To je i případ zámku Štiřín. První část projektu, osvětlení rovného zadního traktu zámku zemními svítidly Cricket 26, byla dokončena již v roce 2006. Akce měla prověřit, zda firma Enika CZ zvládne náročnou montáž osvětlení v prostředí historicky cenného objektu, provozní spolehlivost použitých svítidel a následný servis. Vzhledem k tomu, že byla Enika CZ následně oslovena poptávkou na realizaci osvětlení přední pohledové části zámku, není pochyb o tom, že obstála se ctí a uživatel byl spokojen.
 
Realizace osvětlení přední poloviny objektu měla dvě části: osvětlení samotného zámku a osvětlení příjezdových komunikací. Podílely se na ní firmy Enika CZ jako generální dovozce svítidel a Propos s. r. o. Kamenice, realizující montážní práce.
 

Světelná studie – základ úspěchu

Základním předpokladem úspěchu byla světelná studie v programu Cade Lighting, v němž byly simulovány polohy jednotlivých světlometů a jejich rozložení svítivosti. Cílem bylo rovnoměrně osvětlit obě křídla budovy bez hlubokých stínů deformujících tvar stěny a vytvářejících „strašáky“ na barokní fasádě. Na výsledném grafickém zobrazení bylo možné posoudit intenzitu osvětlení, tvar a hloubku stínů vržených jednotlivými fasádními prvky. Díky počítačové simulaci tak měl architekt jasnou představu, jak poloha světlometů ovlivní tvar mozaiky a osvětlení fasády, a ve spolupráci s techniky mohl umístit světlomety na centimetr přesně. Přestože se celý projekt neobešel bez kompromisů na obou stranách, noční záběry vypovídají o tom, že se tak nestalo na úkor výsledného efektu.
 
K osvětlení přední poloviny zámku byla použita osvědčená zemní svítidla Cricket 26. Šestnáct svítidel bylo rovnoměrně rozmístěno po obou stranách průčelí. Vždy pět svítidel nasvětluje křídlo budovy, jedno spojovací trakt a další dvojice bok centrálního křídla zámku. Svítidla jsou osazena světelnými zdroji Dulux D 18 W Osram s teplotou chromatičnosti 2 700 K, minimálně zkreslující teplou okrovou barvu barokní fasády.
 
Pro zdůraznění centrální části zámku bylo osvětlení vstupního portálu posíleno dvojicí malých světlometů Ypsilon, ukrytých pod zábradlím balkonu v prvním patře tak, že pozorovatel vidí jen světlo, nikoliv jeho zdroj. Světlomety jsou osazeny výbojkami HQI-TS 70 W Osram s teplotou chromatičnosti 4 000 K.
 
Pozoruhodností řešení je zakomponování jednoho svítidla Cricket 26 přímo do speciálně navržené keramické mozaikové dlažby ve vstupním vestibulu. Protože jde o nedílnou součást jejího vzoru, instalace svítidla vyžadovala úzkou spolupráci projektového oddělení divize osvětlovací techniky a architekta navrhujícího kompozici interiéru. Výsledkem je výtvarná kompozice okouzlující návštěvníky zámku ve dne stejně jako v noci.
 
Obr. 1. Celkový pohled na zámek Štiřín ve dne
Obr. 2. Pohled na průčelí zámku od vstupní brány; v dlažbě jsou instalována zemní svítidla Cricket 26
Obr. 3. Umístění svítidel Cricket 26 u paty stěny levého křídla zámku
Obr. 4. Vstupní portál je v horní části přisvětlen dvojicí světlometů Ypsilon, ukrytou v zábradlí
Obr. 5. Noční pohled na zahradu osvětlenou zemními svítidly Movi
Obr. 6. Jedno ze zemních svítidel Cricket 26 je vestavěno do speciálně navržené mozaiky ve vstupním vestibulu
Obr. 7. Svítidlo Movi; a) detail svítidla, b) svítidlo mimo provoz, c) svítidlo v provozním stavu