časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení vstupních prostor hotelu Švýcarský dvůr

|

Ing. Radek Panchartek,
 
V přehledu realizací firmy ENIKA.CZ s. r. o. Nová Paka je celá řada zajímavých osvětlovacích soustav v interiérech i exteriérech architektonicky významných budov. Výčet zahrnuje jak budovy historické, tak moderní. S několika z nich bylo již možné se seznámit na stránkách časopisu Světlo.
 

Hotel s kompletní nabídkou

 
Další realizace představuje dodávku menšího rozsahu, protože šlo pouze o osvětlení vstupních prostor hotelu Švýcarský dvůr v Karlových Varech, resp. pracovních částí hotelové vstupní haly. Samotný hotel patří do Spa Resortu Sanssouci, který vznikl 15. dubna 2009 spojením hotelu Sanssouci, hotelu Švýcarský dvůr a Villy Mercedes. Hotel nedávno prošel kompletní rekonstrukcí, při které bylo veškeré vybavení modernizováno tak, aby nabízelo komfort odpovídající začátku 21. století a beze zbytku splňovalo požadavky lázeňských hostů. Při té příležitosti došlo i na rekonstrukci vnitřního i vnějšího osvětlení objektu.
 
Celý projekt zpracoval Ing. arch. Petr Martínek a jeho architektonický ateliér. Firma ENIKA.CZ s. r. o. Nová Paka měla za úkol osvětlit vstupní prostory, kde je umístěna recepce, bar Atrium a prostor pro delegátky, dále instalovat osvětlení atria v podobě pyramidy. Požadavky na osvětlení obou prostorů byly zcela odlišné, čemuž odpovídá i výběr svítidel.
 

Kámen, dřevo, kov

 
První částí zakázky byla dodávka osvětlení již zmíněných tří pracovišť. Všechna jsou umístěna ve vstupní hale, což je první místo, podle kterého si host může udělat obrázek o úrovni celého hotelu. Řešení interiéru vstupní haly je spíše střízlivé, v jednotném stylu – s harmonickou kombinací, dřeva, šedého kamene a kovu.
 
Architekt od samého začátku plánoval osvětlení závěsnými svítidly, pro které byl celý návrh pracovišť připraven. Po zvážení rozměrů osvětlovaných prostorů a požadavků na intenzitu osvětlení byla zvolena závěsná svítidla D23Minisosia box. Tato svítidla je možné osadit buď kompaktními zářivkami 26, 32 a 42 W nebo halogenidovými výbojkami 70 a 150 W. Vybavit je lze klasickým nebo elektronickým předřadníkem.
 
Uvedená designová svítidla vyrábí jako ucelenou řadu italská firma ing. Castaldi illuminazione. Na český a slovenský trh je dodává firma ENIKA.CZ s. r. o. Nová Paka jako výhradní distributor. K dispozici jsou dvě výkonové řady: již zmíněná D23Minisosia box pro příkony 26 až 150 W a větší D06Sosia box pro příkony 150 až 400 W.
 
Svítidla Minisosia box jsou primárně určena především k nasvětlování interiérů a pro jednotlivé typy jsou k dispozici varianty s hliníkovým reflektorem nebo opálovým difuzorem. Polopropustné difuzory jsou vhodné k nasvětlování prostorů, kde je požadováno spíše nepřímé osvětlení. Barevnými filtry (červený, zelený a modrý) je možné vytvořit náladové osvětlení. Vhodnou teplotu chromatičnosti světla lze ovlivnit volbou světelného zdroje.
 
Velkou předností svítidel Minisosia box je systém umožňující měnit výšku svítidla v rozsahu asi 100 cm, což značně rozšiřuje možnosti jejich využití. Takto řešené osvětlení je vhodné především k nasvětlování pracovišť, která pro svůj charakter vyžadují lokálně vysokou intenzitu osvětlení. Typická jsou např. pracoviště DTP, kde se hodnotí kvalita tiskových výstupů, mapových podkladů, dále stoly pro kontrolu výkresové dokumentace, kvality součástek, tištěných spojů apod.
 

V jednom duchu

 
S ohledem na celkové řešení všech tří pracovišť byla zvolena svítidla D23Minisosia box, verze s hliníkovým reflektorem, osazená halogenidovými výbojkami s příkonem 150 W od firmy ing. Castaldi illuminazione.
 
Recepce je umístěna v podstatě v ose vstupní haly, mírně vpravo proti vchodu. Pracoviště je asymetrické, čemuž odpovídá rozmístění svítidel. Hlavní pult, kde se hosté zapisují do knihy hostů a kde se vyřizují jejich běžné požadavky, je v pravé části. Je prostornější a k jeho osvětlení je určeno šest svítidel Minisosia box.
 
Pomocný pult je využíván hlavně k vydávání klíčů a vyřizování požadavků stálých hostů, např. v době, kdy do hotelu dorazí početnější skupina návštěvníků a je třeba je ubytovat. Pult je odstíněn sloupem, takže recepční se při vyřizování přání a požadavků hostů navzájem neruší. Osvětluje ho trojice svítidel Minisosia box.
 
Hosté, kteří tráví volný čas v atriu, mají k dispozici bar Atrium, kde si mohou objednat základní občerstvení, něco ze sortimentu nápojů, i míchaných. Bar Atrium je architektonicky řešen ve stejném stylu jako recepce, protože obě pracoviště jsou umístěna téměř proti sobě. Jelikož pult je kratší a požadavky na intenzitu osvětlení baru nejsou zdaleka takové jako v případě recepce, kde se předpokládá vyplňování dokumentů, je k osvětlení použita jen čtveřice svítidel Minisosia box.
 
Posledním místem, které je ve vstupní hale nasvětleno stejným typem svítidel, je pracoviště delegátek naproti recepci. Zde si mají hoteloví hosté možnost objednat program, počínaje procedurami ve zdejším nebo v jiných lázeňských domech a fakultativními výlety konče. Vzhledem k tomu, že pult je umístěn vlastně vedle prosklené stěny a používá se především v dopoledních hodinách, je nasvětlen trojicí reflektorů Minisosia box.
 
Při vypracovávání návrhu osvětlení autoři vycházeli z architektonického záměru, se zřetelem na dodržování platných hygienických norem. Na závěr byla intenzita osvětlení zkontrolována luxmetry a byl vystaven protokol o splnění norem.
 

Prosklená pyramida

 
Atrium zakrývá kovová nosná konstrukce s bohatým prosklením, které ve dne zajišťuje dokonalé osvětlení. V noci poskytuje hostům možnost pozorovat místo stropu hvězdnou oblohu nad hlavou. Bylo však nutné nahradit chybějící denní světlo v prostoru pod pyramidou.
 
Pro osvětlení byly zvoleny světlomety Fluospot namontované po pěti kusech na každé straně vnitřního věnce podepírajícího pyramidu. Fluospoty byly vybrány především pro své kompaktní rozměry a široké vyzařování. Charakter umělého osvětlení měl co nejvíce odpovídat charakteru osvětlení denním světlem.
 
Pro použití svítidla Fluospot hovořil i střízlivý design a možnost nastavit hlavici, aby byl prostor pod pyramidou osvětlen rovnoměrně. Nezanedbatelnou výhodou těchto svítidel, která využívají jako světelný zdroj kompaktní zářivky, je jejich úspornost.
 
Svítidlo se vyznačuje vysokou trvanlivostí jak těla vyrobeného z techpolymeru, tak difuzoru vyrobeného z transparentního polykarbonátu. Kvalitní provedení a těsnost svítidla dovolují montovat je i v prostředí s vyšší salinitou, jako jsou přímořská letoviska nebo lázně se slanou vodou. Montáž svítidla usnadňuje několik doplňků, včetně nastavitelných stativů pro umístění na zem.
 
Svítidlo Fluospot vyrábí firma SBP ve čtyřech základních provedeních, lišících se počtem a příkonem světelných zdrojů. Fluospot PC 29 je osazen dvojicí kompaktních zářivek s paticí G23 a příkonem po 9 W. Fluospot PC 49 se liší, jak číselný kód napovídá, použitím čtveřice 9W zdrojů. Pro větší výkony je k dispozici varianta PC24F s jedním světelným zdrojem, kterým je plochá kompaktní zářivka s příkonem 24 W a s paticí 2G10.
 
V této konkrétní realizaci bylo na vnitřní stranu věnce pyramidy namontováno 22 svítidel Fluospot PC 49 s příkonem 4× 9 W, s čelním úhlem poloviční svítivosti 134° a bočním úhlem poloviční svítivosti 112°.
 

Větší svítidla

 
Firma ing. Castaldi vyrábí a prostřednictvím firmy ENIKA.CZ s. r. o. dodává na český a slovenský trh svítidla Sosia jako ucelenou řadu. V případě, že zákazník požaduje vyšší intenzitu osvětlení, než poskytuje Minisosia box, je k dispozici řada výkonnějších svítidel Sosia a Sosia box. Tato svítidla jsou určena pro interiéry s vysokým stropem, jako jsou hypermarkety, montážní haly, skladové prostory a podobná pracoviště, kde se uplatní světelný výkon až 400W zdrojů.
 
Stejně jako v řadě Minisosia, určené pro menší výkony, se i její výkonnější „sestry“ vyrábějí ve dvou verzích: Sosia, kterou je možné osadit halogenidovými výbojkami nebo kompaktními zářivkami, a Sosia box, jež je vybavena externím předřadníkem (boxem) pro halogenidové a sodíkové výbojky. Obě verze svítidla Sosia je možné zavěsit na závěs umožňující měnit výšku svítidla v rozsahu 150 cm.
 
Svítidla Sosia a Sosia box se vyrábějí ve variantě s hliníkovým reflektorem, vhodným pro přímé osvětlení, nebo s opálovým difuzorem, což je vhodné pro interiéry, kde je vyžadováno nejen přímé, ale i nepřímé osvětlení.
 
Tím, že systém svítidel Sosia a Minisosia pokrývá velké výkonové spektrum a umožňuje použít celou řadu světelných zdrojů, dokáže splnit i náročné požadavky zákazníků na intenzitu osvětlení a teplotu chromatičnosti světla. Zároveň poskytuje široké možnosti realizace architektům, kteří mají v jedné modelové řadě k dispozici svítidla pro široký rozsah výkonů s množstvím doplňků, takže je pro ně snadné dodržet jednotný design celého projektu a nemusí pracně kombinovat svítidla různých výrobců nebo modelových řad.
 
Foto: Václav Šourek
 
Obr. 1. Osvětlení recepce svítidly Minisosia box
Obr. 2. Bar Atrium provedením koresponduje s recepcí
Obr. 3. Atrium osvětlené svítidly Flouspot PC 49
Obr. 4. Celkový pohled na recepci hotelu
Obr. 5. Detail svítidla Minisosia box v recepci