časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Osvětlení Univerzitního centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

|

Architektonické řešení

Architektka Eva Jiřičná, Al Design s. r. o., a Tomáš Baťa junior, syn slavného filantropa a průmyslníka, který během dvacátého století poskytl tolik podpory a inspirace pro tuto instituci i širší komunitu města Zlína, nedávno otevřeli Univerzitní centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je symbolem investic města do jeho obyvatel a vhodným projevem úcty k vizionářským ideálům Tomáše Bati.
 
Neobvykle členěné centrum, které stojí v samotném jádru univerzitního areálu i města, se skládá ze dvou půlkruhových bloků umístěných vedle sebe. V nich se nacházejí hlavní prostory čítáren, studoven a vlastní knihovny. Mezi nimi je rozsáhlé atrium s vrchním osvětlením, které prostupuje od přízemí až po střechu a poskytuje prostory pro relaxaci a neformální setkávání. S prostorem určeným k uložení více než 200 000 knih a se studijními místy až pro 7 000 studentů a badatelů v pěti podlažích (s dalšími dvěma podlažími pro podzemní parkování) je to skutečný „generátor“ vědomostí.
 
Dvě majestátní zakřivené fasády jsou na obou koncích svých podélných os ukončeny párem prosklených věží se schodišti, které se tyčí z prostoru mezi dvěma rozvíjejícími se stěnami. Věže tvoří hlavní vertikální trasy spojující horizontální komunikační galerie, které se rozprostírají podél obou stran atria na každém z jeho pěti podlaží. Přispívají k tomu, že vzhled centra působí čitelným a racionálním dojmem. A jak lze očekávat od budovy navržené architektkou Evou Jiřičnou, vše je na svém místě a vše má svou jasnou funkci.
 

Osvětlení

Osvětlení vnitřních i navazujících prostorů navrhli ve spolupráci se studiem Al Design s. r. o. světelní designéři společnosti Zumtobel Lighting s. r. o. Jde o skutečně integrovanou architektonickou a osvětlovací koncepci s použitím svítidel od firmy Zumtobel, která zvýrazňuje minimalistické formy a prostorovou čistotu tvaru budovy.
 
Ve vestibulu, recepci a halách jsou použita svítidla Slotlight, v chodbách svítidla Panos a Claris P-ID.
 
Tuto estetickou architekturu doplňuje osvětlení tvarově i technicky kvalitními svítidly uspořádanými do řad dělících prostory pro různé režimy studia.
 
Osvětlení od společnosti Zumtobel, vycházející z koncepce autorky návrhu budov, dodává architektuře a jejímu komplexnímu vnímání konečný, charakteristický styl.
 
Hlavní otevřený prostor je zvýrazněn dlouhými pásy svítidel Slotlight, Mirel2 a Claris2. Podle architektonické koncepce autorky byla v maximálním možném rozsahu použita svítidla s rozptýleným rozložením světla. Uvedená svítidla byla zvolena pro všechny prostory s výjimkou studoven, knihovny a kanceláří. Mřížková svítidla Mirel2 zde nainstalovaná splňují nejen zadání koncepce, ale také všechny požadavky na kvalitu světla a vizuální komfort.
 
Osvětlení jednotlivých interiérových prostorů bylo navrženo tak, aby byly vzhledově, tudíž i celkově sjednoceny.
 
Svítidla Slotlight s opálovým sklem použitá ve vestibulu jsou spojena do pásů o délce 3 až 10 m.
 
Svítidla Mirel2 jsou ve studovnách a knihovnách spojena do pásů o délce 5 až 8 m. K dokreslení architektury a změkčení světelného prostředí jsou podél oken a uliček ve výklencích stropu umístěna zářivková svítidla. Takový pás osvětluje chodbu, aniž by bylo třeba zapouštět další svítidla do stropu přímo nad uličkou.
 
Pásy podél oken zajišťují také noční exteriérové (architekturní) osvětlení.
 
K osvětlení galerie v atriu byla vybrána závěsná svítidla Claris2, jež jsou spojena do pásů o délce 54 m. Nepřímá část jimi vyzařovaného světla zvýrazňuje šikmý strop chodby, zatímco jeho odraz osvětluje celé atrium. Bodová svítidla od společnosti Bega se rozsvěcují v atriu při slavnostních událostech. Zmíněné světlomety jsou umístěny těsně pod střechou. Z tohoto místa je stejnými svítidly osvětlena lehká kovová konstrukce a skleněný plášť atria.
 
Osvětlení exteriéru je navrženo s důrazem na jednoduchost. Boční věže se schodišti jsou zvýrazněny světlomety od společnosti Bega zabudovanými v podlaze, doplňkově je možné budovu osvětlovat vnitřními zářivkovými svítidly umístěnými podél oken. Bočním pohledům dominují zářící prostory schodišť, které jsou osvětleny odraženým světlem nástěnných svítidel Lanos.
 
Sytém řízení osvětlení Luxmate Basic umožňuje nastavovat ideální hladinu osvětlení a světelnou pohodu ve vybraných kancelářích. Podle zadání investora tak bylo vytvořeno vynikající osvětlení těchto vybraných prostor.
 
Celá budova je rovněž vybavena systémem nouzového osvětlení Onlite, který v této veřejné budově zajišťuje tak potřebné bezpečí i v kritických situacích.
 

Závěr

Univerzitní centrum je příkladem dokonalého spojení skvělé architektury Evy Jiřičné a osvětlení od společnosti Zumtobel. Díky tomuto spojení získal Zlín ojedinělou nadčasovou stavbu s významem pro další generace.
[Tiskové materiály Zumtobel Lighting s. r. o.]
 
Ing. Pavel Šobra, Zumtobel Lighting s. r. o.
 
Obr. 1. Celkový pohled na Univerzitní centrum Univerzity Tomáše Bati
Obr. 2. Výrazně prosvětlená prosklená věž schodiště
Obr. 3. K osvětlení atria je využíváno i denní světlo
Obr. 4. Průhled atriem
Obr. 5. Studovna s rovnoměrným osvětlením svítidly Mirel
Obr. 6. Zabudovaná svítila Mirel