časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení soustavy automobilových podjezdů v Braunschweigu

|

Jaroslav Smetana, Ing. Petr Holec,
ELTODO – CITELUM, s. r. o.
 
V současné době je skupina Eltodo jedním z nejvýznamnějších dodavatelů tunelových zařízení v České republice a úspěšně je prodává i v zahraničí. Jedním z dodávaných souborů je i osvětlení tunelů pozemních komunikací včetně automobilových podjezdů. Významnými zakázkami jsou Tunel Sitina (Bratislava), Tunel Klimkovice (Bílovec–Ostrava), silniční podjezd Zlíchov-Radlická (Praha) a další.
 
Kvalitní počítačová vizualizace pomáhá při předkládání jakéhokoliv projektu zvýšit jeho důvěryhodnost a působí mnohem přesvědčivěji než klasická kresba. V čísle 1/09 časopisu Světlo jsme čtenáře informovali o významu vizualizace při navrhování kvalitního osvětlení. Díky možnosti vytvořit vizualizaci světelného návrhu byla společnost Eltodo-Citelum, s. r. o., požádána o spolupráci při tvorbě návrhu osvětlení soustavy automobilových podjezdů v dolnosaském velkoměstě Braunschweig. Společnost na základě požadavků zadavatele vyhotovila trojrozměrnou (3D) simulaci obou soustav, do které doplnila navržené světlomety.
 
Soustavy tvoří dvě ulice o celkové délce přesahující 650 m, které jsou celkem šestkrát překlenuty železnicí. Každé překlenutí má jinou délku a jiný tvar. Obě komunikace jsou určeny pro provoz automobilové dopravy a zároveň pro chodce, výjimkou v Německu není ani oddělený pruh pro cyklisty.
 
Podjezdy původně osvětlovala zastaralá svítidla se dvěma lineárními zářivkami. Základní požadavek zadavatele byl navrhnout nová svítidla pro standardní osvětlení komunikací a tam, kde to bude možné, světelně odlišit či zvýraznit cestu pro chodce a navíc obě soustavy vhodně doplnit prvky architektonického osvětlení.
 
Obě soustavy byly rozděleny do celkem dvanácti oblastí podle způsobu osvětlení (obr. 1).
 
Oblasti 1, 8, 9 a 12 jsou vjezdy do soustav a výjezdy z nich. Soustavy tvoří hlavní přivaděče dopravy do centra a výjezdy z centra města, logicky se tedy naskýtá myšlenka zmíněné sekce zvýraznit.
 
Pro osvětlení vjezdů do soustav ve směru do centra, oblast 1 (obr. 2, obr. 3) a 12, byla v návrhu použita kombinace zemních světlometů, světlometů pro plošné osvětlení a liniových světlometů s LED. Osvětlení vjezdů do soustav ve směru z centra (oblast 8 a 9) bylo řešeno obdobně.
 
Oblast 2, délka 60 m, výška 12 m, byla osvětlena jednak čtyřmi světlomety umístěnými ve středu klenby k osvětlení komunikace a osmi světlomety umístěnými ve výšce 3,5 m na každé straně podjezdu k osvětlení pochozí části. Světlomety stropní i světlomety pro pěší část komunikace byly doplněny dalšími svítidly, která zajišťují zvýraznění klenutí podjezdu.
 
V oblasti 3 a 4 byly použity shodné světlomety k osvětlení části pro pěší tak, aby tyto tři oblasti spolu korespondovaly a tvořily jeden pomyslný celek.
 
Oblasti 5, 6 a 7 (délka 100 m, výška 5,6 m) byly osvětleny (na přání zadavatele) vždy sedmi uličními svítidly ve výšce 5,3 m na každé straně podjezdu. Prostor mezi oblastmi 5 a 7 (oblast 6) byl doplněn shodnými svítidly v návaznosti na sousední sekce. Oblouky tvořící předěl mezi jízdními pruhy každé oblasti byly osvětleny zemními světlomety a jejich obvod byl zvýrazněn světelnou linkou.
 
V celé východní soustavě byla k osvětlení komunikací použita svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami.
 
Oblast 10, délka 70 m, výška 7 m, byla osvětlena celkem šesti uličními svítidly s halogenidovými výbojkami.
 
V oblasti 11 o délce 70 m a výšce 13 m (obr. 4 a obr. 5) bylo ponecháno dosavadní veřejné osvětlení. Podjezd byl pouze nepřímo přisvětlen třinácti asymetrickými světlomety umístěnými ve výšce 11 m, které osvětlují stropní ocelové překlady.
 
Pro podjezdové úseky byl proveden světelnětechnický výpočet, aby osvětlovací soustava pro tato místa byla navržena co nejlépe s ohledem na požadavky osvětlení. Jde o úseky hlavních komunikací, kde je navíc po obou stranách jak cesta pro chodce, tak i cyklostezka. Proto musely všechny úseky splňovat požadavky dané třídou osvětlení ME3a podle ČSN EN 13201-2.
 
Na podjezdovou soustavu na Wolfenbütteler Strasse byl navíc vznesen požadavek, aby se intenzita osvětlení v noci snižovala. Byly proto provedeny výpočty vždy pro dvě situace, jedna pro osvětlení ve dne a druhá v noci, kdy by se část svítidel zhasínala.
 
V návrhu bylo použito 241 světlometů a svítidel od firem Philips a Schréder.
 
Německý investor velmi uvítal možnost pohotově měnit a upravovat jednotlivé detaily návrhu při předkládání dílčích vizualizací a plně ji využíval.
 
Díky dobré vzájemné komunikaci a přístupu vznikl ucelený návrh osvětlení, který byl doplněn filmovou simulací průjezdu oběma soustavami z pohledu řidiče automobilu. Ten si zájemci mohou prohlédnout na stránkách skupiny Eltodo: http://www.eltodo.cz/informacni-servis/videogalerie.html
 
Obr. 1. Schéma soustav podjezdů – oblastí
Obr. 2. Vizualizace jižního portálu východní soustavy – oblast 1, 2
Obr. 3. Fotografie jižního portálu východní soustavy – oblast 1, 2
Obr. 4. Fotografie jižního portálu západní soustavy – oblast 11, 12
Obr. 5. Vizualizace jižního portálu západní soustavy – oblast 11, 12