Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Osvětlení prostorů auly VŠB-TU Ostrava

Karolína Čechová, Eurolux lighting s. r. o.

 

Přibližně před rokem, 2. října 2006, byl na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě-Porubě slavnostně zahájen akademický rok a při této příležitosti byla otevřena nová multifunkční aula, navržená ostravským Ateliérem Idea. Budova auly VŠB-TUO je spojovacím krčkem propojena s objektem nové knihovny VŠB-TUO, a tvoří tak ucelenou součást komplexu univerzity podél ulice 17. listopadu v Ostravě. Stavba nové auly VŠB-TUO probíhala od července 2004 do června 2006. Tehdy začaly přejímky jednotlivých částí a kolaudace vnitřních prostor. Investorem této stavby je VŠB-TU Ostrava a zhotovitelem společnost OHL ŽS, a. s., divize Stavitelství Ostrava. Objekt auly VŠB-TU je tvořen dvěma nezávislými funkčními celky – samotnou aulou o kapacitě 496 míst s hledištěm uspořádaným v podobě amfiteátru a vedlejšími sály a centrem informačních technologií CIT. Jeviště auly je určeno pro přednášky školní výuky, promoce, kongresy a kulturní vystoupení divadelních souborů malých forem. Proto je aula vybavena šatnami účinkujících se sociálním zařízením, kabinety přednášejících, boxy tlumočníků a novinářů. Centrum informačních technologií je vklíněno mezi aulu a již existující objekt univerzitní knihovny a je samostatným komplexem s počítačovými učebnami, vývojovými pracovišti, osmi technologickými sály, kancelářemi pro 50 až 60 osob, zasedací místností a sociálním zařízením. Veškeré sály jsou vybaveny moderní audiovizuální a jevištní technikou, interiér auly i CIT jsou vybaveny akustickými obklady, i osvětlení je navrženo s respektem k vysoké technické úrovni a náročnosti objektu a v souladu s nejnovějšími trendy. V suterénu objektu jsou umístěny podzemní garáže s kapacitou asi 40 stání a dále prostory s technickým vybavením objektu. Prostor před aulou VŠB-TUO tvoří akademické náměstí s uměleckým vodním dílem a amfiteátrem. Okolo celého objektu vznikly nové komunikace, které umožňují bezbariérový přístup.
 

Návrh osvětlení

Při navrhování osvětlení spolupracovala společnost Eurolux s ostravským Ateliérem Idea, autorem projektu multifunkční auly. Osvětlení bylo navrženo tak, aby plně vyhovovalo požadavkům stanoveným platnými normami a současně zajišťovalo vysoký světelný komfort, bylo plně efektivní z hlediska obsluhy i úspory elektrické energie a splňovalo všechny kvalitativní i estetické požadavky investora objektu. Určujícím faktorem návrhu osvětlovací soustavy byla vysoká architektonická úroveň budovy, ve které jsou instalovány prvky využívající nejnovější technické poznatky z mnoha oborů – od řešení fasády, přes akustické podhledy, audiovizuální techniku až po osvětlení. Při tvorbě návrhu mohla společnost Eurolux využít své dosavadní zkušenosti s osvětlováním konferenčních a vzdělávacích prostor, jako např. Státní vědecké knihovny v Liberci, konferenčního centra zámku Liblice atd. Objekt ostravské auly patří k projektům, v jejichž rámci Eurolux vypracoval komplexní návrh osvětlení a realizoval jeho dodávku – od exteriérů, přes technické zázemí, hlavní a kancelářské prostory až po nouzové osvětlení. Podívejme se nyní na řešení osvětlení v jednotlivých prostorách objektu.
 

Řešení osvětlení

Aula – hlavní prostor multifunkčního objektu – je osvětlena přisazenými svítidly Intra Basic 216 s prizmatickým difuzorem. Hlavním kritériem výběru tohoto svítidla byly jeho ostré hrany, které umožňovaly zasadit těleso do předem připravených otvorů v akustických stropech. Svítidla jsou umístěna v souvislých řadách ve tvaru zvětšujících se půlkruhů, které kopírují umístění sedaček v hledišti auly a podtrhují její celkovou amfiteatrální koncepci. Prizmatický difuzor navíc zaručuje odpovídající rovnoměrnost osvětlení, minimální oslnění (určené parametrem UGR) a velmi snadnou údržbu. Svítidla v aule jsou osazena lineárními zářivkami různých výkonů a digitálními stmívatelnými předřadníky DALI, jejichž prostřednictvím jsou napojena na integrovaný řídicí systém. Při výběru a navrhování instalace svítidel do hlavní auly byl brán ohled na zrakovou pohodu posluchačů a především přednášejících. Proto byla pro hlavní osvětlení auly zvolena svítidla s prizmatickým krytem, která sice poskytují nižší osvětlenost než svítidla s mřížkou, avšak zaručují výrazně nižší hodnotu parametru UGR ve směru pohledu přednášejícího, a tedy mnohem vyšší zrakový komfort (při využití mřížkových svítidel by se přednášející díval téměř přímo do nekrytých světelných zdrojů, což je nežádoucí).
Předsálí auly a některé přednáškové sály jsou osvětleny netradičními kruhovými vestavnými svítidly Targetti Orbital s přímým rozložením svítivosti a průměrem 560 mm. Svítidla jsou osazena vysoce leštěným hliníkovým reflektorem a kruhovou zářivkou 55 W. Díky jejich minimální zápustné hloubce (145 mm) je možné je instalovat i do nízkých prostor nad sníženými stropy. I přes malou zápustnou hloubku mají svítidla vysokou účinnost (58 %) a díky dobře cloněným světelným zdrojům zajišťují vysoký zrakový komfort a minimální oslnění. Ostatní přednáškové sály jsou osvětleny kruhovými zapuštěnými svítidly Targetti CCT Flex vybavenými dvěma kompaktními zářivkami 42 W s velkým světelným tokem a účinností (68 %). Ta je zajištěna především dvoudílným reflektorem (horní část je vyrobena z hliníkového výlisku a dolní část je z metalizovaného polykarbonátu). Kruhová svítidla jsou v přednáškových sálech doplněna zapuštěnými lineárními svítidly Intra Basic s asymetrickým reflektorem pro rovnoměrné osvětlení tabulí. Stejně jako v hlavní aule, jsou i svítidla v předsálí a v ostatních přednáškových sálech osazena digitálními stmívatelnými předřadníky DALI a napojena na řídicí systém.
Administrativní prostory objektu auly jsou osvětleny zapuštěnými svítidly Intra Gias, která jsou osazena kompaktními zářivkami 36 W a vysoce leštěnou optickou mřížkou pro minimalizaci oslnění a maximální účinnost.
Chodby v celém objektu auly osvětlují zapuštěná kruhová svítidla Targetti CCT Flash s kompaktní zářivkou 26 W. Reflektor svítidla je speciálně upraven metodou Scratch Proof Formula, zajišťující jeho vysokou a dlouhodobou účinnost. Oslnění omezuje polykarbonátový kryt s povrchovou úpravou typu satin.
Pro doplňkové architektonické osvětlení některých reprezentativních prostor objektu byla zvolena kombinace svítidel z řady Simes Slot, a to stropní svítidla Slot Ceiling osazená halogenidovou výbojkou 70 W a doplněná nástěnnými svítidly Slot Wall a Minislot Wall up/down s halogenidovou výbojkou 70 W, popř. 35 W.
Nouzové a únikové osvětlení v objektu je instalováno v souladu s normou ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení zajišťují svítidla napojená na centrální náhradní zdroj elektrické energie. Pro únikové osvětlení byla vybrána přisazená stropní a nástěnná svítidla Linergy Step (IP40) a Tekna (IP65), jež jsou vybavena autonomní baterií se samostatností 1 h a dobou nabití 24 h. Svítidla jsou navržena v režimu SE (pouze nouzové osvětlení) a opatřena piktogramy.
 

Závěr

Po roce od otevření ostravské nové auly lze její fungování hodnotit kladně. Poskytuje pohodlné a příjemné studijní prostory posluchačům Vysoké školy báňské – Technické univerzity a hostí mnohé kulturní i vědecké akce (mezi nimi např. poslední ročník konference Světlo v září tohoto roku). Vedle toho se může pochlubit i prestižním oceněním – hlavní cenou v kategorii stavby občanské vybavenosti prvního ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2006, který se konal v rámci komplexu soutěží a výstav Grand Prix Obce architektů. Soutěž si podle organizátorů klade za cíl seznámit veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury a přilákat mladé lidi ke stavebnictví a tradičním řemeslům.
Budova ostravské auly je kompaktním celkem, který po stránce architektonické i z funkčně-provozního hlediska bezesporu plně odpovídá evropským standardům vzdělávacích a občanských institucí. Je velmi pozitivní, že vedle luxusních komerčních a administrativních staveb, jejichž investory jsou v převážné většině soukromé subjekty, začínají v České republice vyrůstat i komfortní a hodnotné objekty občanské vybavenosti.
 
AULA VŠB – TU Ostrava
Investor: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Projektant: Ateliér Idea
Generální dodavatel: OHL ŽS, a. s., & OHL, S. A.
Návrh a dodávka osvětlení: Eurolux lighting s. r. o.
Použitá svítidla: Targetti, Intra, Linergy, Simes
 
Obr. 1. Hlavní aula – celkový pohled
Obr. 2. Hlavní aula, celkové osvětlení – svítidla Intra Basic 216
Obr. 3. Přednáškové sály – svítidla Targetti Orbital
Obr. 4. Přednáškové sály – svítidla Targetti CCT Flex
Obr. 5. Osvětlení chodeb – svítidla Targetti CCT Flash
Obr. 6. Zasedací místnosti – svítidla Targetti CCT Flex a Simes Slot