časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Osvětlení kostela v Ostravě-Zábřehu

|

Ing. Alena Muchová, Ing. Radim Gřes,
Ing. Petr Gavlovský, PTD Muchová, s. r. o.
 

Úvod

Uprostřed sídliště v Ostravě-Zábřehu byl v průběhu čtyř let postaven nový římskokatolický kostel (obr. 1). Tato stavba je moderní architektonická dominanta Ostravy. Kostel Ducha svatého stojí ve Výškovické ulici na sídlišti, v těsné blízkosti obchodního komplexu Kotva a zábavního centra. Brněnský architekt Marek Štěpánek navrhl stavbu tak, aby byla co nejvíce v souladu s okolními panelovými domy. Budova má půdorys elipsy o velikosti os 30 × 24 m (570 m2) a je dvouplášťová. V bezprostřední blízkosti budovy
je třicetimetrová samostatně stojící věž se zvonicí. Cílem architekturního osvětlení kostela je podtrhnout architektonické ztvárnění novostavby kostela a zvýraznit ho v okolní převládající panelové zástavbě sídliště. Ve večerních a nočních hodinách dotváří prostor centra sídliště
 

Realizace

Architekturní osvětlení kostela je realizováno v několika částech: osvětlení těla elipsy, prosvětlení trojúhelníkových průzorů zvonice a osvětlení přístupového schodiště na plato kostela. K nasvětlení monolitů křížové cesty byly pouze připraveny kabelové rozvody, ale nebylo realizováno kompletně, protože umělecké ztvárnění jednotlivých zastavení nebylo v době realizace nasvětlení kostela ještě známo.
 
Ideový návrh osvětlení vycházel z architektonického charakteru kostela, jeho tvaru a siluety. Byla vyhodnocena barevnost, světelná odraznost a struktura fasády. Realizační dokumentaci osvětlení zpracovávala společnost PTD Muchová, představu nasvětlení těla elipsy z anglického dvorku a nasvětlení křížové cesty zemními svítidly respektovala podle dokumentace pro stavební povolení, zpracované panem architektem Markem Štěpánkem. Podle výpočtů a zkoušky byla vybrána vhodná svítidla, doplněny jejich počty a vyřešeno osvětlení samostatně stojící věže.
 
Shodou okolností společnost PTD Muchová projektovala i rekonstrukci ve řejného osvětlení v okolí, takže i výběr svítidel veřejného osvětlení byl volen podle návrhu stavby a úpravy okolí.
 
Pro veřejné osvětlení byly vybrány vysokotlaké sodíkové výbojky. Barva fasády budovy je světlá písková a barva věže světle šedá, pro nasvětlení fasády bylo proto zvoleno bílé světlo výbojky halogenidové.
 
Výpočty byly zpracovány výpočetním programem pracujícím s databází charakteristik použitých světelných zdrojů a typů svítidel. Následně byly ověřovány v terénu, nasvětlení bylo zkoušeno během stavby kostela. Výsledky této zkoušky sice nemohly vypovědět, jak bude osvětlení definitivně vypadat, protože stavba byla právě bez fasády (obr. 2). Ale ověření stopy na eliptické budově bylo velmi důležité (obr. 3).
 
Zkouška osvětlení věže z vnější strany ukázala, že idea prosvětlení otvoru zvonice je správná, protože osvětlení věže z venkovní strany by jinak bylo nevýrazné (obr. 4).
 

Osvětlení obvodové stěny kostela

Pro osvětlení obvodové stěny kostela byly použity světlomety Thorn Sonpak 25/40 Asym HIT 250 W se světelnými zdroji se světlem neutrálně bílé barvy. Světlomety jsou umístěny na vnější stěně anglického dvorku na konzolách upevněných 0,5 m pod spodním okrajem květníků, osazených na vnější zdi anglického dvorku (obr. 5). Konzoly pro uchycení světlometu byly zhotoveny podle návrhu projektanta a povrchově upraveny žárovým zinkováním
 
Rozvod je kabelem CYKY-J 5× 2,5 mm2 uloženým v chráničce v zemi po vnějším obvodu stěny anglického dvorku, odbočky k jednotlivým světlometům jsou tvořeny kabely CYKY-J 3× 2,5 mm2 z hlavního rozvodu s využitím zalévaných odbočných svorek s plášťovými svorkami. Při prostupu kabelů betonovou zdí anglického dvorku jsou kabely chráněny chráničkou před mechanickým poškozením. Na obou stranách zdi byly vyvrtány otvory a chráničky s kabely důkladně utěsněny.
 

Osvětlení prostoru zvonů ve zvonici

K osvětlení prostoru zvonů ve zvonici byly instalovány světlomety Thorn Qba1 SYM HIT-DE 70 W se světelnými zdroji se světlem neutrálně bílé barvy. Z hlavního kabelového rozvodu je vedena odbočka do zvonice kostela. Kabel prochází základem betonové stěny zvonice a je uložen v chráničce. Vývrt i chránička jsou na obou koncích důkladně utěsněny proti vnikání vlhkosti a plynů. Ve zvonici je kabel veden v liště po stěně v souběhu s kabely nn. Světlomety jsou umístěny v prostoru zvonice u podlahy ve dvou protilehlých rozích (obr. 7).
 

Osvětlení přístupů na plato kostela

Pro osvětlení přístupů na plato kostela byla navržena vestavná svítidla Thorn Jalon HG TC-D 26W (horizontální), zabudovaná do svislých opěrných zídek (obr. 8). Navržená vestavná svítidla jsou obdélníkového tvaru a jsou osazena ve vestavných krabicích v nikách opěrných zídek ve výšce 0,5 m (spodní okraj svítidla). Svítidla Jalon byla doplněna horizontální stínicí mřížkou, která zabraňuje oslnění chodců. Svítidla včetně mřížek byla dodána v povrchové úpravě v barevném odstínu shodném s barvou zídky. Pro osazení svítidla byla pro každou vestavnou krabici v opěrných zídkách zhotovena nika. Bylo nutné ponechat dostatečný prostor pro uložení rezervy přívodního kabelu, která umožní vytáhnout svítidlo z niky bez nutnosti odpojovat kabel. Ze země do niky jsou kabely vedeny v ochranných trubkách průměru 20 mm, jež jsou zasekány v drážce v zadní stěně opěrné zídky; ke svítidlu jsou otvory vyvrtány. Niky pro svítidla i drážky pro kabely bylo nutné zhotovit s maximální opatrností a šetrností a po instalaci beton uvést do původního stavu, protože stěny jsou z pohledového betonu, který již není dále nijak povrchově upraven.
 

Osvětlení křížové cesty

Poslední částí je osvětlení křížové cesty. Jednotlivé monolity křížové cesty budou osvětleny zemními svítidly Thorn Mica I HIT-DE 70 W Asym s čirým sklem, hliníkovým rámečkem a mřížkou 60°. Světelný zdroj HIT-DE 70 W bude se světlem neutrálně bílé barvy. Zemní svítidla budou instalována v místech jednotlivých zastavení. Kabelový rozvod z rozváděče je uložen v ochranných trubkách v zemi, kabel je v zemi rozbočen za použití zalévaných odbočných kabelových spojek s plášťovými svorkami. V montážní krabici pod svítidlem je ponechána dostatečná rezerva kabelu, která umožní zemní svítidlo snadno zapojit a vyjmout.
 

Ovládání osvětlení

Architekturní osvětlení kostela je ovládáno z nového rozváděče. Díky vybavení rozváděče tříkanálovými programovatelnými spínacími hodinami a třemi stykači je možné samostatně nastavit režim provozu nasvětlení kostela a zvonice, osvětlení monolitů křížové cesty a osvětlení přístupů na plato kostela.
 
Celkový instalovaný příkon zařízení architekturního osvětlení kostela je 3,8 kW, nepředpokládá se trvalý provoz všech částí architekturního osvětlení kostela po celou dobu provozu veřejného osvětlení. Schéma rozvodu osvětlení je zřejmé z obr. 10.
 
Výsledné osvětlení nového kostela Ducha svatého v Ostravě je vidět na obr. 9.
 
Foto: PTD Muchová, s. r. o.
 
Projekt a realizace osvětlení: PTD Muchová, s. r. o.
Dodavatel osvětlení: Thorn Lighting CS, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Nový římskokatolický kostel Ducha svatého uprostřed sídliště v Ostravě-Zábřehu (samostatně stojící věž se zvonicí je umístěna vedle přístupového schodiště před budovou)
Obr. 2. V době zkoušky nasvětlení byla budova bez fasády
Obr. 3. Zkoušky nasvětlení – ověření stopy na eliptické budově bylo velmi důležité
Obr. 4. Zkouška nasvětlení věže z vnější strany ukázala, že idea prosvětlení otvoru zvonice je správná (osvětlení věže z venkovní strany by bylo nevýrazné)
Obr. 5. Obvodové stěny kostela osvětlují světlomety Thorn Sonpak 25/40 Asym HIT 250 W, umístěné na vnější stěně anglického dvorku na konzolách upevněných 0,5 m pod spodním okrajem květníků
Obr. 6. Prosvětlený otvor zvonice (prostor zvonů)
Obr. 7. Prostor zvonů je osvětlen světlomety Thorn Qba1 SYM HIT-DE 70 W, umístěnými v prostoru zvonice u podlahy ve dvou protilehlých rozích
Obr. 8. Přístupy na plato kostela osvětlují vestavná Svítidla Thorn Jalon HG TC-D 26W (horizontální), zabudovaná do svislých opěrných zídek
Obr. 9. Výsledné architekturní osvětlení nového kostela Ducha svatého v Ostravě
Obr. 10. Schéma rozvodu osvětlení