časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Ohlédnutí za třetím ročníkem For Elektro na veletrhu For Arch 2010

|

Přípravy letošního ročníku veletrhu For Arch nebyly jednoduché. Společnost ABF se musela mj. vypořádat s úbytkem výstavního prostoru, vzniklým demontáží hal 3 a 4 odcházející společnosti Terinvest, a s obavami již přihlášených i potenciálních vystavovatelů o osud samotného veletrhu. Ty byly do značné míry vyvolány rozporuplnými informacemi z různých stran ohledně aktuální situace na výstavišti v Letňanech. Žádný katastrofický scénář se nakonec nekonal. V úterý 21. září se brány Pražského veletržního areálu v Letňanech otevřely pro první návštěvníky 21. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu For Arch. V jeho rámci se konaly také doprovodné veletrhy For Invest (veletrh investičních příležitostí a realit), For Wood (veletrh progresivního stavění ze dřeva), For Elektro (veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů) a výstavy For Digital Signage.
 
Za pět dní konání veletrhu, tj. do soboty 25. září, jej navštívilo přibližně 75 000 zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Na čisté výstavní ploše 18 768 m2 jim 812 společností z České republiky a zahraničí představilo širokou nabídku všeho, co souvisí se stavebnictvím. Od špičkové techniky, přes stavební materiály a stroje až po vybavení interiérů.
 
Ke komplexu veletrhů patřil také bohatý doprovodný program přednášek, seminářů a soutěží. Jmenujme např. konferenci Křižovatky architektury nebo soutěžní přehlídku řemesel SUSO. V prostorách výstaviště byly mj. k vidění práce, které vznikly v rámci výběrového architektonického studentského workshopu pod názvem Gočár se dívá, Rojkind tě povede, vedeného mexickým architektem Michelem Rojkindem. Výsledky soutěží Top Expo (o nejlepší expozici), Grand Prix For Arch 2010 (o nejlepší výrobek-novinku na českém trhu) a Architekt roku byly vyhlášeny na slavnostním večeru na Žofíně. Tam byla v rámci mezinárodní soutěže Young Architect Award 2010 také předána ocenění mladým architektům.
 

For Elektro

 
Veletrh For Elektro ve srovnání s loňským, druhým ročníkem opět posílil v oblasti fotovoltaiky, zajímavá byla nabídka osvětlovací techniky. Nechyběly odborné semináře a konference, jako např. konference Inteligentní digitální domácnost 2010 nebo Využití solární technologie pro bytové domy či seminář Modernizace veřejného osvětlení (témata: Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji, Ekonomie provozu veřejného osvětlení, Právní a finanční otázky související se zřízením a provozem veřejného osvětlení, Vliv času na soustavy veřejného osvětlení (koroze stožárů apod.), Nežádoucí účinky světla a Zkušenosti správce veřejného osvětlení.). K semináři vydal jeho organizátor, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), sborník. Letos podruhé se konala soutěž návrhářů, výrobců a prodejců svítidel For Light – světlo pro zítřek, organizovaná veletržní správou ABF ve spolupráci s časopisem Světlo.
 

For Light – světlo pro zítřek

 
Sedmičlenná odborná komise pod vedením prof. Jiřího Habela, DrSc., z FELČVUT hodnotila z hlediska inovativnosti šestnáct svítidel přihlášených do soutěže ve dvou kategoriích (svítidlo do interiéru, svítidlo do exteriéru). Kritérií hodnocení bylo pět: světelnětechnické parametry, technické provedení, provozně-ekonomické vlastnosti a obchodní podmínky, design, ekologické a environmentální hledisko; maximální počet bodů, které mohlo svítidlo získat, byl 25.
 
V kategorii Svítidlo do interiéru (devět svítidel) byly uděleny tři ceny. Třetí místo získalo tvarově zajímavé stropní závěsné dekorativní svítidlo Hope (výrobce Luceplan, přihlašovatel Hagos), které zaujalo světelnými efekty stínicích optických průsvitných prvků, snadno vyjímatelných pro účely údržby. Druhé místo získalo designově netradičně řešené svítidlo se světelnými diodami instalovanými v mimořádně tenkém všestranně nastavitelném disku DaySign (výrobce Philips, přihlašovatel Philips Česká republika). Svítidlo je opatřeno difuzním rozptylným krytem zabraňujícím oslnění a je určeno k montáži na lištový instalační systém – více na str. 23. První místo získalo závěsné svítidlo pro přímé a nepřímé osvětlení Vela L (výrobce Osmont, přihlašovatel Osmont). Lapidární kulový tvar svítidla je konstrukčně vodorovně rozčleněn na dvě polokoule, z nichž každá je osazena světelnými zdroji s nezávislou plynulou regulací světelného toku do dolního a horního poloprostoru.
 
V kategorii Svítidlo do exteriéru (sedm svítidel) byla udělena pouze cena první. Tu získalo venkovní svítidlo Squalo II (výrobce Schréder, přihlašovatel Artechnic-Schréder). Svítidlo je určeno k osvětlení venkovních komunikačních prostorů. Může být osazeno jak halogenidovými, tak vysokotlakými sodíkovými výbojkami o příkonech 70 až 150 W. Nastavení rozložení světelného toku svítidla umožňuje 42 různých poloh výbojky. Prezentované svítidlo je navíc zajímavé svou nízkou pořizovací cenou. Porota udělila jednu Zvláštní cenu poroty recyklovatelnému fotovoltaickému panelu (výrobce Glasspo, divize Solar, přihlašovatel Glasspo) za inovativní řešení jeho konstrukce. Panel byl v rámci soutěže představen ve funkci napájecího zařízení pro svítidla veřejného osvětlení. Mimořádně byla letos udělena také Cena poroty za prezentaci výrobků osvětlovací techniky. Tu získal Ing. Hynek Bartík ze společnosti Philips, který odbornou komisi zaujal excelentním představením produktů této společnosti.
 
V současné době začínají přípravy dvacátého druhého ročníku veletrhu – For Arch 2011, který se bude konat 21. až 25. září 2011
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Pohled mezi expozice For Elektro v hale 6
Obr. 2. Nabídka venkovních svítidel společnosti Artechnic-Schréder
Obr. 3. Expozice časopisů Světlo a Elektro (FCC Public, vydavatelství časopisů Automa, Elektro, Světlo a odborných publikací)
Obr. 4. Seminář Modernizace veřejného osvětlení – pohled do sálu (pořadatel SRVO)
Obr. 5. Čidla přítomnosti a pohybu společnosti B.E.G. v sousedství interiérových svítidel českého výrobce společnoti Osmont
Obr. 6. Milan Šenkýř, jednatel společnosti Osmont, představuje odborné komisi funkce závěsného svítidla pro přímé a nepřímé osvětlení Vela L (výrobce Osmont, přihlašovatel Osmont), které v soutěži For Light obsadilo první místo v kategorii Svítidlo do interiéru
Obr. 7. První cenu v soutěži For Light v kategorii Svítidlo do exteriéru získalo venkovní svítidlo Squalo II (výrobce Schréder, přihlašovatel Artechnic-Schréder), určené k osvětlení venkovních komunikačních prostorů
Obr. 8. Hynek Bártík ze společnosti Philips (druhý zleva) představuje odborné komisi designově netradičně řešené svítidlo se světelnými diodami DaySign, které v soutěži For Light obsadilo druhé místo v kategorii Svítidlo do interiéru
Obr. 9. Recyklovatelný fotovoltaický panel (výrobce Glasspo, divize Solar, přihlašovatel Glasspo), který byl v soutěži For Light představen ve funkci napájecího zařízení pro svítidla veřejného osvětlení, získal Zvláštní cenu poroty
Obr. 10. Třetí místo v soutěži For Light v kategorii Svítidlo do interiéru obsadilo tvarově zajímavé stropní závěsné dekorativní svítidlo Hope (výrobce Luceplan, přihlašovatel Hagos)