Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

Nové trendy v osvětlení obchodních a kancelářských prostor ze Švýcarska

Světlo je pro nás – lidstvo – jednou z neodmyslitelných potřeb. Díky kontaktu světla s materiály, které nás obklopují, ne­jen získáváme informace nezbytné k naše­mu životu, ale vytváříme si podle něj i naše pocity a dojmy. Mnohdy je účinek svět­la tak jemný, že si ho ani nejsme vědomi.
 
Švýcarská společnost Regent se práci s umělým osvětlením na té nejvyšší úrovni věnuje již více než sto let a snaží se nám svými svítidly zprostředkovat takové svět­lo, které bude optimálně dotvářet atmo­sféru našeho života, ať už v práci, doma či např. při nakupování.

PAL – dokonalé světlo pro nakupování

 
V letošním roce přichází Regent se zce­la novou technikou pro akcentové osvět­lení, vhodnou především k použití v ob­chodních prostorách. Jde o zařízení PAL (perception adaptive LED), které v jedi­ném svítidle umožňuje snadno nastavo­vat tři režimy a patnáct barevných nálad podle aktuální potřeby. Toto zařízení je integrováno do stmívatelného výklopné­ho přímého svítidla typu downlight Poco, jež je osazeno diodami LED (obr. 1); je však možné je osadit i do jiných svítidel.
 
Svítidlo Poco lze otáčet o 355° horizon­tálně a 60° vertikálně. Je vybaveno univer­zálním upevňovacím systémem na stropy o tloušťce 1 až 20 mm. Díky těmto před­nostem je optimálním produktem k osvět­lování butiků a jiných obchodních prostor, kde je možnost osvětlení pružně nastavo­vat nutností. Technika PAL však tomuto svítidlu dodává další přidanou hodnotu, která spočívá v možnosti nastavit ideální režim a barevnou náladu podle typu pre­zentovaného zboží (obr. 2 a obr. 3).
  • Režim PAL díky bílé barvě podobné dennímu světlu zajišťuje ideální po­dání barev pro jakýkoliv prezentova­ný objekt. Bílou barvu světla je možné regulovat ve spektru 2 700 až 6 500 K. Díky takto dosaženému přesnému po­dání barev se nemůže stát, že by zákaz­ník ve svém oblíbeném butiku zaměnil např. tmavě modrý svetr za černý.
  • Režim Food je vhodný k jemnému osvětlení potravin. V rámci tohoto režimu jsou předem naprogramová­ny barevné tóny optimální pro maso, sýry a ryby. Těchto tónů je dosaženo bez použití barevných filtrů. V rámci všech tónů je dále možné regulovat in­tenzitu světla. Díky tomuto režimu si vystavené potraviny vždy udržují čer­stvý a lákavý vzhled.
  • Režim Colour pomáhá vytvářet barev­né akcenty a efekty na vystavovaných objektech a ve výkladních skříních. Barevné odstíny jdou od světle zelené, přes modrou, červenou až po fialovou. Stejně jako v předchozích režimech, je i ve všech odstínech možné regulovat intenzitu světla.
Jádrem techniky PAL je velmi výkon­ná bílá LED s možností regulovat tep­lotu chromatičnosti, jejíž světlo je velmi podobné dennímu světlu. Díky technice PAL je možné skloubit výhody světelných diod (absence UV záření a infračerveného záření – vyzařování tepla) s věrným po­dáním barev blízkým přirozenému svět­lu. Index podání barev Ra zůstává na hod­notě 94 v celém rozsahu teplot chroma­tičnosti 2 700 až 6 500 K. Podání barev je konstantní i při stmívání svítidla v rozsa­hu 20 až 100 %.
 

LIVING – komfort v práci

 
Považme, jak se za posled­ních dvacet třicet let změnil kon­cept kancelářského pracoviště. Namísto stereotypních a neosob­ních kancelářských buněk se ob­jevují kancelářské prostory, ve kte­rých by se pracovník měl cítit jako doma. Pracoviště by mělo být fle­xibilní a mělo by podporovat krea­tivitu těch, kdo v něm „žijí“. Z této koncepce se ve vývojovém oddě­lení společnosti Regent zrodil ná­vrh pracovních svítidel Living, je­hož hlavním mottem je harmonie. I proto na žádném svítidle této řady není roh či ostrá hrana.
 
Sví­tidlo Living vnáší měkkost deko­rativních bytových svítidel do kan­celářského prostředí. Stejně jako je tomu u ostatního kancelářského vybavení, mělo by i osvětlení při­nášet přidanou hodnotu: židle už není „jen“ židle, svitidlo již není „jen“ svítidlo, stejně jako práce už není „jen“ záležitost práce, ale kre­ativity a pohodlí (obr. 4).
 
Svítidlo Living je splynutím moderního designu a retrode­signu. Jeho tvar „plyne“ od leh­ké hlavy, přes trubicovou nohu až do zaoblené báze. Uvnitř to­hoto organického tvaru je však zabudována nejnovější technika pro dokonalou světelnou poho­du na pracovišti. Je to především technika MDT (micro downlight techno­logy), minimalizující oslnění, doplněná difuzorem CLD (controlled luminance diffusor), který zaručuje zvýšenou inten­zitu přímé složky světla (obr. 5).
 
Popisované svítidlo je k dispozici v ně­kolika verzích: s kulatou či oválnou hlavou, přičemž pro oba typy je možné zvolit jeden ze tří různých dekorů průsvitného boční­ho difuzoru. Ovládací prvek je nainstalo­ván přímo na noze svítidla. S jeho pomocí může uživatel vypnout či zapnout přímou a nepřímou složku samostatně, popř. jeho pozvolným otáčením postupně regulovat intenzitu obou složek současně. Stropní verze je osazena kulatou hlavou a je mož­né ji horizontálně otáčet o 350°. Nástěnná verze je naopak k dispozici s oválnou hla­vou. A u závěsné verze je opět možné vo­lit mezi oběma typy – oválným a kulatým.
Karolína Čechová, EXX s. r. o.
KONTAKT:
Regent Beleuchtungskörper AG
Dornacherstrasse 390, Postfach 246
CH-4018 Basel
tel.: +41 (0)613 355 111
fax: +41 (0)613 355 201
 
Výhradní distributor pro ČR:
EXX s. r. o.
Business Park Avenir
Radlická 714/113, 158 00 Praha 5
tel.: +420 235 097 611
e-mail: info@exx.cz 
Heršpická 5a, M-palác, 639 00 Brno
tel.: +420 544 526 860
Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec 3
tel.: +420 485 150 024
GSM: +420 602 490 170
ČSA 1292, objekt kasárna, 434 01 Most
tel.: +420 476 102 035
 
Obr. 1. Svítidlo Poco je díky své konstrukci a světelnětechnickým vlastnostem ideálním k osvětlení obchodních prostor; zařízení PAL mu dodává další přidanou hodnotu
Obr. 2. Technika PAL umožňuje snadno nastavit tři režimy a patnáct barevných nálad přímo na svítidle
Obr. 3. Díky technice PAL je možné s jediným svítidlem vytvořit patnáct barevných nálad a navíc libovolně regulovat jejich intenzitu; svítidlo vybavené zařízením PAL dokonale nasvítí oděvy, módní doplňky, umělecká díla či potraviny
Obr. 4. Moderní kanceláře by měly probouzet kreativitu a poskytovat maximální pohodlí; rozdíly mezi designem bytových a kancelářských svítidel se smazávají; stojanové svítidlo Regent Hello, stropní svítidlo Regent Living
Obr. 5. Svítidlo Living je k dispozici v oválné a kulaté verzi; všechny jeho varianty se nesou v duchu harmonie; mot­tem při jeho tvorbě byla snaha přenést pohodlí domova do pracovního prostředí