Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Nové trendy v osvětlení obchodních a kancelářských prostor ze Švýcarska

Světlo je pro nás – lidstvo – jednou z neodmyslitelných potřeb. Díky kontaktu světla s materiály, které nás obklopují, ne­jen získáváme informace nezbytné k naše­mu životu, ale vytváříme si podle něj i naše pocity a dojmy. Mnohdy je účinek svět­la tak jemný, že si ho ani nejsme vědomi.
 
Švýcarská společnost Regent se práci s umělým osvětlením na té nejvyšší úrovni věnuje již více než sto let a snaží se nám svými svítidly zprostředkovat takové svět­lo, které bude optimálně dotvářet atmo­sféru našeho života, ať už v práci, doma či např. při nakupování.

PAL – dokonalé světlo pro nakupování

 
V letošním roce přichází Regent se zce­la novou technikou pro akcentové osvět­lení, vhodnou především k použití v ob­chodních prostorách. Jde o zařízení PAL (perception adaptive LED), které v jedi­ném svítidle umožňuje snadno nastavo­vat tři režimy a patnáct barevných nálad podle aktuální potřeby. Toto zařízení je integrováno do stmívatelného výklopné­ho přímého svítidla typu downlight Poco, jež je osazeno diodami LED (obr. 1); je však možné je osadit i do jiných svítidel.
 
Svítidlo Poco lze otáčet o 355° horizon­tálně a 60° vertikálně. Je vybaveno univer­zálním upevňovacím systémem na stropy o tloušťce 1 až 20 mm. Díky těmto před­nostem je optimálním produktem k osvět­lování butiků a jiných obchodních prostor, kde je možnost osvětlení pružně nastavo­vat nutností. Technika PAL však tomuto svítidlu dodává další přidanou hodnotu, která spočívá v možnosti nastavit ideální režim a barevnou náladu podle typu pre­zentovaného zboží (obr. 2 a obr. 3).
  • Režim PAL díky bílé barvě podobné dennímu světlu zajišťuje ideální po­dání barev pro jakýkoliv prezentova­ný objekt. Bílou barvu světla je možné regulovat ve spektru 2 700 až 6 500 K. Díky takto dosaženému přesnému po­dání barev se nemůže stát, že by zákaz­ník ve svém oblíbeném butiku zaměnil např. tmavě modrý svetr za černý.
  • Režim Food je vhodný k jemnému osvětlení potravin. V rámci tohoto režimu jsou předem naprogramová­ny barevné tóny optimální pro maso, sýry a ryby. Těchto tónů je dosaženo bez použití barevných filtrů. V rámci všech tónů je dále možné regulovat in­tenzitu světla. Díky tomuto režimu si vystavené potraviny vždy udržují čer­stvý a lákavý vzhled.
  • Režim Colour pomáhá vytvářet barev­né akcenty a efekty na vystavovaných objektech a ve výkladních skříních. Barevné odstíny jdou od světle zelené, přes modrou, červenou až po fialovou. Stejně jako v předchozích režimech, je i ve všech odstínech možné regulovat intenzitu světla.
Jádrem techniky PAL je velmi výkon­ná bílá LED s možností regulovat tep­lotu chromatičnosti, jejíž světlo je velmi podobné dennímu světlu. Díky technice PAL je možné skloubit výhody světelných diod (absence UV záření a infračerveného záření – vyzařování tepla) s věrným po­dáním barev blízkým přirozenému svět­lu. Index podání barev Ra zůstává na hod­notě 94 v celém rozsahu teplot chroma­tičnosti 2 700 až 6 500 K. Podání barev je konstantní i při stmívání svítidla v rozsa­hu 20 až 100 %.
 

LIVING – komfort v práci

 
Považme, jak se za posled­ních dvacet třicet let změnil kon­cept kancelářského pracoviště. Namísto stereotypních a neosob­ních kancelářských buněk se ob­jevují kancelářské prostory, ve kte­rých by se pracovník měl cítit jako doma. Pracoviště by mělo být fle­xibilní a mělo by podporovat krea­tivitu těch, kdo v něm „žijí“. Z této koncepce se ve vývojovém oddě­lení společnosti Regent zrodil ná­vrh pracovních svítidel Living, je­hož hlavním mottem je harmonie. I proto na žádném svítidle této řady není roh či ostrá hrana.
 
Sví­tidlo Living vnáší měkkost deko­rativních bytových svítidel do kan­celářského prostředí. Stejně jako je tomu u ostatního kancelářského vybavení, mělo by i osvětlení při­nášet přidanou hodnotu: židle už není „jen“ židle, svitidlo již není „jen“ svítidlo, stejně jako práce už není „jen“ záležitost práce, ale kre­ativity a pohodlí (obr. 4).
 
Svítidlo Living je splynutím moderního designu a retrode­signu. Jeho tvar „plyne“ od leh­ké hlavy, přes trubicovou nohu až do zaoblené báze. Uvnitř to­hoto organického tvaru je však zabudována nejnovější technika pro dokonalou světelnou poho­du na pracovišti. Je to především technika MDT (micro downlight techno­logy), minimalizující oslnění, doplněná difuzorem CLD (controlled luminance diffusor), který zaručuje zvýšenou inten­zitu přímé složky světla (obr. 5).
 
Popisované svítidlo je k dispozici v ně­kolika verzích: s kulatou či oválnou hlavou, přičemž pro oba typy je možné zvolit jeden ze tří různých dekorů průsvitného boční­ho difuzoru. Ovládací prvek je nainstalo­ván přímo na noze svítidla. S jeho pomocí může uživatel vypnout či zapnout přímou a nepřímou složku samostatně, popř. jeho pozvolným otáčením postupně regulovat intenzitu obou složek současně. Stropní verze je osazena kulatou hlavou a je mož­né ji horizontálně otáčet o 350°. Nástěnná verze je naopak k dispozici s oválnou hla­vou. A u závěsné verze je opět možné vo­lit mezi oběma typy – oválným a kulatým.
Karolína Čechová, EXX s. r. o.
KONTAKT:
Regent Beleuchtungskörper AG
Dornacherstrasse 390, Postfach 246
CH-4018 Basel
tel.: +41 (0)613 355 111
fax: +41 (0)613 355 201
 
Výhradní distributor pro ČR:
EXX s. r. o.
Business Park Avenir
Radlická 714/113, 158 00 Praha 5
tel.: +420 235 097 611
e-mail: info@exx.cz 
Heršpická 5a, M-palác, 639 00 Brno
tel.: +420 544 526 860
Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec 3
tel.: +420 485 150 024
GSM: +420 602 490 170
ČSA 1292, objekt kasárna, 434 01 Most
tel.: +420 476 102 035
 
Obr. 1. Svítidlo Poco je díky své konstrukci a světelnětechnickým vlastnostem ideálním k osvětlení obchodních prostor; zařízení PAL mu dodává další přidanou hodnotu
Obr. 2. Technika PAL umožňuje snadno nastavit tři režimy a patnáct barevných nálad přímo na svítidle
Obr. 3. Díky technice PAL je možné s jediným svítidlem vytvořit patnáct barevných nálad a navíc libovolně regulovat jejich intenzitu; svítidlo vybavené zařízením PAL dokonale nasvítí oděvy, módní doplňky, umělecká díla či potraviny
Obr. 4. Moderní kanceláře by měly probouzet kreativitu a poskytovat maximální pohodlí; rozdíly mezi designem bytových a kancelářských svítidel se smazávají; stojanové svítidlo Regent Hello, stropní svítidlo Regent Living
Obr. 5. Svítidlo Living je k dispozici v oválné a kulaté verzi; všechny jeho varianty se nesou v duchu harmonie; mot­tem při jeho tvorbě byla snaha přenést pohodlí domova do pracovního prostředí