Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Nouzové osvětlení – srovnání systémů s centrálním zdrojem a s decentralizovanými akumulátory

Kolektiv pracovníků EXX s. r. o.
 

Úvod

 
Nouzové osvětlení bývá „nutným zlem“ pro mnohé architekty a interiérové designéry, kteří se ve svém díle jen neradi smiřují s těmi neforemnými krabicemi se zeleným panáčkem. V každé veřejné budově však nouzové osvětlení má neviditelnou, ale životně důležitou funkci – vždyť právě ono umožňuje, aby v budově mohly probíhat nezbytně nutné procesy a – v nejhorším případě – aby ji bezpečně mohli opustit lidé, když nastanou závažné situace a dojde k výpadku elektrické energie.
 
Tak jako v každém oboru, i v nouzovém osvětlení hrají v posledních několika letech důležitou roli nové výrobky a různá řešení bezpečnostních systémů. Pojďme se tedy ve zkratce podívat, jaké v tomto směru dnešek poskytuje možnosti, jak se od sebe liší a jaké přinášejí výhody a nevýhody při různých způsobech použití.
 

K čemu je určeno nouzové osvětlení

 
 1. Nouzové osvětlení jako součást požárního zařízení – je řízeno samostatně a je napájeno buď z centrální baterie, nebo autonomními akumulátory ve svítidlech. Spouští se pouze na pokyn zařízení EPS (elektrická požární signalizace).
 2. Nouzové osvětlení únikových cest – spouští se při výpadku napájení objektu. Pro osvětlení únikových cest se používají typy svítidel, které osvětlí jak únikovou cestu, tak případný piktogram s označením směru úniku.
 3. Označení únikových cest – spouští se rovněž při výpadku napájení objektu. Jde o podsvětlené piktogramy s vyznačením směru úniku. Úkolem svítidel v tomto případě není osvětlit únikovou cestu, ale jasně a viditelně ukázat směr úniku.
Z hlediska napájení se nouzové soustavy dělí na dvě hlavní skupiny:
 1. Soustavy, které jsou napájeny autonomními akumulátory umístěnými v jednotlivých svítidlech.
 2. Soustavy, které jsou napájeny z centrálního akumulátorového zdroje.
V obou případech by svítidla měla být napojena na centrální monitorovací systém, který umožňuje z jednoho bodu svítidla nouzového osvětlení řídit a současně provádět a vyhodnocovat periodické testy funkčnosti a autonomie a zjišťovat možné poruchy na svítidlech.
 

Jak navrhovat systém nouzového osvětlení?

 
Neexistuje jednoduchá a univerzální odpověď na otázku, které řešení napájení – decentralizované nebo centrální – zvolit. Každý systém má své klady i zápory. Při zpracovávání projektu je třeba brát v úvahu především tyto faktory:
 • typ objektu,
 • velikost objektu,
 • funkce a procesy, které v objektu probíhají,
 • pohyb osob po budově,
 • předpokládaný počet nouzových svítidel.
Přesto je možné uvést hlavní výhody a nevýhody obou řešení.
 
Obecně platné výhody systému s centrální akumulátorovou baterií:
 • údržba centrálního zdroje – mění se pouze jedna akumulátorová baterie na jednom místě přibližně jednou za deset let,
 • vyšší světelný výkon nouzového svítidla.
Obecně platné nevýhody systému s centrální akumulátorovou baterií:
 • při přerušení napájecího vedení okruhu pro nouzová svítidla je tento okruh nefunkční,
 • nutnost používat požárně odolné kabely,
 • nutnost používat požárně odolné trasy,
 • nutnost používat požárně odolné patrové rozváděče,
 • vysoká pořizovací cena.
Obecně platné výhody systému s vlastními akumulátory:
 • svítí vždy, když dostane pokyn, bez ohledu na stav napájecího vedení,
 • jednoduchá instalace,
 • maximální variabilita,
 • připojení z patrového rozváděče standardními kabely,
 • nízká pořizovací cena.
Obecně platné nevýhody systému s vlastními akumulátory:
 • údržba – přibližně dvakrát za deset let výměna akumulátoru v každém svítidle (podle informací z monitorovacího počítače),
 • nižší světelný výkon nouzového svítidla
 • nutnost většího počtu svítidel.
Z hlediska bezpečnosti a jednoduchosti je patrná převaha kladných rysů u decentralizovaného systému. Hodnocení je možné doplnit finančním vyjádřením na konkrétním projektu.
 
Z tab. 1 je patrný cenový rozdíl při součtu investičních a provozních nákladů za prvních deset let provozu ve výši 5 mil. korun ve prospěch decentralizovaného systému. Náklady na pravidelnou roční údržbu jsou u obou systémů obdobné. Stejně tak náklady na výměnu světelných zdrojů jsou shodné, životnost zdrojů u obou systémů je shodná. Liší se zejména náklady na výměnu akumulátorů, které jsou ve sledovaném období u systému s vlastní baterií o asi 0,8 mil. korun vyšší. Do nákladů se započítává cena akumulátorů
a náklady na jejich výměnu. U svítidel se samostatným akumulátorem se akumulátor mění zpravidla každých pět let (za deset let tedy dvakrát), u systémů s centrálním zdrojem se akumulátorová baterie mění jednou za deset let.
 

Monitoring nouzového osvětlení

 
Nouzová soustava je při použití kteréhokoliv ze zmíněných řešení monitorována obdobně. Každé svítidlo má vlastní adresu a údaje o jeho stavu, případných poruchách a výsledky testů jsou stahovány a vizualizovány v PC obsluhy. Při použití centrální baterie je možná ještě ekonomická varianta monitoringu, tzv. okruhový monitoring. V praxi to znamená, že monitorovací centrála neidentifikuje poruchu na konkrétním svítidle, ale pouze na konkrétním okruhu. Je pak úkolem obsluhy příslušný okruh prověřit a zjistit poruchu nebo najít porouchané svítidlo.
 

Závěr

 
Jaký je tedy závěr? Neexistuje univerzální odpověď. Předpokladem pro správné vyřešení nouzového systému je velmi dobrá a podrobná znalost projektu a požadavků investora, zejména co se týče fungování objektu, a spolupráce se zkušenými odborníky. Úlohou dobrých specialistů na nouzové osvětlení je právě schopnost navrhnout správné a optimální řešení pro potřeby konkrétního projektu a investora.
 
Společnost EXX pracuje s oběma typy řešení. Pro systém s centrální akumulátorovou baterií používá produkty světového výrobce CEAG, které jsou instalovány v prestižních projektech, jako je např. Sazka arena – nyní O2 arena Praha, nákupní centrum Arkády Pankrác nebo Hotel Mariott Plzeň. Pro decentralizovaný systém s autonomními akumulátory je optimální systém s centrálním monitoringem Spy od italského výrobce Linergy. Toto řešení je použito např. v administrativní budově Classic 7, v sídle České pojišťovny (ČP) v Praze na Pankráci nebo v nákupním centru Pilzen Plaza.
 
ČP Pankrác – decentralizované řešení, Linergy
 • počet svítidel: 1,011,
 • realizace projektu: EXX s. r. o., středisko Most,
 • charakteristika a funkce budovy: administrativní budova pro přibližně 2 000 pracovníků,
 • proč byl použit decentralizovaný systém: flexibilní systém, nedostatek místa pro centrální zdroj, nedostatek místa pro rozvody a patrové rozváděče NO, nižší pořizovací cena,
 • pořizovací náklady: asi 5 mil. Kč.
Arkády Pankrác – centralizované řešení, CEAG
 • počet svítidel: 1 850,
 • realizace projektu: EXX s. r. o., středisko Most,
 • charakteristika a funkce budovy: obchodní centrum s přibližně 200 obchody, restauracemi a technickým zázemím,
 • proč byl použit centralizovaný systém: součástí systému jsou různá svítidla s různými světelnými zdroji, požadavek pojišťovny objektu,
 • pořizovací náklady: asi 25 mil. Kč.
Kontakt:
EXX s. r. o., Business Park Avenir
Radlická 714/113, 158 00 Praha 5
tel.: +420 235 097 611
fax: +420 235 097 622
gsm: +420 724 742 162
 
Obr. 1. Svítidla pro nouzové osvětlení a) CEAG, b) Linergy
Obr. 2. Systém Spy pro nouzové osvětlení (Linergy)
Obr. 3. Nákupní centrum Arkády Pankrác – centralizované řešení CEAG
Obr. 4. ČP Pankrác – decentralizované řešení Linergy, realizace EXX s. r. o., středisko Most 3
 
Tab. 1. Finanční srovnání centrálního a decentralizovaného řešení: devítipatrový objekt s adresným monitoringem