časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

NASLI – výrobce osvětlení s přirozeným spektrem

|

Přirozenější umělé světlo je naší prioritou již od založení firmy Blue step v roce 2002. Zakladatel firmy čerpal inspiraci převážně v USA, kde se tomuto segmentu věnovalo několik firem. Od žárovek s fialovým filtrem jsme se propracovali k vlastní značce světelných zdrojů a svítidel NASLI® v roce 2007 a o rok později k založení specializované firmy s tímto jménem. NASLI je zkratka NAtural Spectrum LIghting, česky osvětlení s přirozeným spektrem.
 
V praxi se lze setkat se situací, kdy dva různé zdroje s velmi podobnými parametry vytvářejí v osvětlovaném prostoru velmi odlišnou atmosféru. Právě atmosféra, subjektivní hodnocení osvětlení více lidmi, má v pojetí firmy stejný význam jako fyzikálně měřitelné parametry. Ve snaze co nejvíce se přiblížit dennímu světlu pracovníky firmy podpořily výsledky výzkumů dr. Johna Otta, který zjistil, že rostliny nemohou žít pod jakýmkoliv umělým světlem a že nejvhodnější pro ně je zářivkové světlo co nejpodobnější dennímu. Zásadní informace byla v knize prof. Fritze Hollwiche Působení světla vstupujícího do oka na látkovou výměnu u lidí a zvířat, kde je popsáno, jak pacientům v čekárně poklesla hladina stresového hormonu po instalaci zářivek se světlem podobným dennímu.
 
Účinkem světla na biologické (cirkadiánní) hodiny se firma zabývá již několik let. Pro účely srovnávání světelných zdrojů si zavedla index cirkadiánního aktivačního účinku Ac. Jde o součinitel v procentech, kterým lze pro daný zdroj přepočítat hodnoty fotometrických veličin na hodnoty cirkadiánní, tj. takové, které vyjadřují míru aktivačního účinku světla na nervovou soustavu lidí.
 
Od roku 2006 odborníci firmy zkoumají spokojenost zákazníků se světlem jí vyráběných zdrojů. Jde převážně o pracovníky kanceláří a lehkého průmyslu. Ve srovnání s původním stavem 85 % respondentů uvádí, že se cítí na pracovišti vybaveném těmito zdroji příjemněji, 79 % vydrží pracovat déle a návrat k původnímu osvětlení by vnímali jako rušivý, 63 % dotazovaných se lépe soustředí. Firmy si mohou zářivky pro účely výzkumu zdarma půjčit.
 

Ze sortimentu firmy

 

Světelné zdroje

  • lineární zářivky T8: 18, 36 a 58 W – Tc = 6 500 K, Ra = 98,
  • lineární zářivky T5: 14, 24, 28, 35, 54 a 80 W – Tc = 6 500 K, Ra = 93,
  • kompaktní zářivky E14/E27: 12, 15, 23, 27 a 32 W – Tc = 6 000 K, Ra = 94,
  • kompaktní zářivky 2G11: 36 a 55 W
  • Tc = 6 500 K, Ra = 93.
Měrný výkon je přibližně o 30 % nižší než u běžných zářivek s Ra okolo 80. Nařízení komise ES č. 244 a 245/2009 jsou na zdroje s Ra > 90 a Tc > 5 000 K méně přísné. Ostatní parametry jsou srovnatelné s běžnými zářivkami. Zářivka NASLI 2G11 55 W získala v říjnu letošního roku hlavní cenu na výstavě Pragodent 2010 v Praze . Stomatologové si oblíbili její světlo, které umožňuje posuzování shody barev dentálních náhrad. Speciální stomatologická svítidla DentaSun (www.dentasun.com) jsou osazena právě zářivkami NASLI.
 

Svítidla

  • lehká stropní svítidla řady Nubes se dvěma zářivkami 2G11 36 nebo 55 W,
  • stolní a stojanová svítidla řady Ardea pro kompaktní zářivky E27.
Svítidla jsou optimalizována z hlediska zachování podání barev a chromatičnosti vydávaného světla při minimálních ztrátách. Jsou vybavena nadstandardní ochranou proti elektromagnetickému rušení.
 

Služby

Pro účely zkoušení vlastních výrobků a vývoje si firma pořídila monochromátorový spektrometr a nabízí měření spekter světelných zdrojů v relativním měřítku, výpočty Tc, R1..14, Ra, Ac, x-y, FSI apod.
 

Co se připravuje

 
Firma chystá nové řady světelných zdrojů, halogenidové výbojky s Ra > 95, dále svítidla s diodami LED s Ra > 90 a nová svítidla pro dosavadní i nové zdroje. Testuje nové odrušovací prvky a připravuje návrh normy zdravého osvětlování, který zohledňuje jak kvalitu světla, tak i nesvětelné vlastnosti zdrojů a svítidel, zejména teplo a rušení. Na přelom roku uvede novou verzi úspěšného slunečního simulátoru, nástěnného svítidla, které pomáhá v boji se zimními depresemi způsobenými nedostatkem světla.
 
Kontakt na výrobce a dodavatele:
NASLI spol. s r. o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 775 990 808
 
Obr. 1. Hlavní cena Pragodent 2010 pro zářivku NASLI CFLG 55 W
Obr. 2. Sluneční simulátor s jednopaticovými zářivkami 2× 36 W, 10 000 lx na difuzoru
Obr. 3. Stolní svítidlo Ardea s kompaktní zářivkou