časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Národní technické muzeum se znovu otevřelo veřejnosti

Rekonstrukce muzea

 
Po čtyřech letech naprostého uzavření hlavní budovy na Letné uvítalo muzeum své první návštěvníky 16. února 2011. Problémy s přestavbou budovy nedovolily reflektovat datum 100 let od ustavení muzea v roce 1908 ani sté výročí jeho prvního představení sbírek v roce 1910. Datum znovuotevření bylo tedy zvoleno na počest 180. výročí narození významného mecenáše a stavitele, architekta Josefa Hlávky. Náročná stavební rekonstrukce budovy trvala 1 621 dnů a dosud probíhá její třetí stavební etapa, která se týká podzemí, úprav prostor unikátního uhelného dolu a přípravy prostoru pro expozici metalurgie. Také byly právě dokončeny kvalitněji vybavené prostory knihovny a jejího depozitáře pro statisíce odborných knih a časopisů. Poprvé za existenci muzea jsou všechny interiéry budovy zpřístupněny návštěvníkům, a to podle původního projektu Ing. arch. Milana Babušky. Jeho projekt oborového muzea respektovali architekti Němec a Žilka, kteří se stali projektanty rekonstrukce pozdně funkcionalistické budovy muzea. Nyní se mohou návštěvníci podívat do expozic ve výstavních sálech projektovaných Babuškou, z nichž ne všechny byly dosud přístupné v plném rozsahu.
 
Na expoziční ploše pět a půl tisíce metrů čtverečních doposud otevřených expozic je k vidění více než pět tisíc exponátů. Do roku 2013 budou ještě připraveny další tři nové expozice, na jejichž realizaci se nyní nedostávaly finanční prostředky. Nově upravená vstupní hala s oválným informačním centrem a pokladnou je velkoryse koncipovaný prostor, ze kterého je možné sejít do nově upravené dopravní haly nebo zvolit jednu z dalších čtyř expozic.
 

Renovovaná dopravní hala

 
V dopravní hale, kde byly modernizovány ochozy vybavené novými velkoplošnými vitrínami, jsou rovněž nově vystavena „highlights“ letadla, automobily, motocykly a další dopravní prostředky. Většina z nich se již uplatnila v předešlé instalaci, nyní jsou přehledněji uspořádány a doplněny novými cennými exponáty a dvěma lokomotivami se salonním vagonem prezidenta T. G. Masaryka, do kterého lze nahlédnout z historické makety peronu. Nově je do parteru haly vestavěna kovová výstavní plošina, na které budou kurátoři předvádět krátkodobější výstavy z dopravní techniky. Projekt tohoto řešení haly připravili architekti Marcela Steinbachová a Martin Rusina podle scénáře autorů Petra Kožíška, Arnošta Nezmeškala, Michala Plavce, Jiřího Střechy a Tomáše Kučery.
 

Výstavní prostor a nový skleněný fotoateliér

 
Ze vstupní haly je možné nahlédnout do výstavního sálu, kde probíhá výstava Brno v Praze. Jejím prostřednictvím představuje výběr ze svých sbírek partnerské Technické muzeum v Brně. Vedlejší prostor je zaplněn zcela novou expozicí nazvanou Fotografický ateliér. Tento prostor vyprojektoval arch. Petr Bouřil podle záměru vedoucího kurátora Petra Klimenta. Zde vytvořený reálný „skleněný“ ateliér z přelomu 19. a 20. století je obklopen přehlídkou originálních a vzácných daguerrotypických přístrojů a snímků z 19. století, které byly předchůdci fotografických kamer. Je zde počítáno také s aktivitami návštěvníků.
 

Nová expozice historie tiskařství

 
O patro výše je k nahlédnutí velkorysá expozice Tiskařství, kterou její autoři Jana Vranková, Olga Frídlová a Pavel Polreich vytvořili ve spolupráci s architektem Kryštofem Štulcem. Celý prostor je koncipován jako reálná tiskárna s přehlídkou starých a funkčních tiskařských lisů, sázecích strojů a kotoučové rotačky MAN. Je zde vytvořen také prostor tvůrčí dílny, kde si mohou zájemci z řad návštěvníků zkusit sami vytvořit tiskoviny. Druhý výstavní sál v tomto patře je dosud uzavřen, zde bude do dvou
let instalována expozice Technika v domácnosti.
 

Podivuhodná expozice astronomie

 
K další nově koncipované expozici Astronomie je třeba vystoupat opět o patro výš. Tato velmi atraktivně instalovaná expozice
v potemnělém prostoru je vytvořena podle scénáře vedoucího kurátora Antonína Švejdy a realizována podle projektu architekta Romana Brychty a jeho kolegů ze společnosti Projektil architekti. Již úvodní pohlazení skutečného meteoritu návštěvníka naladí k putování dějinami astronomie, lemovanému vzácnými středověkými astronomickými, měřicími a navigačními pomůckami a přístroji. Přehlídka je doplněna krátkými audiovizuálními historickými výklady.
 

Architektura, stavitelství a design světelných objektů

 
Pak k prohlídce ještě zbývá třetí patro, jež je vůbec poprvé v dějinách budovy návštěvníkům zpřístupněno. Lze tam vystoupat po jednou ze dvou schodišť. Již cestou zájemce uvítá zurčení vody z rekonstruované vodní fontány. Ta byla nainstalována v expozici skla na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Muzeu ji před pěti lety darovala její autorka akad. malířka Dana Hlobilová
jako naprostou trosku a jen díky finančním prostředků ministerstva kultury byla fontána kompletně restaurována do původní podoby. V respiriu muzea je osvěžující dominantou k budoucí malé kavárně a zároveň úvodním exponátem poslední nové expozice Architektura, stavitelství a design. Vystavenými předměty zde jsou původní modely, plány, skici a výkresy, doplněné dobovými sochami, reliéfy a vybraným mobiliářem z pracoven architektů v rozmezí let 1860 až 1970. Podle scénáře autorů Petra Krajčího, Karla Ksandra, Johanny Pauly a Vladislavy Valchářové vypracoval projekt architekt David Vávra. Prostor výstavního sálu rozdělil na část galerijní s architektonickými modely, dobově koncipovaný prostor secesní a kubistický, dvě pracovny architektů a odpočinkový prostor s výkladní skříní osvětlovacích těles. Celá expozice je doplněna dobovými svítidly z muzejních sbírek, obloukovou lampou, závěsnou petrolejovou lampou, funkcionalistickým lustrem, dobovým světelným reklamním panelem, autorským závěsným světelným objektem z ručně tvarovaných skleněných vláken od René Roubíčka. Ve velkém výkladci je umístěn velmi úzký výběr nejzajímavějších a nejcennějších kousků ze sbírky svítidel muzea.
 

Ostatní prostory NTM

 
V prvním podzemním podlaží je další velký výstavní prostor, kde je v současnosti výstava Vojenského historického ústavu Praha s námětem Technika 20. století ve sbírkách VHÚ. Je možné obdivovat vybrané kousky vojenské techniky. Bohužel se návštěvník ještě nemůže osvěžit v přilehlé restauraci, která dosud není otevřena. Zde je také ve vitrínách přehled odborných publikací napsaných autory – kurátory muzea, které budou ke koupi v připravovaném muzejním obchodě. Tímto malým přehledem skvostů technických sbírek všechny srdečně zve na prohlídku muzea jeho seniorkurátorka Johanna Pauly.
 
Foto: Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Dopravní hala nově vybavená nejzajímavějšími exponáty ze sbírky dopravních prostředků v den znovuotevření, s pódiem pro řečníky a sezením pro čestné hosty
Obr. 2. V expozici Doprava je umístěn přehlídkový vůz Mercedes Benz 770 z roku 1939, který byl po roce 1945 do současné podoby překapotován v karosárně Sodomka ve Vysokém Mýtě
Obr. 3. Exponáty navozující atmosféru doby vystavených automobilů, oblíbený kotoučový magnetofon Sonet Duo a dvouoká zrcadlovka zde prezentují 50. léta 20. století
Obr. 4. Originální daguerrotypické kamery vystavené ve „skleněném“ fotografickém ateliéru
Obr. 5. Fontánu z expozice skla na výstavě Expo 58 v Bruselu do NTM darovala její autorka Dana Hlobilová roku 2005; v roce 2009 byla kompletně restaurována a uvedena do funkčního stavu; je umístěna v respiriu třetího patra (vpravo J. Pauly, kurátorka sbírek technického designu NTM Praha během výkladu o historii tohoto reprezentativního exponátu)
Obr. 6. Plamencová oblouková lampa, patent Očenášek, přelom 19. a 20. století, výrobce neznámý
Obr. 7. Stolní kubistické svítidlo, návrh arch. Josef Chochol pro Artěl z roku 1911; ve firmě Franta Anýž byly vyrobeny čtyři kusy, z nichž jeden se ocitl ve sbírce muzea; svítidlo bylo zcela zničené, ale podařilo se je zrestaurovat do původní podoby díky kurátorce sbírky, která je poznala v Dílenské knize firmy Franta Anýž
Obr. 8. Střední část expozice Architektury, stavitelství a designu s tzv. náměstími – secesním a kubistickým; v secesním je zavěšena plamencová oblouková lampa, ve středu kubistické části stojí kubistický sloup s lucernou od arch. Emila Králíčka z roku 1912
Obr. 9. Velká prosklená vitrína – výkladec s úzkým výběrem svítidel: závěsná funkcionalistická svítidla a stolní svítidla od českých výrobců: firem Franta Anýž, L. Beitler, F. Křižík, Napako Praha a dalších
Obr. 10. Oblouková lampa s proudovou a napěťovou regulací, přelom 19. a 20. století, výrobce neznámý; je zavěšena v části Stavitelství 19. století, expozice Architektury, stavitelství a designu
Obr. 11. Ukázková pracovna architekta přibližně z roku 1930 (pracovní stůl z pozůstalosti arch. A. Benše) je umístěna v expozici Architektura, stavitelství a design