časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Moderní výroba fotovoltaických střídačů bez emisí CO2

|

Mgr. Šárka Vlasáková, SMA Czech Republic s. r. o.,
M.A. Anja Jasper, SMA Solar Technology AG, Německo
 
Společnost SMA v rekordním čase postavila největší tzv. CO2 neutrální továrnu na výrobu fotovoltaických (FV) střídačů na světě. Pro možnost realizovat výrobu bez emisí CO2 vyvinula ve spolupráci s experty z různých oborů progresivní energetickou koncepci. FV střídače, ústřední prvek každého fotovoltaického systému, již samy o sobě – svou funkcí – aktivně přispívají k ochraně životního prostředí a klimatu. Nyní se navíc budou vyrábět i bez škodlivého vlivu na okolní prostředí, a podporovat tak udržitelnou a šetrnou výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Společnost SMA se touto ambiciózní koncepcí stala průkopníkem ve svém oboru a chce vytyčit směr k průmyslové výrobě bez emisí CO2. Energetická koncepce nové továrny spočívá na dvou faktorech: nejdříve je nutné co možná nejvíc snížit energetickou náročnost výroby, následně se dosahuje úplné kompenzace při výrobě nevyhnutelného
množství emisí CO2.
 

Nejpokrokovější technologie pro maximální energetickou efektivitu

 
Obvodový plášť budovy továrny odpovídá kritériím nízkoenergetických domů. Zavedení nejmodernějších technologií kromě toho zajišťuje optimální využití energie ve formě tzv. bio zemního plynu, dálkově přiváděného tepla a ekologicky vyráběné elektrické energie. Dokonce je zajištěna kompenzace a zahlazení tzv. CO2 stopy, kterou továrna ve výsledku nevyhnutelně zanechává: elektrický proud využívaný v tomto výrobním závodě pochází z vodních elektráren, teplo je přiváděno z nedaleké spalovny odpadu a bioplyn vylepšený na zemní bioplyn se získává ze dvou nově zřízených závodů v okolí.
 

Průkopnický počin směřující k průmyslové výrobě bez emisí CO2

 
Energetická koncepce nové továrny však jde ještě o krok dál. Jejím cílem je taková výroba, která nejen že neprodukuje CO2, ale není také závislá jen na dosud spotřebovávaných energetických zdrojích, nýbrž využívá obnovitelné zdroje, jako je fotovoltaika, větrná energie, bioplyn apod. Jakákoliv CO2 stopa, kterou by mohla továrna zanechat, se nakonec zcela vyrovná zapojením nově zřízených elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Fotovoltaický systém o výkonu 1,1 MW, který je integrován do pláště budovy, a dvě nově vybudované místní elektrárny na bioplyn jsou v tomto ohledu jen začátkem. Tímto projektem chce společnost SMA také ukázat, že vysoce kvalitní průmyslovou výrobu lze realizovat bez emisí CO2 a rovněž je možné zachovat její ekonomickou výhodnost.
 

O společnosti SMA

 
Skupina SMA je s obratem 934 mil. eur v roce 2009 předním výrobcem fotovoltaických střídačů. Její hlavní sídlo je v německém Niestetalu u Kasselu. Prostřednictvím třinácti zahraničních společností je zastoupena na čtyřech kontinentech a zaměstnává více než 5 000 pracovníků. Vyrábí široké spektrum typů střídačů – pro jakýkoliv použitý typ FV panelů, pro všechny výkony FV systémů, pro FV systémy zapojené do rozvodné či distribuční sítě i pro ostrovní systémy.
 
SMA Czech Republic působí na českém a slovenském trhu od roku 2009. Kromě obchodního zastoupení je pro zákazníky k dispozici také tým spolupracovníků zajišťujících technické, servisní a poradenské služby.
 
Kontakt:
SMA Czech Republic s. r. o.
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
tel.: +420 235 010 400
 
Obr. 1. Nová továrna na výrobu fotovoltaických střídačů SMA – Niestetal, Německo
Obr. 2. Architektura budovy boří představy o tradičním pojetí výrobní haly
Obr. 3. Netradičně řešená je i budova garáží pro zaměstnance