Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Krize jako výzva a velká šance

Státní rozpočet na rok 2009 pro Českou republiku byl schválen a je důvod předpokládat, že stavebnictví, které roste již od roku 2000, si udrží vzestupnou tendenci i v tomto roce. To přesto, že se již více než půl roku ve všech médiích skloňuje slovo krize a analytici se předhánějí v pesimistických prognózách. Kdo však nahlíží na hospodářskou realitu trochu s odstupem a v delších časových úsecích než jen od voleb k volbám, neměl by být ani zaskočen, ani nemusí propadat beznaději. Právě naopak.
 
Pro financování dopravní infrastruktury pro rok 2009 by měla být určena částka 84,5 mld. korun, z toho 38 mld. korun ve výdajovém rámci SFDI, z operačního programu Doprava 33 mld. korun, 10 mld. korun budou činit půjčky EIB. Zatímco do poloviny roku 2008 meziročně poklesl index stavební produkce o přibližně 5 procentních bodů, v inženýrském stavitelství za stejnou dobu tentýž index vzrostl o téměř 10 %, především díky dopravní infrastruktuře. V současné době jsou rozpracovány dálniční úseky v délce 250 km. Velké zvýšení zaznamenaly opravy a údržba a stejné, nebo jen o málo nižší tempo se očekává. Zde lze mluvit o multiplikačním efektu peněz z fondů EU – chceme-li čerpat, musíme vkládat i vlastní prostředky, ale trvající aktivity mohou generovat prostředky pro udržení kupní síly obyvatel i pro záchranu menších podniků na trhu.
 
Co však bude ovlivňovat další vývoj? Především je to na jedné straně dostatečná zásoba práce v celém sortimentu (bytová i občanská výstavba, průmyslové stavby, ekologické stavby, infrastruktura, energetika, dopravní stavby, opravy v pozemním i inženýrském stavebnictví) a na druhé straně, jako další pozitivum, sice trvající, ale slábnoucí přísun zahraničního kapitálu. Zanedbatelným faktorem stability není ani dostupnost finančních prostředků ve státním rozpočtu a ve státních fondech (dopravy a rozvoje bydlení). Existují i významná ohrožení, vedle finanční krize především zhoršující se stav kvalifikované pracovní síly, tzv. ekologická neprůchodnost projektů, především v dopravní infrastruktuře, nebo prudce vzrůstající ceny vstupů (především energie a s tím související cena stavebních materiálů).
 

Nové vlivy

Zcela novým faktorem ovlivňujícím celé hospodářství je globální finanční krize. Její vliv na českou ekonomiku se projevuje i ve stavebnictví. Jisté již je zmírnění tempa bytové výstavby z důvodu dražších hypoték a zpřísnění podmínek pro jejich poskytování. Dopad krize do státního rozpočtu (snížení jeho příjmů) se ve veřejných zakázkách, které dlouhodobě činí 50 % stavební produkce, rovněž projeví. I laikovi je zřejmé, že se výrazně změní poměr mezi novou výstavbou a opravami a údržbou. Proti současným přibližně 15 %, tolik dosud činí opravy a údržba z celkového objemu stavebních prací, se očekává více než dvojnásobek, tedy 35 %, objemu prací připadajících na rekonstrukce, modernizace, opravy a údržbu.
 
Jestliže do této chvíle bylo do jisté míry možné eliminovat faktor zhoršující se kvality pracovní síly ve stavebnictví pomocí vyšší kapitálové vybavenosti a trvalého „zprůmyslňování“ stavebních prací na nových stavbách, v segmentu oprav a rekonstrukcí už tuto kartu nebude tak snadné hrát. Při rekonstrukcích nebo modernizaci žije pracovník – a tedy firma, která práce provádí – v každodenním dialogu s předchozími technologiemi, materiály, postupy. To ale znamená hledání spojení otázek minulosti a současné odpovědi.
 

Strategie – cesta k úspěchu

Kromě velkých hráčů, pro které je vlastně trh „úzký“ vždycky a kteří i dosud museli pracovat aktivně s marketingem na obou stranách, jak na dodavatelské, tak na trhu vlastních realizací, má krizová situace jednu nevýhodu: mnohé střední a menší firmy dosud netuší, že cosi jako průzkum trhu nebo analýza SWOT nejsou jen planá slovíčka. A mnozí budou překvapeni, že intuitivní výběr subdodavatelů, používání materiálů a komponent metodou „kdo dřív přijde nabídnout, od toho bereme“ se může stát cestou do pekel. Tím rychlejší, čím déle bude recese na stavebním trhu trvat.
 
Přehled o trhu je jedna strana mince. Tou druhou je poučka skoro ze silniční dopravy: „vidět a být viděn“. Jestliže až dosud se poptávaly stavební činnosti v rozsahu středně velkých zakázek do okruhu asi 50 km od místa stavby, krize a přetlak nabídky zcela určitě tento akční rádius rozšíří. Není těžké dovodit, že šance těch, kteří o sobě trvale dávali vědět, se zvýší násobně ve srovnání s těmi, kteří v rámci úspor na prezentaci rezignovali. Tak jako začíná platit v celém oboru, že kvalita se postupně prosadí jako podmínka nutná, násobně více to platí pro marketingovou komunikaci. Vidět a být viděn je strategií pro překonání krize – růst za krize totiž znamená mít méně konkurentů a stávat se silnějšími.
 
Inzerovat, ale i jinak marketingově komunikovat bez hlubší analýzy cílových skupin znamená zcela jistě vyhazovat peníze, to ví dneska každý. Porovnání nákladů s reálným efektem proto stále vychází nejlépe na kvalifikovaný komunikační mix – a v něm sázku na jistotu představuje kvalitně připravená veletržní akce. Kvalitní příprava je věcí nejen vlastní firmy, ale rovnoměrně se o ni může vystavovatel podělit s pořadatelem – ostatně návod „jak na to“ lze nalézt i na webu www.stavebniveletrhybrno.cz. Kvalifikovaná poradenská práce odborníků ze společnosti Veletrhy Brno a. s. s vystavovateli dlouho před započetím akce samotné vytváří ty správné předpoklady úspěchu expozic.
 
S mnohými již touto cestou jdeme. Všichni, kteří se již přihlásili na dubnový svátek stavebnictví, Stavební veletrhy Brno 2009, mají prostor pro informování svých potenciálních zákazníků na webových stránkách akce a jsou pravidelně informováni o chystaných odborných akcích, které budou v rámci veletrhu probíhat. Ti už mají základ pro řešení komunikace v roce 2009 vybudován. Pro ostatní to je inspirace.
 
Jana Tyrichová,
Stavební veletrhy Brno