časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Kam vedú naše kroky...

|

Ing. Pavel Sněhota, ELTODO OSVETLENIE, s. r. o.
 

Čas na ďalšiu cestu

 
Postupom času pribúda počet samospráv, ktoré vyriešili základné problémy s prevádzkou a postupnou obnovou verejného osvetlenia využitím projektov PPP. Realizácia komplexnej starostlivosti ako projektu PPP (pozn. red.: obecně užívaná zkratka pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru) nielen pomohla nastaviť štandard kvality osvetlenia, servisných prác, úsporu finančných prostriedkov, ale taktiež dala priestor k príprave ďalších projektov, ktoré siahajú do oblasti bezpečnosti prevádzky a zlepšenia estetického vzhľadu večernej panorámy mesta. Prípravou a realizáciou obdobných projektov rastie turistická atraktivita mest a obcí a zlepšujú sa podmienky života obyvateľov.
 
Medzi projekty patrí nielen realizácia rozvojových programov a nová výstavba, ale taktiež projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti osvetlenia. Pri realizácii všetkých projektov je maximálne dbané na dodržiavanie štandardov svetelnej techniky, na minimalizáciu energetickej náročnosti i nepriaznivého vplyvu na nočnú oblohu. Skupina ELTODO sa významne podieľa na rozvoji týchto projektov na Slovensku.
 

Dočasná iluminácia Štátneho divadla v Košiciach

 
Budova z pera významného architekta Adolfa Langa je pýchou centra mesta Košice a dotvára jedinečnú atmosféru mestskej pešej zóny. Jej jemné črty boli vybudované v 19. storočí a radia sa medzi významné stavby A. Langa, ktorý okrem iného pôsobil taktiež v Budapešti a vo Viedni. V predvianočnom období, kedy tisícky turistov a snáď každý z obyvateľov mesta kráčajú po promenáde dýchajúcej vianočnou atmosférou, je budova Štátneho divadla jedným z centrálnych objektov pešej zóny.
 
V tomto čase bolo aj jednorazovo a dočasne inštalované architektonické osvetlenie. Koncept a návrh vychádzali z predvianočnej nálady a mohli byť vzhľadom k diaľke trvania odvážnejší a výraznejší, než je tomu u trvalých inštalácií.
 

Osvetlenie kaplnky sv. Michala

 
V roku 2008 bola podporená akcia Medzinárodného dňa diabetikov v podobe osvetlenia významného objektu farbou, ktorá sa stala symbolom boja s diabetes. V tento deň sa na modro rozžiarila gotická kaplnka sv. Michala. Budova, ktorá bola vystavená v druhej polovici 14. storočia, tvorí po boku domu sv. Alžbety samotné historické jadro Košíc. Pre účely osvetlenia boli použité špeciálne halogenidové výbojky osadené vo svietidlách s asymetrickou optikou v kombinácii so zemnými svietidlami, ktoré sú tu osadené trvalo. Pre doladenie odtieňa boli použité farebné filtre. Toto netradičné dočasné osvetlenie kaplnky sv. Michala bolo vyhodnotené ako najlepší projekt v rámci tejto akcie na Slovensku.
 

Biele svetlo do centra miest

 
Historické centrum mesta Košice sa pýši dobovým verejným osvetlením už niekoľko rokov. Dobové lucerny a stožiare podkresľujú historický ráz centra. Pre dokreslenie výnimočnej atmosféry mesta bola zvolená biela farba svetelných zdrojov verejného osvetlenia. Kombinácia bieleho svetla a ducha historického centra dodáva jedinečnú atmosféru, ktorú je možné zažiť iba na niektorých miestach v strednej Európe. Biele svetlo je v atraktívnych a rušných častiach mesta všeobecne lepšie prijímané a v kombinácii s vyšším činiteľom farebného podania vytvára prostredie, ktoré podporuje večerný kultúrny a nočný život.
 

Obrana proti vandalom

 
V nekonečnom boji proti vandalom narúšajúcim verejné osvetlenie a pri súčasnej snahe o zachovanie historickej krásy a atmosféry mesta bol na historické stožiare nanesený antiplagátový náter. Použitie tohto špeciálneho náteru, ktorý znemožňuje uchytenie plagátov lepidlom na stožiar, je známe predovšetkým z klasických oceľových stožiarov verejného osvetlenia. Jeho nanesenie na dobové historické liatinové stožiare je svojou typickou hrubou štruktúrou nad očakávania prirodzené. Vzhľadom k vysokej funkčnosti náterov a jeho atraktívnemu vzhľadu bude náter použitý na stožiare v celom širšom centre mesta Košice.
 

Osvetlenie domu sv. Alžbety

 
Dynamicky sa rozvíjajúci tím svetelných technikov spoločnosti Eltodo Osvetlenie, s. r. o., v súčasnej dobe pripravuje návrh rekonštrukcie osvetlenia domu sv. Alžbety, najvýznamnejšej pamiatky mesta Košice.
 
Dom sv. Alžbety, arcibiskupská katedrála, bol vystavaný v druhej tretine 13. storočia a je spojený s nemálo superlatívmi. Katedrála je najväčším kostolom na Slovensku a súčasne najvýchodnejšie položenou gotickou katedrálou v Európe. Jej veže sa týčia do výšky 60 m a celkom zaberá plochu 1 200 m2bohato zdobenými portálmi, ktoré v detailu dotvárajú jej celkový vzhľad.. Členité vonkajšie steny hlavnej i vedľajšej lode sú zakončené
 
Neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou prípravy kvalitného návrhu architektonického osvetlenia je vzhľadom k členitosti objektov príprava trojrozmerného softvérového modelu a následnej vizualizácie osvetlenia. Tento odborný postup pri realizácii osvetlenia zložitých a členitých objektov umožňuje nielen simulovať rôzne varianty osvetlenia, ale taktiež už vopred minimalizovať nutné zásahy do samotného tela budovy pri jeho osvetlovaní.
 
Uvedené inštalácie realizovala spoločnosť
ELTODO OSVETLENIE, s. r. o.,
člen skupiny ELTODO
Rampová 5, Košice
+421 55 671 33 84
elvo@elvo.sk, www.elvo.sk, www.eltodo.cz
Obr. 1. Budova Štátneho divadla v Košiciach behom predvianočného obdobia roku 2008
Obr. 2. Vianočná výzdoba v Košiciach – dekorácia s LED
Obr. 3. Osvetlenia kaplnky sv. Michala k Medzinárodnému dňu diabetikov
Obr. 4. Použitie antiplagátových náterov na historickom liatinovom stožiari
Obr. 5. Softvérový model domu sv. Alžbety