časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Jak osvětlovat sportoviště, se dozvíte na veletrhu SPORT TECH

|

V termínu od 19. do 22. března se na pražském výstavišti PVA Letňany uskuteční první ročník veletrhu Sport Tech, zaměřený na sportovní stavby, jejich technologie a vybavení. Pozornost bude věnována i zařízení parkovišť a ostatních přilehlých prostranství, městskému mobiliáři, dětským hřištím, veřejné zeleni apod. Souběžně s veletrhem Sport Tech se bude konat pátý mezinárodní veletrh Bazény, sauny, solária & wellness.
 

Odborné konzultace v oboru osvětlování

Sport je činnost, při níž více než jinde rozhoduje zrakový vjem (snad kromě šachů, které lze hrát i zpaměti). Proto se v nomenklatuře veletrhu Sport Tech objevuje také osvětlení, tzn. osvětlení vnitřních i venkovních sportovišť, včetně bezpečnostního a nouzového osvětlení, aj. Organizátoři navázali úzkou spolupráci se společnostmi zabývajícími se světelnou technikou (Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, Česká společnost pro osvětlování a Český národní komitét CIE) a uzavřeli s nimi dohodu o odborné záštitě veletrhu. Zmíněné společnosti budou zastoupeny v samostatném stánku, kde jejich představitelé poskytnou odborné rady ohledně osvětlování zájemcům z řad návštěvníků veletrhu. Podporou a odborným poradenstvím budou k dispozici také čtyři firmy z oboru osvětlování, ve stánku zastoupené pouze symbolicky. Symbolickou účastí se rozumí, že jejich přítomnost sice bude malá co do rozsahu, ale odborní zástupci těchto firem budou přímo na místě připraveni pomoci návštěvníkům veletrhu s vyřešením problémů vztahujících se k osvětlování. Prvním z garantů je firma Art Metal CZ, zaměřující se nejen na osvětlování, ale i na nabídku kvalitních prvků městského mobiliáře. Dalším je světový výrobce a dodavatel světelných zdrojů Osram. Stejně známý je i přední výrobce svítidel Siteco. V sortimentu má nejen „klasické“ světlomety pro osvětlování sportovišť, ale i netradiční osvětlování, které využívá techniku zrcadel (viz Světlo 2/2008, str. 26). Bez osvětlovacích stožárů by ve většině případů nebylo možné osvětlovat venkovní sportoviště. Proto zmíněnou trojici firem doplňuje výrobce žárově zinkovaných stožárů Vysto Kobylí. Tato česká společnost zvládla technologii ochrany stožárů „termoplastováním“, které významně prodlužuje jejich životnost (téměř zcela eliminuje působení nepříznivých vlivů okolí).
 

Světlo na konferenci o sportovištích

V rámci doprovodného programu veletrhu Sport Tech se v pátek 20. března 2009 v konferenčním sále 1 v PVA Letňany uskuteční konference Sportoviště v ČR, zaměřená zejména na: zdroje financování (výstavba nových sportovišť, rekonstrukce) – zkušenosti a příklady spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem při budování víceúčel. zařízení včetně sportovišť – ekonomiku a provoz sportovišť (úspory energií, ekologické aspekty) – sportovní urbanismus, komunální plánování výstavby – osvětlení sportovišť, dětská hřiště – praktické zkušenosti provozovatelů sportovních zařízení. Dvě z přednášek se budou týkat osvětlování:
 
Osvětlování sportovišť (Jiří Hochman):
jak lze osvětlovat vnitřní i venkovní sportoviště, aby bylo zajištěno kvalitní osvětlení při minimálních provozních a investičních nákladech – stručný přehled volby světelných zdrojů a svítidel – osvětlování sportovišť z hlediska norem a předpisů.
 
Venkovní sportoviště a ekologie (Ing. Tomáš Maixner): stručné seznámení s ekologickými aspekty osvětlování venkovních sportovišť – mylná tvrzení ekologických aktivistů bojujících proti tzv. světelnému znečištění a uvedení těchto omylů, mýtů a „nepřesností“ na pravou míru – možnosti omezení nepříznivých (rušivých) účinků světla.
 

Zvýhodněný pronájem plochy

Zájemcům o pronájem plochy na veletrhu Sport Tech, kteří jsou členy některého ze zmíněných seskupení (SRVO, ČSO ČNK CIE), poskytuje organizátor veletrhu 15% slevu z ceny této plochy.
 
Další informace na www.sporttech.cz a www.vystava-bazeny.cz
 
Kontakt:
PhDr. Lenka Ulrychová
Veletržní správa ABF, a. s.
tel.: 222 891 136, 739 003 160
 
Obr. 1. Osvětlení relaxační zóny golfového areálu dekorativními svítidly Art Metal (foto archiv Art Metal)
Obr. 2. Stadion v St. Denis ve Francii osvětlují světlomety Siteco (foto archiv Siteco)
Obr. 3. Svítidla osvětlující ledovou plochu O2 areny (dříve Sazka arena) jsou osazena světelnými zdroji Osram (foto archiv Thorn)
Obr. 4. Osvětlit fotbalové hřiště v Bohunicích bylo možné díky stožárům od Vysto Kobylí (foto archiv Vysto Kobylí)