časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Energetické štítky a světelné zdroje z pohledu evropských nařízení

Evropská nařízení o ekodesignu a energetických štítcích pro světelné zdroje byla v roce 2021 aktualizována a mírně upravena ještě před začátkem platnosti nových energetických štítků pro tuto produktovou kategorii. Jaké jsou hlavní změny? Zde je přehled nejdůležitějších požadavků z hlediska dodavatelů i prodejců světelných zdrojů. Předložený článek doplňuje článek shrnující hlavní změny nařízení uvedené v časopisu Světlo č. 2 v roce 2021.

Kategorizace výrobků

Největší diskuse z počátku roku rozpoutala nejistota o zařazení výrobku do kategorie světelný zdroj, nebo výrobek obsahující světelný zdroj. Toto zařazení je klíčové pro zajištění požadavků na energetické štítkování vycházejících z nařízení.

Hlavní dělicí čárou mezi světelným zdrojem a výrobkem obsahujícím světelný zdroj (z pohledu nařízení) je možnost vyjmout světelný zdroj pro účely ověření bez jeho poškození. Nelze-li světelný zdroj vyjmout a zkontrolovat, je celý výrobek z pohledu nařízení světelný zdroj. Na základě tohoto principu je možné u každého výrobku odvodit správné zařazení. Pro přehlednost lze uvést čtyři možné případy, které mohou nastat a které jsou zde pro přehlednost uvedeny jako typy 1 až 4 (viz tab. 1).

Tab. 1. Přehled typů světelných zdrojů a požadavků na ně z hlediska Evropského nařízení o ekodesignu a energetických štítcíc
Tab. 1. Přehled typů světelných zdrojů a požadavků na ně z hlediska Evropského nařízení o ekodesignu a energetických štítcíc

Povinnost registrace

Na světelné zdroje se vztahuje povinnost registrovat výrobek v evropské databázi EPREL, což platí také pro svítidla a další výrobky spadající do typu 2. Ve výrobcích podle typu 3 a 4 platí povinnost pouze registrace obsaženého světelného zdroje. Do databáze EPREL je nutné výrobky zaregistrovat před prvním uvedením na trh Evropské unie. Výrobek musí registrovat výrobce, zástupce výrobce nebo dovozce do EU.

Výrobci, dovozci a zplnomocnění zástupci výrobců výrobků obsahujících světelný zdroj poskytnou informace o možnostech náhrady světelného zdroje konečným uživatelem nebo kvalifikovaným odborníkem bez trvalého poškození výrobku. Tato informace je dostupná na volně přístupné internetové stránce. Pro produkty prodávané přímo konečným zákazníkům je informace o možnosti náhrady uvedená na balení, alespoň ve formě piktogramu, a v instrukcích. V technické dokumentaci jsou uvedené instrukce pro vyjmutí pro ověření a také obsažené světelné zdroje včetně energetické třídy. V dokumentaci nemusí být QR kód s odkazem na obsažený světelný zdroj v databázi EPREL. V případě typu 4 je uvedeno technické zdůvodnění vysvětlující, proč nelze světelný zdroj nahradit, a použití.

Poznámky k zařazení výrobků a stanovení požadavků

Na základě diskusí a dotazů lze zmínit několik příkladů výrobků, u kterých panovala nejistota ohledně jejich zařazení a požadavků:

Svítidla – Je třeba rozhodnout, zda lze světelný zdroj vyjmout pro ověření, viz tab. 1.

LED světelný zdroj – LED součástky a LED čipy nejsou světelným zdrojem podle definice nařízení, světelným zdrojem naopak jsou LED moduly.

Spotřebiče a nábytek s osvětlením (chladničky, digestoře, osvětlené police, zrcadla apod.) – Obvykle jde o výrobky obsahující světelný zdroj, jestliže lze světelný zdroj vyjmout pro ověření. Nelze-li světelný zdroj vyjmout pro ověření, z pohledu nařízení jde o světelný zdroj.

Vánoční řetězy – Barevné vánoční osvětlení nespadá do kategorie světelných zdrojů, protože nesplňuje podmínku bílého světla (viz podmínka trichromatických souřadnic v nařízení), bílé vánoční řetězy ale splňují podmínku světelného zdroje a jde o světelný zdroj (je-li světelný tok vyšší než 60 lm).

LED pásky – Jde o světelný zdroj. Do veřejné části databáze EPREL se zadává celková (maximální) délka LED pásku. Pro účely testování se použije pásek délky 0,5 m či nejbližší hodnota k 0,5 m.

Více informací k tématu a k požadavkům lze nalézt na letáku, který byl vyhotoven v rámci projektu LABEL2020. Leták je dispozici na webových stránkách: www.label2020.cz, www.ekodesign-svetlo.cz