časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Building KnowLEDge Tour 2011

|

Zažijte budoucnost s nejnovějšími technologiemi a produkty pro osvětlení a řízení technických zařízení inteligentních budov – Building KnowLEDge Tour 2011. Workshopy a diskusní fóra, specializovaná výstava nejmodernějších zařízení pro „inteligentní“ budovy. Tak by bylo možné charakterizovat celoevropské turné společností OSRAM a Siemens o inovativních způsobech osvětlování ve stavebnictví, které v době do září letošního roku zavítá do dvanácti zemí a 21 měst. Na akci, kam je vstup zdarma, se elektroinstalatéři, projektanti elektroinstalací a osvětlení, architekti, odborníci na řídicí a osvětlovací systémy a velkoobchodníci mohou dozvědět o příležitostech kombinace moderní techniky LED a inteligentních technických zařízení správy budov. Zvláštní důraz bude kladen na použití v sektorech maloobchodu a administrativních a pohostinských službách. V České republice se akce představí 12. května od 13 hodin na pražském výstavišti v Holešovicích. Zájemci se mohou zaregistrovat na adrese www.osram.cz/tour.
 

Zaostřeno na budoucnost

 
Jak vypadá nejnovější LED osvětlení ve velkoplošných kancelářích, jak důležité je plánování osvětlení v předváděcích místnostech a jak se realizuje inteligentní automatizace provozu budov v oboru pohostinství? Building KnowLEDge Tour se soustředí na tyto i na další záležitosti trendů v osvětlovací technice a správě budov. Výstava je rozvržena do tří oblastí. První částí je interaktivní výstava produktů OSRAM a Siemens orientovaná na použití v praxi. Druhou část tvoří informační odborná fóra na témata: technika LED, design osvětlení využívajícího LED, inteligentní zařízení v budovách a standardy projektování světelných systémů a řízení provozu technických zařízení budov. Třetí, nejlákavější částí bude procházka magickou „LED kostkou“, která návštěvníkům umožní vnímat světlo všemi smysly.
 
Vedle LED modulů OSRAM a systémů řízení osvětlení a přínosů pro uživatele ve smyslu kvality, energetické efektivity a optiky bude program věnován také komfortu, bezpečnosti a rentabilitě inteligentních zařízení správy budov. Bude představen i sortiment značky Siemens v oblasti distribuce energie o nízkém napětí a nabídka služeb týkajících se provozu budov.
 

Řízení osvětlovacích soustav a správa budov

 
Turné se soustředí především na vývoj řešení pro tzv. udržitelné stavitelství za použití energeticky úsporných komponent. Řízení osvětlovacích soustav a správa budov, které jsou zaměřeny na používání v praxi, jsou klíčem k „zeleným stavbám“. Součinnost těchto dvou složek tak do obecného konceptu zahrnuje všechny sektory – od automatizace technických zařízení správy budov, přes vytápění, větrání a klimatizaci až po osvětlení a jeho řízení. Komplexní energetický audit provedený pracovníky společností OSRAM a Siemens dokáže identifikovat možné úspory až do výše 70 %.
 

Nechte se unést, využívejte high-tech LED řešení a zařízení k provozu budov v praxi

 
Návštěvníky turné Building KnowLEDge Tour 2011 čeká kombinace inspirace a poznání. Ze širokého spektra okruhů použití byly vybrány tři: kancelář, obchod a pohostinství. Pro běžné úkoly zajišťované v rámci těchto oblastí bude předváděno moderní řešení osvětlení, automatizace provozu technických zařízení budov a distribuce energií.
 

Sektor kanceláří

 
Sektor kanceláří bude zahrnovat přehlídku řízení osvětlení v závislosti na denním světle a přítomnosti osob pro zvýšení úspornosti a efektivnosti osvětlení. Nebudou zde chybět ani způsoby řízení osvětlení pro různé světelné scény, např. pro konferenční a kancelářské místnosti, individuálně stmívatelné a povzbuzující osvětlení nebo hospodárné dlouhodobé osvětlení např. garáží a chodeb.
 

Sektor obchodů

Pro oblast obchodů je inovací takové osvětlení, které umožní navodit příjemnou náladu při současné prezentaci výrobků. V kombinaci se systémy řízení osvětlení výkladních skříní s různými světelnými scénami, jasným a rovnoměrným osvětlením jednotlivých částí prodejen (zkušebních kabin, prostorů u pokladen) nebo atraktivním nasvícením ploch v regálech citlivých na světlo a teplo zdůrazní exkluzivitu daného prodejního místa.
 

Sektor pohostinství

Sektor pohostinství se zaměří na dynamické použití barevných světel v restauracích, barech nebo lázeňských prostorech, dále na atraktivní akcentové osvětlení a decentně uspořádané orientační osvětlení. Řízení osvětlení v závislosti na přítomnosti osob, např. v hotelových chodbách, nebo elegantní osvětlení reprezentačních prostor, např. ve foyerech hotelů, doplní často ne zcela správně řešené osvětlení fasád a tzv. Corporate Lighting ve vnitřních i venkovních prostorách.
 

Nové vědomosti na čtyřech informačních fórech

 
Odborné přednášky kompetentních přednášejících společností OSRAM a Siemens nabídnou rozsáhlé informace o LED a inteligentních zařízeních pro provoz budov. Tato témata budou doplněna diskusemi a k dispozici budou také kvalifikovaní odborníci, kteří rádi zodpovědí otázky k tématu řešení světelných úkolů v obchodech, kancelářích a pohostinství.
 

Know-how o světelných zdrojích budoucnosti

Fórum 1: Základní informace o LED
 • energetická a systémová efektivita,
 • hospodárná řešení a návratnost,
 • život a faktory ovlivňující dobu života,
 • jistota pro budoucnost a svoboda designu,
 • LED a OLED technika s vysokým tržním potenciálem.

Úsporné a efektivní využití světla

Fórum 2: Plánování osvětlení s LED
 • faktory ovlivňující výběr investice,
 • možnosti úspor a návratnost,
 • snadné nahrazení stávajících produktů díky široké paletě výrobků,
 • působení světla na motivaci a biorytmus,
 • praktické ukázky projektů.

Adaptace osvětlení pro široké spektrum požadavků

Fórum 3: Snadné a energeticky úsporné řízení osvětlení
 • energetická efektivita díky použití čidel přítomnosti a pohybu,
 • vhodná řešení šetřící energie s řídicím systémem DALI,
 • snadné a pružné řízení osvětlení,
 • dynamická řešení osvětlení pro každou světelnou náladu.

Zvyšování pohodlí, bezpečnosti a hospodárnosti

Fórum 4: Nejnovější zařízení pro inteligentní budovy
 • snížení provozních nákladů a nákladů na energii,
 • spolehlivé a inteligentní rozvody proudu,
 • integrovaná řešení otevírají možnost dalším úsporám,
 • výhody komplexního řešení provozu budov,
 • referenční příklady.
Obr. 1. Elegantní osvětlení reprezentačních prostor ve foyerech hotelů
Obr. 2. Řízení osvětlení v závislosti na denním světle
Obr. 3. Atraktivní nasvícení ploch v regálech obchodů
Obr. 4. Automatické a efektivní řešení osvětlení budov
Obr. 5. Magická LED kostka v rámci turné Building KnowLEDge Tour 2011
Obr. 6. Individuálně stmívatelné a povzbuzující osvětlení