časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Architektúrne osvetlenie diaľničnej estakády v Považskej Bystrici

|

Ing. Juraj Zaťko, Philips Slovakia PLS
 
Osvetlenie zohráva dôležitú úlohu nielen pri odhaľovaní historickej a kultúrnej identity mesta, ale aj pri zvýrazňovaní nových krajinných prvkov.
 
Dňa 30. mája 2010 bol slávnostne otvorený posledný chýbajúci úsek diaľnice medzi Bratislavou a Žilinou, ktorého súčasťou je Mestská estakáda nad Považskou Bystricou. Mestská estakáda je svojou dĺžkou 968,73 m najdlhším mostným dilatačným celkom na Slovensku a týči sa vo výške 42 až 53 m nad mestom (obr. 1, 2). Zároveň je prvým diaľničným mostom na Slovensku, ktorý má aj výrazné špecifické stavebné riešenie – jeho nosná konštrukcia nesie celý diaľničný profil a v priečnom smere je podopieraná iba jednou podperou. Toto netradičné riešenie bolo použité z dôvodu požiadavky investora o zastavanie čo najmenšieho proúzemia pod mostom. Mostovka je podopieraná šikmými tyčovými vzperami, čím popri statickej funkcii spoluvytvára aj zaujímavý vzhľad mosta. V pozdĺžnom smere je nosná konštrukcia nesená systémom závesov kotvených v siedmich pylónoch.
 
Napriek tomu, že ide o funkčnú stavbu zo železobetónu, podarilo sa vytvoriť dielo krásne tak pre návštevníkov, ako aj pre ľudí, ktorí žijú v jeho okolí, z pohľadu stavby ako takej, ale aj z pohľadu osvetlenia.
 
Osvetlenie má byť nielen funkčné, ale má plniť aj dekoratívnu úlohu – zvýrazniť majestátnosť mosta aj počas nočných hodín.
 
Zaujímavá konštrukcia samotného mosta viedla k myšlienke pohrať sa s kontrastom a tieňmi na rôznych častiach stavby s prevládajúcimi farbami zelenou a šedou. Najväčšou výzvou pri návrhu osvetlenia bolo dodržanie 100% bezpečnosti na diaľnici. Z tohto dôvodu sa výber svietidiel zameral na typy, ktoré spolu s ich príslušenstvom zabezpečia, že pri ich prevádzke nebude dochádzať k žiadnemu oslneniu.
 
Druhou veľmi dôležitou podmienkou bolo v maximálne možnej miere obmedziť oslnenie smerujúce na domy a ľudí bývajúcich v priestoroch pod diaľnicou a na jej okolí.
 
Na základné osvetlenie boli použité svietidlá radu Decoflood s rôznym príslušenstvom. Z dôvodu čo najvernejšieho podania farieb mosta boli použité halogenidové výbojky s vynikajúcim podaním farieb CDM-T-942, popr. CDM-TD-942.
 
Samotná estakáda mosta je významná nielen z hľadiska stavebnej konštrukcie, ale aj z pohľadu architektonického osvetlenia pomocou inovatívnej LED techniky. LED svietidlá na priamy pohľad zvýrazňujú jednotlivé prvky na pylónoch a pilieroch.
Tieto svietidlá môžu taktiež slúžiť na zmenu nálady a svetelnej scény pri rôznych príležitostiach (Nový rok, Deň mesta a pod.).
 
Výsledkom tejto vyváženej kombinácie klasického (výbojkového) a LED osvetlenia je nový výrazný krajinný prvok, ktorý nielen funkčne svieti, ale aj zdobí mesto v noci.
 

Philips predstavuje nový rad svietidiel Decoflood2 pre komplexné riešenie osvetlenia

 
Svetlomety Decoflood2 sú ideálne na osvetľovanie rôznorodých štruktúr reflektormi na akcentačné osvetlenie napr. fasád či priestranstiev a exteriérové osvetlenie architektonických prvkov. Prevratný systém ZoomFocus po prvýkrát umožňuje jednoducho nastaviť uhol svetelného lúča počas prevádzky svetlometu. Príslušenstvo je nenápadnou súčasťou, čím sa zachováva príjemný denný vzhľad svietidiel. Viac informácií o svietidlách tohto radu nájdete v katalógu na internetových stránkach Philips Lighting (www.philips.sk/lighting).
 
Kontakty:
Philips Slovakia s. r. o., Lighting
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK
tel.: +421 2 20 666 153
fax: +421 2 20 666 159
 
Philips ČR spol. s r. o., divize Lighting
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel.: +420 233 099 111
fax: +420 233 099 326
 
Obr. 1. Denný pohľad na stavebnú konštrukciu estakády
Obr. 2. Detailný pohľad na pilier a mostovku
Obr. 3. Celkový nočný pohľad na osvetlenú estakádu
Obr. 4. Detail iluminácie závesných lán pylóna a rebier mostovky a piliera
Obr. 5. Prehľad radu svietidiel Decoflood2