Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

Svítící fasáda FEL ČVUT nabídne veřejnosti interaktivní program s názvem Creative Colours of FEL Dne 13. prosince v 16.30 hodin se v pražských Dejvicích veřejnosti představí interaktivní…

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Pražské Quadriennale představuje nový projekt věnovaný světelnému a zvukovému designu 36Q° Ve dnech 8. – 12. listopadu uvede site-specific výstavu v unikátním prostoru Lapidária…

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Více aktualit

Architektúrne osvetlenie diaľničnej estakády v Považskej Bystrici

Ing. Juraj Zaťko, Philips Slovakia PLS
 
Osvetlenie zohráva dôležitú úlohu nielen pri odhaľovaní historickej a kultúrnej identity mesta, ale aj pri zvýrazňovaní nových krajinných prvkov.
 
Dňa 30. mája 2010 bol slávnostne otvorený posledný chýbajúci úsek diaľnice medzi Bratislavou a Žilinou, ktorého súčasťou je Mestská estakáda nad Považskou Bystricou. Mestská estakáda je svojou dĺžkou 968,73 m najdlhším mostným dilatačným celkom na Slovensku a týči sa vo výške 42 až 53 m nad mestom (obr. 1, 2). Zároveň je prvým diaľničným mostom na Slovensku, ktorý má aj výrazné špecifické stavebné riešenie – jeho nosná konštrukcia nesie celý diaľničný profil a v priečnom smere je podopieraná iba jednou podperou. Toto netradičné riešenie bolo použité z dôvodu požiadavky investora o zastavanie čo najmenšieho proúzemia pod mostom. Mostovka je podopieraná šikmými tyčovými vzperami, čím popri statickej funkcii spoluvytvára aj zaujímavý vzhľad mosta. V pozdĺžnom smere je nosná konštrukcia nesená systémom závesov kotvených v siedmich pylónoch.
 
Napriek tomu, že ide o funkčnú stavbu zo železobetónu, podarilo sa vytvoriť dielo krásne tak pre návštevníkov, ako aj pre ľudí, ktorí žijú v jeho okolí, z pohľadu stavby ako takej, ale aj z pohľadu osvetlenia.
 
Osvetlenie má byť nielen funkčné, ale má plniť aj dekoratívnu úlohu – zvýrazniť majestátnosť mosta aj počas nočných hodín.
 
Zaujímavá konštrukcia samotného mosta viedla k myšlienke pohrať sa s kontrastom a tieňmi na rôznych častiach stavby s prevládajúcimi farbami zelenou a šedou. Najväčšou výzvou pri návrhu osvetlenia bolo dodržanie 100% bezpečnosti na diaľnici. Z tohto dôvodu sa výber svietidiel zameral na typy, ktoré spolu s ich príslušenstvom zabezpečia, že pri ich prevádzke nebude dochádzať k žiadnemu oslneniu.
 
Druhou veľmi dôležitou podmienkou bolo v maximálne možnej miere obmedziť oslnenie smerujúce na domy a ľudí bývajúcich v priestoroch pod diaľnicou a na jej okolí.
 
Na základné osvetlenie boli použité svietidlá radu Decoflood s rôznym príslušenstvom. Z dôvodu čo najvernejšieho podania farieb mosta boli použité halogenidové výbojky s vynikajúcim podaním farieb CDM-T-942, popr. CDM-TD-942.
 
Samotná estakáda mosta je významná nielen z hľadiska stavebnej konštrukcie, ale aj z pohľadu architektonického osvetlenia pomocou inovatívnej LED techniky. LED svietidlá na priamy pohľad zvýrazňujú jednotlivé prvky na pylónoch a pilieroch.
Tieto svietidlá môžu taktiež slúžiť na zmenu nálady a svetelnej scény pri rôznych príležitostiach (Nový rok, Deň mesta a pod.).
 
Výsledkom tejto vyváženej kombinácie klasického (výbojkového) a LED osvetlenia je nový výrazný krajinný prvok, ktorý nielen funkčne svieti, ale aj zdobí mesto v noci.
 

Philips predstavuje nový rad svietidiel Decoflood2 pre komplexné riešenie osvetlenia

 
Svetlomety Decoflood2 sú ideálne na osvetľovanie rôznorodých štruktúr reflektormi na akcentačné osvetlenie napr. fasád či priestranstiev a exteriérové osvetlenie architektonických prvkov. Prevratný systém ZoomFocus po prvýkrát umožňuje jednoducho nastaviť uhol svetelného lúča počas prevádzky svetlometu. Príslušenstvo je nenápadnou súčasťou, čím sa zachováva príjemný denný vzhľad svietidiel. Viac informácií o svietidlách tohto radu nájdete v katalógu na internetových stránkach Philips Lighting (www.philips.sk/lighting).
 
Kontakty:
Philips Slovakia s. r. o., Lighting
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, SK
tel.: +421 2 20 666 153
fax: +421 2 20 666 159
 
Philips ČR spol. s r. o., divize Lighting
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel.: +420 233 099 111
fax: +420 233 099 326
 
Obr. 1. Denný pohľad na stavebnú konštrukciu estakády
Obr. 2. Detailný pohľad na pilier a mostovku
Obr. 3. Celkový nočný pohľad na osvetlenú estakádu
Obr. 4. Detail iluminácie závesných lán pylóna a rebier mostovky a piliera
Obr. 5. Prehľad radu svietidiel Decoflood2