Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Štítek "Laser"

Superlaser přesahující hranici 1 kW

08.06.2020 | HiLASE centrum, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | www.hilase.cz

Podívejte se na animaci laserového systému „BIVOJ“. Bivoj, umístěný v laserovém centru HiLASE, je pulsní nanosekundový diodami čerpaný pevnolátkový laser o rozloze 3 x 18 m se špičkovým výkonem…

... celý článek

1 2 3 4 5 6