Aktuální vydání

Číslo 4–5/2020 vyšlo tiskem 6. 5. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroinstalace; Ochrana před bleskem a přepětím

Rozhovor s osobností
Český průmysl a inovace v roce 2020

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Energie pro budoucnost XXVII

Konference je přesunuta do doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se uskuteční 5. - 9. 10. 2020! Další informace budeme průběžně zveřejňovat na této stránce.

 

Místo: Výstaviště Brno, sál P4
(součást doprovodného programu MSV 2020)
Termín:
7.10.2020  9:30 až 13:30 (prezence od 9:00)

Odborný garant: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.,
VUT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 
Ústav elektroenergetiky
Organizační garant: Ing. Emil Širůček,
FCC Public, emil.sirucek@fccgroup.cz


Bezplatná účast na základě registrace.
Registrační formulář naleznete ZDE.


Elektřina pro všechny – dostatek, kvalita, management 

Elektroenergetika prochází podstatnými proměnami a další významné změny ji v krátké budoucnosti čekají: Narůstá podíl výkonově významných obnovitelných zdrojů, zvyšuje se bezpečnost, spolehlivost a efektivita přenosové a distribuční soustavy, v průmyslu narůstá podíl technologických zařízení s řízenými pohony (roboty a strojní vybavení), která mohou ovlivňovat kvalitu elektřiny v podnikové síti, narůstá podíl elektronických zařízení v budovách pro bydlení a v terciární sféře, vyžadujících spolehlivé napájení, bez negativních vlivů na kvalitu elektřiny v distribučních sítích. Jsme svědky trendu využívat akumulační schopnost bateriových jednotek akumulátorů nebo superkapacitorů pro zajištění kvality elektřiny a výkonové rovnováhy.

Zvláštní druh poruchy kvality elektřiny jsou mikrovýpadky - krátkodobá zakolísání parametrů napájecí sítě. Přináší riziko nechtěného přerušení provozu technologického zařízení  a následných materiálových a časových ztrát.

V první části konference jsou připraveny prezentace a diskusní panel k tématu mikrovýpadků, budou představena a diskutována různá řešení těchto stavů.

Po přestávce následuje téma Akumulace jako prostředek efektivního nakládání elektrickou energií nejen v průmyslu.

Konference je určena odborníkům zabývajícím se zabezpečením energií pro technologické procesy a ostatní provozy v průmyslových podnicích, obchodních centrech a veřejných budovách.

Mezi zvanými posluchači jsou podnikoví energetici, technici, zástupci příslušných odborů veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách, jsou vítáni návštěvníci a vystavovatelé veletrhu.

Program:

9:00 Prezence
9:30 Kvalitní elektřina pro průmysl
Doc. Ing. Jiří Drápela, PH.D., VUT v Brně, FEKT
9:55 Bateriové úložiště s funkcí filtrace mikrovýpadků
Ing. Petr Gaman, AERS s. r. o.
10:10 Eliminace mikrovýpadků pro moderní průmyslové procesy v praxi
Ing. Josef Renč, partner, Local Energies, a. s., Local Energies, a.s., člen Skupiny E.ON
10:25 Smart linkový kondicionér
Ing. Miroslav Malec, ELCOM, a. s.
10:40 Mikrovýpadky v průmyslových sítích a jak na ně
Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther s.r.o.
 10:55 Krátkodobé poklesy napájecího napětí v průmyslu – indikace a možnosti řešení
Diskusní panel k tématu (30 min)
 11:25 Přestávka na kávu
 11:45 Proč investovat do velkokapacitní baterie? Ekonomičnost a návratnost po 15 měsících
zkušeností… Ing. Petr Gaman, AERS s. r. o.
12:05 Role akumulátorové jednotky v lokální distribuční síti
Tomáš Pastrňák, Energon Advanced Energetics
12:25 Akumulační jednotky …
 13:00 Občerstvení na závěr

 

Pořadatel: 

 

 

 Ve spolupráci s:

  

 Partneři:

    


 Mediální partneři: