Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Energie pro budoucnost XXVII

Konference je přesunuta do doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se uskuteční 5. - 9. 10. 2020! Další informace budeme průběžně zveřejňovat na této stránce.

 

Místo: Výstaviště Brno, sál P4
(součást doprovodného programu MSV 2020)
Termín:
7.10.2020  9:30 až 13:30 (prezence od 9:00)

Odborný garant: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.,
VUT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 
Ústav elektroenergetiky
Organizační garant: Ing. Emil Širůček,
FCC Public, emil.sirucek@fccgroup.cz


Bezplatná účast na základě registrace.
Registrační formulář naleznete ZDE.


Elektřina pro všechny – dostatek, kvalita, management 

Elektroenergetika prochází podstatnými proměnami a další významné změny ji v krátké budoucnosti čekají: Narůstá podíl výkonově významných obnovitelných zdrojů, zvyšuje se bezpečnost, spolehlivost a efektivita přenosové a distribuční soustavy, v průmyslu narůstá podíl technologických zařízení s řízenými pohony (roboty a strojní vybavení), která mohou ovlivňovat kvalitu elektřiny v podnikové síti, narůstá podíl elektronických zařízení v budovách pro bydlení a v terciární sféře, vyžadujících spolehlivé napájení, bez negativních vlivů na kvalitu elektřiny v distribučních sítích. Jsme svědky trendu využívat akumulační schopnost bateriových jednotek akumulátorů nebo superkapacitorů pro zajištění kvality elektřiny a výkonové rovnováhy.

Zvláštní druh poruchy kvality elektřiny jsou mikrovýpadky - krátkodobá zakolísání parametrů napájecí sítě. Přináší riziko nechtěného přerušení provozu technologického zařízení  a následných materiálových a časových ztrát.

V první části konference jsou připraveny prezentace a diskusní panel k tématu mikrovýpadků, budou představena a diskutována různá řešení těchto stavů.

Po přestávce následuje téma Akumulace jako prostředek efektivního nakládání elektrickou energií nejen v průmyslu.

Konference je určena odborníkům zabývajícím se zabezpečením energií pro technologické procesy a ostatní provozy v průmyslových podnicích, obchodních centrech a veřejných budovách.

Mezi zvanými posluchači jsou podnikoví energetici, technici, zástupci příslušných odborů veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách, jsou vítáni návštěvníci a vystavovatelé veletrhu.

Program:

9:00 Prezence
9:30 Kvalitní elektřina pro průmysl
Doc. Ing. Jiří Drápela, PH.D., VUT v Brně, FEKT
9:55 Bateriové úložiště s funkcí filtrace mikrovýpadků
Ing. Petr Gaman, AERS s. r. o.
10:10 Eliminace mikrovýpadků pro moderní průmyslové procesy v praxi
Ing. Josef Renč, partner, Local Energies, a. s., Local Energies, a.s., člen Skupiny E.ON
10:25 Smart linkový kondicionér
Ing. Miroslav Malec, ELCOM, a. s.
10:40 Mikrovýpadky v průmyslových sítích a jak na ně
Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther s.r.o.
 10:55 Krátkodobé poklesy napájecího napětí v průmyslu – indikace a možnosti řešení
Diskusní panel k tématu (30 min)
 11:25 Přestávka na kávu
 11:45 Proč investovat do velkokapacitní baterie? Ekonomičnost a návratnost po 15 měsících
zkušeností… Ing. Petr Gaman, AERS s. r. o.
12:05 Role akumulátorové jednotky v lokální distribuční síti
Tomáš Pastrňák, Energon Advanced Energetics
12:25 Akumulační jednotky …
 13:00 Občerstvení na závěr

 

Pořadatel: 

 

 

 Ve spolupráci s:

  

 Partneři:

    


 Mediální partneři: