Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Ochrana budov před účinky blesků a impulsního přepětí

Termín konání: 06.11.2019 - 06.11.2019 Pořadatel: OBO BETTERMANN s.r.o. Místo konání: Praha, hotel Olympik

podle ČSN EN 62305 a dalších předpisů, teorie a praxe

 

Odborný seminář společnosti OBO BETTERMANN s.r.o. se koná 6.11.2019 (středa) v Hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8.

Přednášející: Ing. Jiří Burant

Program:

8.00

Prezence

08.30
-
09.15

 

Společné základy ochrany před bleskem a impulsním přepětím

- riziková analýza podle ČSN EN 62305-2, teorie a praktické řešení problematiky

- posuzování rizika podle ČSN 33 2000-4-443 ed.3 a návaznost na ČSN 62305-2

- další předpisy, především normy řady ČSN 33 2000 a vyhl. č. 268/2009

-   obecné základy komplexní ochrany před bleskem podle ČSN 62305-1, -3 a -4

09.15
-
10.00

 

Uzemnění v ochraně před bleskem a pracovní uzemnění

- základní druhy zemničů, požadavky předpisů na jejich provedení

- praktická realizace zemničů typu A i B v různých druzích staveb

- vhodné výrobky, odpovídající materiálové provedení

- aplikační doporučení pro specifické podmínky a druhy staveb

10.00
-
10.30

Neformální diskuse účastníků a přestávka - občerstvení

10.30
-
11.15

Ochrana před bleskem

- parametry vnější ochrany podle ČSN EN 62305-3

- přednosti a nevýhody neizolovaných a izolovaných jímacích soustav

- oddělovací vzdálenost „s“ podle ČSN EN 62305-3; princip, výpočet, specifické požadavky pro složitější stavební objekty, softwarový systémový výpočet

- návrh a realizace jímačů a svodů v návaznosti na stavební řešení

- vhodné výrobky, odpovídající materiálové provedení

- nové izolované svodové vodiče OBO isCon

11.15
-
12.00

Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem a přepětím

- zásady vnitřní ochrany staveb před účinky blesku a přepětí dle ČSN EN 62305-4

- vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem a pracovní vyrovnání potenciálů

- praktická realizace vyrovnání potenciálů, požadavky předpisů

- výběr materiálu a optimálních řešení v návaznosti na druh stavebního objektu

12.00
-
13.00

Ochrana elektrických rozvodů před přepětím

- výběr a instalace přepěťových ochranných zařízení (SPD) v různých druzích a částech staveb, zóny bleskové ochrany podle ČSN 62305-4

- SPD v silových sítích, aplikační zásady podle ČSN 33 2000-5-534 ed.2, výrobky a realizace pro různé druhy sítí a staveb

- ochrana fotovoltaických zařízení podle ČSN 33 2000-7-712, výrobky, realizace

- výběr a instalace SPD v různých druzích datových a telekomunikačních rozvodů

13.00

Závěrečná diskuse a oběd

Praktické příklady budou demonstrovány na aplikacích prvků a systémů ze sortimentu společnosti OBO Bettermann.

Seminář je zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT.
Účast na něm je hodnocena 1 bodem, vstup je pro všechny s účastníky s potvrzenou přihláškou zdarma.
Každý účastník obdrží související firemní materiály OBO Bettermann (katalogy, prospekty apod.).Odpovědní lístek (prosíme o výrazné a čitelné vyplnění):            Akce: Praha 06.11.2019

Společnost:

Adresa:

Příjmení, jméno, titul:

Profese:

Tel:                                                    Fax:

E-mail:


Potvrzení účasti zašlete nejpozději do 28.10.2019 na adresu pořadatele:

OBO BETTERMANN s.r.o. Modletice 81, P.O. Box 96, 251 01 Říčany
tel.: 323 610 111, fax: 323 610 120, e-mail: seminare@obo.cz