časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Ochrana budov před účinky blesků a impulsního přepětí

Termín konání: 6. 11. 2019 - 6. 11. 2019 Pořadatel: OBO BETTERMANN s.r.o. Místo konání: Praha, hotel Olympik

podle ČSN EN 62305 a dalších předpisů, teorie a praxe

 

Odborný seminář společnosti OBO BETTERMANN s.r.o. se koná 6.11.2019 (středa) v Hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8.

Přednášející: Ing. Jiří Burant

Program:

8.00

Prezence

08.30
-
09.15

 

Společné základy ochrany před bleskem a impulsním přepětím

- riziková analýza podle ČSN EN 62305-2, teorie a praktické řešení problematiky

- posuzování rizika podle ČSN 33 2000-4-443 ed.3 a návaznost na ČSN 62305-2

- další předpisy, především normy řady ČSN 33 2000 a vyhl. č. 268/2009

-   obecné základy komplexní ochrany před bleskem podle ČSN 62305-1, -3 a -4

09.15
-
10.00

 

Uzemnění v ochraně před bleskem a pracovní uzemnění

- základní druhy zemničů, požadavky předpisů na jejich provedení

- praktická realizace zemničů typu A i B v různých druzích staveb

- vhodné výrobky, odpovídající materiálové provedení

- aplikační doporučení pro specifické podmínky a druhy staveb

10.00
-
10.30

Neformální diskuse účastníků a přestávka - občerstvení

10.30
-
11.15

Ochrana před bleskem

- parametry vnější ochrany podle ČSN EN 62305-3

- přednosti a nevýhody neizolovaných a izolovaných jímacích soustav

- oddělovací vzdálenost „s“ podle ČSN EN 62305-3; princip, výpočet, specifické požadavky pro složitější stavební objekty, softwarový systémový výpočet

- návrh a realizace jímačů a svodů v návaznosti na stavební řešení

- vhodné výrobky, odpovídající materiálové provedení

- nové izolované svodové vodiče OBO isCon

11.15
-
12.00

Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem a přepětím

- zásady vnitřní ochrany staveb před účinky blesku a přepětí dle ČSN EN 62305-4

- vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem a pracovní vyrovnání potenciálů

- praktická realizace vyrovnání potenciálů, požadavky předpisů

- výběr materiálu a optimálních řešení v návaznosti na druh stavebního objektu

12.00
-
13.00

Ochrana elektrických rozvodů před přepětím

- výběr a instalace přepěťových ochranných zařízení (SPD) v různých druzích a částech staveb, zóny bleskové ochrany podle ČSN 62305-4

- SPD v silových sítích, aplikační zásady podle ČSN 33 2000-5-534 ed.2, výrobky a realizace pro různé druhy sítí a staveb

- ochrana fotovoltaických zařízení podle ČSN 33 2000-7-712, výrobky, realizace

- výběr a instalace SPD v různých druzích datových a telekomunikačních rozvodů

13.00

Závěrečná diskuse a oběd

Praktické příklady budou demonstrovány na aplikacích prvků a systémů ze sortimentu společnosti OBO Bettermann.

Seminář je zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT.
Účast na něm je hodnocena 1 bodem, vstup je pro všechny s účastníky s potvrzenou přihláškou zdarma.
Každý účastník obdrží související firemní materiály OBO Bettermann (katalogy, prospekty apod.).Odpovědní lístek (prosíme o výrazné a čitelné vyplnění):            Akce: Praha 06.11.2019

Společnost:

Adresa:

Příjmení, jméno, titul:

Profese:

Tel:                                                    Fax:

E-mail:


Potvrzení účasti zašlete nejpozději do 28.10.2019 na adresu pořadatele:

OBO BETTERMANN s.r.o. Modletice 81, P.O. Box 96, 251 01 Říčany
tel.: 323 610 111, fax: 323 610 120, e-mail: seminare@obo.cz