časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 10/2020 vyšlo
tiskem 1. 10. 2020. V elektronické verzi na webu 30. 10. 2020. 

Téma: Elektroenergetika; Zařízení pro přenos a distribuci elektřiny

Ze zahraničního tisku
Ochrana před poruchovým obloukem
Rack Unit

II. seminář ELEKTRO

Termín konání: 30. 9. 2020 - 30. 9. 2020 Pořadatel: EIS Electro Inspection Services Místo konání: Chomutov

Navazuje na loňský seminář, který pořádala vzdělávací agentura ENS s.r.o., zastoupená Ing. Krivým.

Seminář je zaměřen na prezentaci aktuálních témat souvisejících se změnami v technických normách a legislativě a je určen široké elektrotechnické veřejnosti, revizním technikům, projektantům, montážním a servisním firmám, dodavatelům, údržbářům, provozovatelům a opravářům elektrických zařízení. Součástí programu bude výstavka měřící techniky, elektroinstalačních materiálů a komponent.

Odborný garant
Ing. Jiří Sluka, TIČR pobočka Liberec

Místo konání

Chomutovská knihovna, Palackého 4995/85, Chomutov

Účastnický poplatek 1 250 Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení

Program:
8.00 – 9.00 Prezence účastníků
9.00 Zahájení & úvodní slovo
Garanti aktivu, EIS Electro Inspection Services.r.o., TIČR pobočka Liberec

Odborný program:
Očekávané změny v oblasti legislativy VTZ
Mgr.Radek Roušar, prezident Elektrotechnického svazu českého (ESČ)

Elektromobilita z pohledu SOD v návaznosti na ČSN 33 2000-7-722 ed. 3
Ing. Vladimír Macháček, TIČR pobočka Ústí nad Labem

Normativní požadavky na elektrické rozvody v divadlech a kinech Praktické poznatky z dozoru a revizí
Petr Šafránek, TIČR pobočka Liberec

Nová TNI 332000-6 – revize elektrických instalací nízkého napětí komentář k ČSN 33 2000-6 ed.2
Ing. Jiří Sluka, TIČR pobočka Liberec

Diskuze k uvedené problematice z pohledu dozoru TIČR pobočka Liberec

14.30 Zakončení

Přihláška on-line

Organizátor: EIS Electro Inspection Services
Mgr. Iva Vykypělová, +420 606 432 385, vykypelova@eisinspection.cz, www.eisinspekce.cz

Ve spolupráci s: Cech ELEKTRO Liberec, Orlí 261/8, Liberec
Vystavovatelé: MICRONIX spol. s r.o., MOREK CZ Praha, LUMEL & SONEL ČR Blansko