časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

XIII. ročník celoštátnej konferencie venovanej problematike VN a VVN

21. 9. 2020 | Elektro Management s.r.o. | https://www.elektromanagement.sk

Spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT pozýva všetkých pracovníkov, ktorí majú odbornú spôsobilosť na prácu na zariadeniach a rozvodoch VN a VVN vrátane ich projektovania, montáže, údržby a prevádzky, vykonávania OPaOS a pracovníkov zodpovedných za prevádzku týchto zariadení vrátane vedúcich práce na zariadeniach VN a VVN na celoštátnu konferenciu venovanú problematike VN a VVN ELEKTROKONTAKT.

29. 9. 2020, hotel Holiday Inn****, Žilina

PROGRAM:

  • Ochrany pred priamym dotykom živých častí a ochrany pred dotykom neživých častí v zariadeniach nad 1000 V (Ing. Ján Meravý)
  • Praktické poznatky a skúsenosti z montáže VTZE skupiny A (zariadenia vysokého napätia) (Ing. Gabriel Krescanko)
  • Skúsenosti z prehliadok a opráv zariadení a liniek VN a VVN (Ing. Edmund Pantůček)
  • Ochrana stožiarov VN a VVN pred atmosférickým prepätím (uzemnenie stožiarov) (p. Jiří Kroupa)
  • Ochrana vedení VN pred atmosférickým a spínacím prepätím (obmedzovače VN) (p. Radoslav Rieger)
  • Vnútorná ochrana elektrických rozvádzačov proti prepätiu v hladinách ochrany pred bleskom LPL I a LPL II (Ing. Daniel Sidun)
  • Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na zariadeniach VN a VVN – postrehy a skúsenosti (Bc. Marek Varga)

PODROBNÉ INFORMÁCIE 

Generálnymi partnermi konferencie sú spoločnosti Acer Voltage a KIWA.

Spoločnosť FCC PUBLIC, vydavateľ časopisov ELEKTRO a SVĚTLO, je mediálnym partnerom konferencie a zúčastní sa s ponukou aktuálnych vydaní časopisov zdarma.

Na konferencii budú v platnosti nasledovné hygienické opatrenia:
- povinnosť mať rúško počas celej doby konania konferencie
- rozostupy medzi poslucháčmi (obsadené každé druhé miesto)
- zákaz podávania rúk
- zabezpečený dezinfekčný gél pre každého účastníka
- rozostupy medzi vystavovateľmi
- lektori z ČR s negatívnym testom na Covid-19

KÚPIŤ VSTUPENKU 

Pozvánka na konferenciu ELEKTROKONTAKT .pdf

Tiskové materiály Elektro Management